OP-Obligaatio Prima

Vakavaraisten valtioiden turvaa

Miten käy salkkusi arvon, kun kurssikäyrät kääntyvät kaakkoon? OP-Obligaatio Prima sijoittaa maailman vakavaraisimpien valtioiden lainoihin. Ne tarjoavat tuottoa osakemarkkinoiden laskiessa. Valtionlainoihin sijoittava korkorahasto onkin tehokas keino laskea salkun kokonaisriskiä.

  • Kohdemarkkinana Euroopan talousalueen lisäksi erityisesti Yhdysvallat, Kanada, Australia, Uusi-Seelanti ja Sveitsi
  • Sijoituskohteena korkoinstrumentit, joissa liikkeeseenlaskijana tai takaajana on erittäin korkean luokituksen omaava valtio.

Parhaan luottoluokituksen valtiot toimivat turvasatamana vaikeissa markkinatilanteissa. Sijoittajien kiinnostus niiden valtionlainoja kohtaan onkin kasvanut maailmantalouden vaisujen näkymien ja markkinoilla koettujen ongelmien, kuten finanssisektorin ja Euroopan velkakriisin myötä. OP-Obligaatio Prima on helppo tapa osallistua hajautetusti näille markkinoille.

Valtionlainoihin keskittyvät korkorahastot soveltuvat sijoittajille, jotka haluavat hyödyntää korkosijoituksia laskeakseen salkun kokonaisriskiä. OP Varainhoidon tarjoamasta kolmesta erilaisesta valtionlainoihin sijoittavasta korkorahastosta OP-Obligaatio Prima on riskitasoltaan turvallisin. Sen toimintamekanismi on yrityslainoista tuttu, mutta riskitaso huomattavasti maltillisempi. Rahaston korkoriski vastaa pitkää joukkolainasijoitusta, joten korkojen nousu on merkittävin rahastoon kohdistuva riski. OP-Obligaatio Priman tuotto on yleensä parhaimmillaan heikossa markkinatilanteessa ja rahaston luottoriski on vähäinen, joten hajautushyöty osakesijoituksiin nähden muodostuu erinomaiseksi. OP-Obligaatio Primaa suositellaan ensisijaisesti sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa aikaisintaan kahden vuoden kuluttua.

OP-Obligaatio Priman elokuun tuotto oli -3,5 %

AAA-valtionlainamarkkinoiden korot kääntyivät elokuussa jälleen nousuun heinäkuun laskun jälkeen. Heinäkuussa korkojen hinnoittelu viittasi siihen, että markkinat uskoivat inflaation rauhoittumiseen kasvunäkymien heiketessä, jolloin keskuspankit voisivat kääntää rahapolitiikan suunnan jälleen elvyttäväksi. Elokuu palautti korkomarkkinat todellisuuteen, jossa inflaation rauhoittamiseksi on vielä paljon työtä tehtävänä. Korkojen nousu painoi OP-Obligaatio Priman kuukausituoton selvästi miinukselle -3,5 %:iin.

Rahaston korkoriskipositio on syyskuuhun lähdettäessä hienoisessa alipainossa suhteessa vertailuindeksiin. Yksittäisissä valtioista Norja on ylipainossa. Saksan ja Yhdysvaltain valtionlainat ovat puolestaan alipainossa.

Heinäkuun korkojen lasku kääntyi nousuksi heti elokuun alussa, kun Yhdysvalloista saatiin erittäin vahva työllisyysraportti ja useat keskuspankki Fedin avomarkkinakomitean jäsenet ottivat kantaa markkinaodotuksia pidemmän koronnostosyklin puolesta. Yhdysvaltain heinäkuun inflaatioluvut osoittautuivat odotuksia matalammiksi, mikä hillitsi jonkin verran korkojen nousupainetta. Korkojen nousu jatkui kuitenkin kuun puolivälin jälkeen Eurooppa-vetoisesti. Saksan tuottajahintaindeksi oli ennätyskorkealla, Iso-Britannian kuluttajahintaindeksi vuosinousu oli yli 10 % ja EKP:n neuvoston jäsenet palasivat kesälomilta kommentoiden inflaation rauhoittamisen olevan etusijalla. Lisää bensiiniä liekkeihin saatiin Euroopan energiamarkkinoilta, joilla kaasun ja sähkön hinnat olivat lähes pystysuorassa nousussa. Kaasun ja sähkön hintakehitys rauhoittui, kun alkoi näyttää selvältä, että julkinen sektori tulee puuttumaan tilanteeseen.

Syyskuu tulee jälleen olemaan tapahtumarikas kuukausi keskuspankkirintamalla. Useilta keskeisiltä keskuspankeilta, esimerkiksi EKP:lta ja Fediltä, odotetaan tuntuvia ohjauskoron nostoja syyskuussa. Rahapolitiikan kiristyminen tulee lähes varmasti jatkumaan loppuvuoden ajan, mikä on jo korkomarkkinoilla hinnoiteltu. Katseet alkavat hiljalleen kääntyä kohti ensi vuotta: jatkuuko rahapolitiikan kiristyminen inflaation ajamana vai kääntyykö suunta elvyttäväksi talouskasvun hiipuessa? Vastaus tähän kysymykseen määrittää myös valtionlainamarkkinoiden suunnan.

Lauri Laaksonen
salkunhoitaja

OP-Obligaatio Prima on pitkän koron rahasto, joka sijoittaa varansa pääosin korkoinstrumentteihin, joissa liikkeeseenlaskijana tai takaajana on erittäin korkean luokituksen omaava Euroopan talousalueeseen tai OECD-alueeseen kuuluva valtio. Tällaiseksi luokitukseksi katsotaan AAA tai vastaava. Näiden sijoitusten osuus Rahaston arvosta voi vaihdella välillä 75–100 %. Rahaston merkittävimpiä sijoituskohteita ovat Euroopan talousalueeseen kuuluvien valtioiden liikkeeseen laskemien lainojen lisäksi erityisesti Yhdysvaltain, Kanadan, Australian, Uuden Seelannin ja Sveitsin liikkeeseen laskemat valtionlainat.

Rahaston muut kuin euromääräiset sijoitukset suojataan valuuttakurssiriskiltä mahdollisimman täysimääräisesti. Rahaston korkoherkkyyttä mittaava modifioitu duraatio on tyypillisesti välillä 6–10, joka tarkoittaa rahaston negatiivista arvon muutosta prosentteina, jos korkotaso nousee yhden prosenttiyksikön. Korkotason laskiessa rahaston arvo nousee vastaavasti.

Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien korkosijoitusten avulla. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa.

Rahaston vertailuindeksi koostuu usean indeksin yhdistelmästä. Vertailuindeksin koostumus on saatavilla rahastoesitteestä. Rahasto pyrkii aktiivisella sijoittamisella saavuttamaan vertailuindeksiään paremman tuoton pitkällä aikavälillä. Rahasto ottaa pääsääntöisesti huomattavaa aktiiviriskiä ja voi poiketa merkittävästi vertailuindeksin koostumuksesta, painotuksista ja riskitasosta.

Rahasto noudattaa OP Varainhoidon Vastuullisen sijoittamisen periaatteita soveltuvin osin.

OP:n rahastojen ajankohtaisista vastuullisuusaiheista löytyy lisätietoja kaksi kertaa vuodessa julkaistavassa vastuullisen sijoittamisen katsauksessa. Tuorein vastuullisen sijoittamisen katsaus löytyy vastuullisen sijoittamisen sivulta.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Lauri Laaksonen
Vertailuindeksi
Yhdistelmäindeksi, katso tarkemmat tiedot Rahastoesitteestä.
Perustamispäivä
01.11.1999
ISIN
FI0008805213
Vuosittainen hallinnointipalkkio
0,40%
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
627 Meur
Osuuden arvo (29.09.)
170,50 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintiedot
Lataa

Kumulatiivinen tuotto

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Obligaatio Prima A −3,16 % −1,84 % −7,55 % −13,48 % −5,50 % −2,08 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Vuosittainen tuotto

2017 2018 2019 2020 2021 Vuoden alusta
OP-Obligaatio Prima A +0,25 % +0,67 % +2,82 % +3,57 % −3,84 % −13,43 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Obligaatio Prima A 5,70 % -2,57 6,92
Vertailuindeksi - - -