Sarastus

OP Premium 25

OP Premium 25 -sijoituskorin  tavoitteena on saavuttaa positiivista arvonnousua sijoittamalla maailmanlaajuisesti osake- ja korkomarkkinoille. Sijoituskori voi sijoittaa sekä kehittyneille, että kehittyville markkinoille. Sijoitukset toteutetaan pääosin sijoitusrahastojen kautta. Sijoituskori voi sijoittaa myös esimerkiksi ETP- tuotteisiin ja suoriin arvopapereihin. Sijoituskorin varoista on perustilanteessa 25 % sijoitettuna osakemarkkinoille. Osakesijoitukset voivat vaihdella 0 %–50 % välillä ja korkosijoitukset voivat vaihdella 50 %–100 % välillä. Sijoituskorin varoista voidaan sijoittaa myös vaihtoehtoisiin sijoitusstrategioihin 0 %–30 %. Tällaisia strategioita voivat olla esimerkiksi reaaliomaisuus-, hedge- ja erilaiset pääomasijoitusstrategiat.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
OP Varainhoito Oy
Perustamispäivä
01.04.2011
ISIN / Tunnus
XZ0000000232
Vuosittainen hallinnointipalkkio
0,5 % p.a
Osuuden arvo (02.10.)
132,60 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Avaintiedot
Lataa

Kumulatiivinen tuotto

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP Premium 25 −1,54 % −0,88 % +0,32 % +2,36 % −0,26 % +0,89 %

Vuosittainen tuotto

2018 2019 2020 2021 2022 Vuoden alusta
OP Premium 25 −3,09 % +10,29 % +3,14 % +6,05 % −11,49 % +1,35 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk
OP Premium 25 4,53 % -