Sarastus

OP Premium 75

OP Premium 75 -sijoituskorin tavoitteena on saavuttaa positiivista arvonnousua sijoittamalla maailmanlaajuisesti osake- ja korkomarkkinoille. Sijoituskori voi sijoittaa sekä kehittyneille, että kehittyville markkinoille. Sijoitukset toteutetaan pääosin sijoitusrahastojen kautta. Sijoituskori voi sijoittaa myös esimerkiksi ETP- tuotteisiin ja suoriin arvopapereihin. Sijoituskorin varoista on perustilanteessa 75 % sijoitettuna osakemarkkinoille. Osakesijoitukset voivat vaihdella 50 %–100 % välillä ja korkosijoitukset voivat vaihdella 0 %– 50 % välillä. Sijoituskorin varoista voidaan sijoittaa myös vaihtoehtoisiin sijoitusstrategioihin 0 %–30 %. Tällaisia strategioita voivat olla esimerkiksi reaaliomaisuus-, hedge- ja erilaiset pääomasijoitusstrategiat.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
OP Varainhoito Oy
Perustamispäivä
01.04.2011
ISIN / Tunnus
XZ0000000257
Vuosittainen hallinnointipalkkio
0,7 % p.a
Osuuden arvo (02.10.)
191,52 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Avaintiedot
Lataa

Kumulatiivinen tuotto

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP Premium 75 −1,78 % −0,53 % +3,99 % +6,50 % +5,97 % +4,61 %

Vuosittainen tuotto

2018 2019 2020 2021 2022 Vuoden alusta
OP Premium 75 −6,49 % +21,39 % +6,07 % +18,62 % −13,54 % +6,10 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk
OP Premium 75 9,04 % -