Sarastus

OP Premium 75

OP Premium -sijoituskorit (entiseltä nimeltään OP-sijoituspalvelu -korit) tarjoavat valmiin, vaivattoman ja erinomaisesti hajautetun sijoitusratkaisun varoillesi. OP Premium 75 hajauttaa varansa globaalisti osake- ja korkomarkkinoille sekä vaihtoehtoisiin omaisuusluokkiin. Sijoitustoiminta kattaa sekä kehittyneet että kehittyvät markkinat. Osake- ja korkosijoitusten lisäksi varoja sijoitetaan myös vakaata tuottoa tarjoaviin vaihtoehtoisiin omaisuusluokkiin, kuten esimerkiksi kiinteistörahastoihin ja hedge -rahastoihin. Salkunhoidossa hyödynnetään OP-sijoitusrahastojen lisäksi kansainvälisten yhteistyökumppanien sijoitus- sekä ETF-rahastoja.  OP Varainhoito Oy vastaa sijoituskorin sijoitustoiminnasta. OP Premium 75 -sijoituskorin keskimääräinen osakepaino pitkällä aikavälillä on noin 75 % ja soveltuu tuottohakuiselle sijoittajalle pitkän aikavälin sijoituskohteeksi. Lisätietoja OP Premiumista saat osuuspankin konttorista.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
OP Varainhoito Oy
Perustamispäivä
01.04.2011
ISIN / Tunnus
XZ0000000257
Vuosittainen hallinnointipalkkio
0,7 % p.a
Osuuden arvo (12.05.)
187,32 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Avaintiedot
Lataa

Kumulatiivinen tuotto

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP Premium 75 −1,17 % +1,19 % +10,55 % +24,68 % +8,13 % +8,00 %

Vuosittainen tuotto

2016 2017 2018 2019 2020 Vuoden alusta
OP Premium 75 +3,86 % +4,43 % −6,49 % +21,39 % +6,07 % +6,43 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk
OP Premium 75 10,68 % 2,36