Kivipino kosken edustalla.

OP-Suomi

Tuottoa kotimaisista osakkeista

OP-Suomen salkkuun poimitaan vankkaa kotimarkkinaosaamista hyödyntäen kiinnostavimmat ja tuottopotentiaaliltaan houkuttelevimmat yhtiöt kokoon, näköön tai hajuun katsomatta. Sijoituskohteet ovat potentiaaliinsa nähden arvostukseltaan edullisia yhtiöitä, rakenteellisia voittajia tai houkuttelevia osingonmaksajia.

  • Sijoitukset hajautetaan noin 30-50 suomalaiseen yritykseen, joissa nähdään paras tuottopotentiaali.
  • Rahaston salkunhoidossa korostuu vahva paikallinen osaaminen.

OP-Suomi on osakerahasto joka sijoittaa varansa pääosin Suomen osakemarkkinoille yrityksiin, joiden tuottopotentiaali muodostuu osingosta ja arvonkehityksestä. Sijoituskohteet ovat potentiaaliinsa nähden arvostukseltaan edullisia yhtiöitä, rakenteellisia voittajia tai houkuttelevia osingonmaksajia.

Kotimaisiin osakkeisiin sijoittaessa OP Varainhoidon koeteltu paikallisosaaminen on sijoittajan vankka turva ja jatkuva voimavara. Kotimaiset pörssiyhtiöt maksavat yleensä hyviä osinkoja, ja pitkäjänteinen rahastosijoittaja maksaa niistä veron vasta kotiuttaessaan voittoja. Hyvin hajautetun rahaston kautta sijoittaja omistaa suurella todennäköisyydellä jokaisen pörssipäivän parhaita nousijoita ja rahasto-osuuden riski-tuottosuhteesta saadaan rakennettua houkuttelevampi kuin yksittäiseen osakkeeseen sijoitettaessa.

OP-Suomen tuotto joulukuussa +4,1%, vuonna 2021 23,4%

Osakesijoittajalle joulukuu oli vahva kuukausi. OP-Suomen tuotto (+4,1%) joulukuussa kehittyi vertailuindeksin (+4,8%) tuottoa heikommin. Koko vuoden 2021 osalta OP-Suomen tuotto ylsi 23,4 prosenttiin, mikä jäi vertailuindeksin 24,1 prosentin tuotosta vajaalla prosenttiyksiköllä. Joulukuussa suhteellista tuottoa heikensi erityisesti AutoStore, jonka osake laski yhtiön hävittyä ensimmäisen erän patenttikiistassa kilpailija Ocado Groupia vastaan. Tuottoa rasitti myös alipainot Nokiassa sekä Koneessa. Suhteellista tuottoa joulukuussa paransivat sijoitukset Sandvikiin ja Fortumiin sekä Wärtsilän alipaino.

Rahastossamme oli joulukuun lopussa 29 yhtiön osakkeita, joista viisi suurinta Sampo, Nokia, Nordea, UPM ja Neste. Lisäsimme rahastossa joulukuussa mm. metsäyhtiöiden painoa sellun hinnan näyttäessä viime aikoina positiivista kehitystä. Kevensimme rahastossa joulukuun aikana puolestaan Elisan painoa. Joulukuun lopussa rahaston suurimmat ylipainot vertailuindeksiin nähden olivat UPMn, Nokian Renkaiden ja Tokmannin osakkeissa. Suurimmat alipainot olivat puolestaan Koneen, Stora Enson ja Kojamon osakkeissa.

Keskuspankkien joulukuun kokouksien päätöksien odotettiin olevan käännös globaalissa rahapolitiikassa. Mitään suurempaa käännöstä ei tapahtunut. Yhdysvalloissa koroa nostetaan ensi vuonna ehkä kolme kertaa ja Euroopassa tuskin yhtään kertaa. Korkotaso säilyy siis sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa kasvua kiihdyttävänä, kun kasvu on vahvaa. Raaka-aineiden kohonneet hinnat, kuten energia, rasittavat kotitalouksien kulutusmahdollisuuksia ja samalla komponenttipula ja kohonneet kuljetuskustannukset pysyvät yritysten huolenaiheena ainakin vielä vuoden ensimmäisen puoliskon aikana. Toistaiseksi kustannuspaineet ovat rasittaneet tuloskehitystä kuitenkin odotettua vähemmän. Koronan osalta tartuntaluvut ovat kiivenneet uusiin huippuihinsa. Toistaiseksi näyttää kuitenkin siltä, että omikron aiheuttaa 40–60 prosenttia vähemmän sairaalahoitoa vaativia oireita kuin deltavariantti. Painotamme osakevalinnoissamme rakenteellista kasvua sekä vahvaa tasetta, pitkällä aikavälillä kasvavaa osinkovirtaa sekä vakaata ja ennustettavaa liiketoimintaa.

Teemu Salonen
salkunhoitaja

OP-Suomi on osakerahasto joka sijoittaa varansa pääosin Suomen osakemarkkinoille yrityksiin, joiden tuottopotentiaali muodostuu osingosta ja arvonkehityksestä. Sijoituskohteet ovat potentiaaliinsa nähden arvostukseltaan edullisia yhtiöitä, rakenteellisia voittajia ja/tai houkuttelevia osingonmaksajia.

Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien osakesijoitusten avulla. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa.

Rahaston varat sijoitetaan hajautetusti eri yhtiöiden osakkeisiin. Tyypillisesti rahasto sijoittaa varansa noin 30–50 yhtiön osakkeeseen, mutta määrä voi vaihdella salkunhoitajan näkemyksestä riippuen.

Rahaston sijoitukset voivat keskittyä myös toimialakohtaisesti, joten kyseisten toimialojen menestys voi vaikuttaa rahaston arvonkehitykseen.

Rahaston vertailuindeksi on OMX Helsinki Benchmark Cap. Rahasto pyrkii aktiivisella sijoittamisella saavuttamaan vertailuindeksiään paremman tuoton pitkällä aikavälillä. Rahasto ottaa pääsääntöisesti huomattavaa aktiiviriskiä ja voi poiketa merkittävästi vertailuindeksin koostumuksesta, painotuksista ja
riskitasosta.

Rahasto noudattaa OP Varainhoidon Vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Vastuullisuusasioiden huomioiminen sijoitusanalyysissa ja -päätöksenteossa tuo lisäinformaatiota perinteisen taloudellisen ja markkinadatan lisäksi. Olennaiset vastuullisuusasiat voivat vaikuttaa pitkällä aikavälillä sijoituskohteiden taloudelliseen menestykseen ja siten tuottoon.   

Poissulkeminen: Rahasto poissulkee aktiivisista suorista sijoituksistaan kiistanalaisten aseiden valmistajia, lämpöhiiltä tuottavia kaivosyhtiöitä, lämpöhiiltä käyttäviä sähköyhtiöitä, sekä kansainvälisiä normeja rikkoneita yhtiöitä, joihin vaikuttaminen on ollut tuloksetonta. Poissulkulista on julkinen.

Yhtiökokoukset: OP:n rahastot osallistuvat kotimaisiin ja ulkomaisiin yhtiökokouksiin vastuullisuusnäkökulmia huomioivan OP-rahastoyhtiön omistajaohjauksen periaatteiden mukaisesti.

Kansainväliset normirikkomukset: Kansainväliset normit, kuten YK:n Global Compact, määrittelevät minimitason vastuulliselle liiketoiminnalle. OP Varainhoito vaikuttaa aktiivisissa suoria sijoituksia tekevissä OP-rahastoissa yhtiöihin, joiden nähdään rikkoneen kansainvälisiä normeja. Tavoitteena on, että normeja rikkoneet yhtiöt muuttavat toimintaansa ja alkavat noudattaa kansainvälisiä normeja toiminnassaan. Käytämme Sustainalytics-yhtiötä palveluntarjoajana tunnistamaan kansainväliset normirikkomukset. 

OP Varainhoito vaikuttaa tiettyihin yhtiöihin myös eri vastuullisuusteemoissa, kuten ilmastonmuutoskysymyksessä.

OP:n rahastojen ajankohtaisista vastuullisuusaiheista ja käytännön omistajavaikuttamisesta löytyy lisätietoja kaksi kertaa vuodessa julkaistavassa vastuullisen sijoittamisen katsauksessa. Tuorein vastuullisen sijoittamisen katsaus löytyy vastuullisen sijoittamisen sivulta.

Rahaston vastuullisuusanalyysin voi lukea rahaston kuukausikatsauksesta.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Antti Karessuo, Teemu Salonen
Vertailuindeksi
OMX Helsinki Benchmark Cap
Perustamispäivä
06.06.1994
ISIN
FI0008800206
Vuosittainen hallinnointipalkkio
1,60%
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
1080 Meur
Osuuden arvo (20.01.)
467,81 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintiedot
Lataa

Kumulatiivinen tuotto

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Suomi A +0,23 % −1,15 % +1,30 % +16,94 % +15,85 % +9,68 %
Vertailuindeksi +2,69 % −0,10 % +0,40 % +17,40 % +17,72 % +15,35 %

Vuosittainen tuotto

2017 2018 2019 2020 2021 Vuoden alusta
OP-Suomi A +5,34 % −11,82 % +23,09 % +14,29 % +23,35 % −1,81 %
Vertailuindeksi +11,54 % −3,89 % +20,64 % +12,33 % +24,09 % −1,30 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Suomi A 13,86 % 1,26 -
Vertailuindeksi 13,89 % 1,29 -