Kivipino kosken edustalla.

OP-Suomi

Tuottoa kotimaisista osakkeista

OP-Suomen salkkuun poimitaan vankkaa kotimarkkinaosaamista hyödyntäen kiinnostavimmat ja tuottopotentiaaliltaan houkuttelevimmat yhtiöt kokoon, näköön tai hajuun katsomatta. Sijoituskohteet ovat potentiaaliinsa nähden arvostukseltaan edullisia yhtiöitä, rakenteellisia voittajia tai houkuttelevia osingonmaksajia.

  • Sijoitukset hajautetaan noin 30-50 suomalaiseen yritykseen, joissa nähdään paras tuottopotentiaali.
  • Rahaston salkunhoidossa korostuu vahva paikallinen osaaminen.

OP-Suomi on osakerahasto joka sijoittaa varansa pääosin Suomen osakemarkkinoille yrityksiin, joiden tuottopotentiaali muodostuu osingosta ja arvonkehityksestä. Sijoituskohteet ovat potentiaaliinsa nähden arvostukseltaan edullisia yhtiöitä, rakenteellisia voittajia tai houkuttelevia osingonmaksajia.

Kotimaisiin osakkeisiin sijoittaessa OP Varainhoidon koeteltu paikallisosaaminen on sijoittajan vankka turva ja jatkuva voimavara. Kotimaiset pörssiyhtiöt maksavat yleensä hyviä osinkoja, ja pitkäjänteinen rahastosijoittaja maksaa niistä veron vasta kotiuttaessaan voittoja. Hyvin hajautetun rahaston kautta sijoittaja omistaa suurella todennäköisyydellä jokaisen pörssipäivän parhaita nousijoita ja rahasto-osuuden riski-tuottosuhteesta saadaan rakennettua houkuttelevampi kuin yksittäiseen osakkeeseen sijoitettaessa.

OP-Suomen kesäkuun tuotto -2,4%

Kesäkuu oli Euroopan ja Suomen osakkeille vaisu kuukausi, kun taas Yhdysvaltalaisosakkeet jatkoivat vahvaa kehitystään teknologiaosakkeiden ajamana. Keskuspankit toimivat Atlantin kummallakin puolen markkinaodotusten mukaisesti FED:n pitäessä ohjauskorkonsa ennallaan ja EKP:n laskiessa korkoa 0,25 %-yksiköllä. Koronlaskun yhteydessä EKP nosti loppuvuoden inflaatioennustettaan hieman, mikä kuvastaa sitä, että inflaatiokehitykseen liittyy edelleen paljon epävarmuutta. Ranskan politiikassa kuohuu, kun Macron hajotti hallituksen kärsittyään murskatappion äärioikeistolaiselle Le Penin puolueelle (RN) EU:n parlamenttivaaleissa. Uudet vaalit pidetään kuunvaihteessa. RN:n talouspolitiikasta tiedetään sen verran, että sen voitto johtaisi todennäköisesti budjettialijäämän kasvuun, vihreän siirtymän hidastumiseen, suopeampaan Venäjä-suhtautumiseen ja pyrkimykseen pienentää EU-maksuja. Nämä huolet ovat osaltaan painaneet Eurooppalaisia osakkeita ja myös Ranskan valtionlainan korot ovat nousseet.

OP-Suomen kuun tuotto oli -2,4% vertailuindeksin tuottaessa -2,9%. Yhtiötasolla suhteellista tuottoa vertailuindeksiä vastaan toivat eniten ylipainot Sampon ostotarjouksen kohteena olleessa Topdanmarkissa, Detection Technologyssa ja Hexatronicissa. Yhtiötasolla suhteellista tuottoa rasittivat eniten ylipainot Faronissa, AutoStoressa ja Metsossa.

Kuun aikana ostimme Nordeaa, Valmetia ja Volvoa ja myimme Nestettä, Nokiaa ja Keskoa. Suhteessa vertailuindeksiin suurimmat ylipainot kuun lopussa olivat Topdanmark, Metsä Board ja Detection Technology. Suurimmat alipainot puolestaan olivat Sampo, Fortum ja Konecranes.

Globaalin talouden kasvuriskit ovat hieman pienentyneet mutta eivät poistuneet. Nykyinen korkea korkotaso ahdistaa edelleen kuluttajaa ja vaikka inflaation kasvu on taittunut, yleinen noussut hintataso saattaa hillitä merkittävästikin kulutuskäyttäytymistä. Elvyttävistä toimista huolimatta riski Kiinan talouden pehmenemisestä lisää epävarmuutta niin maailman talouskasvuun kuin osakemarkkinoillekin. Lisäksi Venäjä-Ukraina -konflikti sekä kohonneet geopoliittiset riskit Lähi-idässä ja Kiina-Taiwan -akselilla aiheuttavat epävarmuutta. Painotamme osakevalinnoissamme rakenteellista kasvua sekä vahvaa tasetta, pitkällä aikavälillä kasvavaa osinkovirtaa sekä vakaata ja ennustettavaa liiketoimintaa.

Lauri Tillman
salkunhoitaja

OP-Suomi on osakerahasto joka sijoittaa varansa pääosin Suomen osakemarkkinoille yrityksiin, joiden tuottopotentiaali muodostuu osingosta ja arvonkehityksestä. Sijoituskohteet ovat potentiaaliinsa nähden arvostukseltaan edullisia yhtiöitä, rakenteellisia voittajia ja/tai houkuttelevia osingonmaksajia.

Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien osakesijoitusten avulla. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa.

Rahaston varat sijoitetaan hajautetusti eri yhtiöiden osakkeisiin. Tyypillisesti rahasto sijoittaa varansa noin 30–50 yhtiön osakkeeseen, mutta määrä voi vaihdella salkunhoitajan näkemyksestä riippuen.

Rahaston sijoitukset voivat keskittyä myös toimialakohtaisesti, joten kyseisten toimialojen menestys voi vaikuttaa rahaston arvonkehitykseen.

Rahaston vertailuindeksi on OMX Helsinki Benchmark Cap. Rahasto pyrkii aktiivisella sijoittamisella saavuttamaan vertailuindeksiään paremman tuoton pitkällä aikavälillä. Rahasto ottaa pääsääntöisesti huomattavaa aktiiviriskiä ja voi poiketa merkittävästi vertailuindeksin koostumuksesta, painotuksista ja
riskitasosta.

Rahasto edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia käyttäen tämän varmistamiseksi ympäristöä, yhteiskuntaa ja hyvää hallintotapaa (ESG) koskevaa analyysimenetelmää ja sulkien pois tiettyjä sijoituskohteita.

Poissulkeminen: Rahasto poissulkee aktiivisista suorista sijoituksistaan kiistanalaisten aseiden valmistajia, lämpöhiiltä tuottavia kaivosyhtiöitä, lämpöhiiltä käyttäviä sähköyhtiöitä, tupakkayhtiöitä sekä kansainvälisiä normeja rikkoneita yhtiöitä, joihin vaikuttaminen on ollut tuloksetonta.  Poissulkulista on julkinen. Yleisten poissulkusääntöjen lisäksi rahasto ei sijoita epätavanomaisen öljyn tai maakaasun tuotantoa päätoimisesti harjoittaviin yhtiöihin.

ESG-tiedon hyödyntäminen sijoituskohteiden analyysissa: ESG-tekijöitä huomioidaan osana sijoitusprosessia käyttämällä sekä ulkopuolisen ESG-palveluntarjoajan dataa, että sisäisesti kehitettyä OP Varainhoidon omaa ESG-työkalua. ESG-tekijöiden huomiointi osana sijoitusprosessia tarkoittaa esim. sitä, että ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia tehdään näkyviksi kultakin osa-alueelta valittujen eri mittareiden avulla.

Kansainväliset normirikkomukset: Rahasto läpivalaistaan säännöllisesti kansainvälisten normien rikkomusten osalta, ja mikäli rikkomus havaitaan, aloitetaan vaikuttamisprosessi kohdeyhtiön kanssa. Tavoitteena on, että normeja rikkoneet yhtiöt muuttavat toimintaansa ja alkavat noudattaa kansainvälisiä normeja toiminnassaan. Mikäli vaikuttaminen ei tuota tulosta, yhtiö voidaan poistaa rahastosalkusta ja lisätä poissulkulistalle.

Kestävien sijoitusten vähimmäisosuus: Rahasto allokoi alla kuvatun vähimmäismäärän mukaisesti sijoituksia kohdeyhtiöihin, joilla on liiketoimintaa, joka edistää yhtä tai useampaa YK:n Kestävän Kehityksen Tavoitetta (SDG), aiheuttamatta haittaa muille kestävyystekijöille tai tavoitteille. Kestävän sijoituksen määrittely tehdään OP Varainhoidon analyysimallilla, joka hyödyntää ulkopuolisen palveluntarjoajan SDG-, sekä kestävyystietoa.

Yhtiökokoukset: Rahasto äänestää yhtiökokouksissa palveluntarjoajan välityksellä vastuullisuusnäkökulmia huomioivan OP-Rahastoyhtiön omistajaohjauksen periaatteiden mukaisesti.

Toimintaperiaatteet hyvien hallintotapojen arvioimiseksi: Kohdeyhtiön hallintotavan analysointi on tärkeä osa sijoitusprosessia. Pidämme hyvän hallintotavan noudattamista tärkeänä peruspilarina yhtiön taloudelliselle menestykselle toimialasta riippumatta. Hallintotapaa arvioitaessa kiinnitetään huomioita esimerkiksi kohdeyhtiön hallintorakenteiden asianmukaisuuteen, kohdeyhtiön toimiin suhteessa henkilöstöönsä sekä kohdeyhtiön käytäntöihin palkitsemisen ja verotuksen suhteen. Hyvän hallintotavan arvioinnissa käytämme ulkoisen palveluntarjoajan analyysia, sekä omaa laadullista analyysia silloin kun ulkopuolista tietoa ei ole saatavilla. Läpivalaisemme rahastot säännöllisesti hyvän hallintotavan kriteereillä, joille on asetettu minimirajat.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Teemu Salonen
Vertailuindeksi
OMX Helsinki Benchmark Cap
Perustamispäivä
06.06.1994
ISIN
FI0008800206
Vuosittainen hallinnointipalkkio
1,60%
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
742 Meur
Osuuden arvo (18.07.)
393,99 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Avaintiedot
Lataa
Säännöt
Lataa
Kestävyystiedot
Lataa

Kumulatiivinen tuotto

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Suomi A −1,67 % +1,95 % −0,15 % +2,77 % −5,60 % +5,74 %
Vertailuindeksi −1,84 % +3,36 % +5,13 % +8,35 % −3,12 % +7,26 %

Vuosittainen tuotto

2019 2020 2021 2022 2023 Vuoden alusta
OP-Suomi A +23,09 % +14,29 % +23,35 % −14,04 % −3,07 % −0,74 %
Vertailuindeksi +20,64 % +12,33 % +24,09 % −13,58 % −0,29 % +4,21 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Suomi A 12,72 % - -
Vertailuindeksi 12,43 % - -