Kivipino kosken edustalla.

OP-Suomi

Tuottoa kotimaisista osakkeista

OP-Suomen salkkuun poimitaan vankkaa kotimarkkinaosaamista hyödyntäen kiinnostavimmat ja tuottopotentiaaliltaan houkuttelevimmat yhtiöt kokoon, näköön tai hajuun katsomatta. Sijoituskohteet ovat potentiaaliinsa nähden arvostukseltaan edullisia yhtiöitä, rakenteellisia voittajia tai houkuttelevia osingonmaksajia.

  • Sijoitukset hajautetaan noin 30-50 suomalaiseen yritykseen, joissa nähdään paras tuottopotentiaali.
  • Rahaston salkunhoidossa korostuu vahva paikallinen osaaminen.

OP-Suomi on osakerahasto joka sijoittaa varansa pääosin Suomen osakemarkkinoille yrityksiin, joiden tuottopotentiaali muodostuu osingosta ja arvonkehityksestä. Sijoituskohteet ovat potentiaaliinsa nähden arvostukseltaan edullisia yhtiöitä, rakenteellisia voittajia tai houkuttelevia osingonmaksajia.

Kotimaisiin osakkeisiin sijoittaessa OP Varainhoidon koeteltu paikallisosaaminen on sijoittajan vankka turva ja jatkuva voimavara. Kotimaiset pörssiyhtiöt maksavat yleensä hyviä osinkoja, ja pitkäjänteinen rahastosijoittaja maksaa niistä veron vasta kotiuttaessaan voittoja. Hyvin hajautetun rahaston kautta sijoittaja omistaa suurella todennäköisyydellä jokaisen pörssipäivän parhaita nousijoita ja rahasto-osuuden riski-tuottosuhteesta saadaan rakennettua houkuttelevampi kuin yksittäiseen osakkeeseen sijoitettaessa.

OP-Suomen toukokuun tuotto -0,6%

Laukkaava inflaatio ja nousevat korot jatkoivat kasvuyhtiöiden rokottamista toukokuussa, arvoyhtiöiden suoriutuessa paremmin vahvojen tulosten siivittäminä. OP-Suomen toukokuun tuotto oli -0,6 prosenttia, vertailuindeksin tuottaessa 0 prosenttia. Parhaita sijoituksiamme huhtikuun aikana olivat Fortum (+9%), Neste (+4%) sekä Volvo (+7%). Myös Fiskarsin ja Kojamon alipainot auttoivat suhteellista tuottoa. Tuottoa rasitti puolestaan ylipainot Musti Groupissa (-19%), BHG Groupissa (-27%) ja Topdanmarkissa (-6%) sekä alipaino Koneessa (+3%).

Nostimme kuun aikana painoamme Nesteessä pitäessämme arvostusta edelleen edullisena kasvunäkymät huomioiden. Lisäsimme myös Fortumin painoa salkussa osakkeen painuttua houkutteleville arvostustasoille ja sähkön hintakehityksen tukiessa tuloskasvua. Kevensimme omistustamme Musti Groupissa korkean inflaation ja heikentyneiden talousnäkymien vuoksi rapautuvan kuluttajaluottamuksen myötä. Rahastossamme oli kuun lopussa 31 sijoitusta, joista viisi suurinta olivat: Neste, Nokia, Sampo, UPM-Kymmene ja Metso Outotec. Suhteessa vertailuindeksiin suurimmat ylipainot ovat: Neste, UPM-Kymmene ja Topdanmark. Suurimmat alipainot ovat puolestaan Nordea, Kone ja Kojamo.

Maailmassa on valloillaan useita talouskasvua varjostavia tekijöitä. Ukrainan kriisi on edelleen käynnissä ja tilanne näyttää yhä selvemmin pitkittyvän asemasodankäynniksi. Kiinassa nollatoleranssi koronaa kohtaan asettaa omat haasteensa talouskasvulle. Lisäksi koronasulkujen pitkittyminen vaikuttaa negatiivisesti globaaleihin logistiikkaketjuihin sekä tavaroiden saatavuuteen ja sitä kautta myös inflaatiokehitykseen. Keskuspankkien haukkamaisuus on viimeaikaisen inflaatiokehityksen myötä lisääntynyt. Toistaiseksi korkotaso näyttää pysyttelevän talouskasvun ja inflaation tasoon nähden kuitenkin matalana, mikä tukee osakkeiden houkuttelevuutta pidemmällä aikavälillä. Painotamme osakevalinnoissamme rakenteellista kasvua sekä vahvaa tasetta, pitkällä aikavälillä kasvavaa osinkovirtaa sekä vakaata ja ennustettavaa liiketoimintaa.

Teemu Salonen
salkunhoitaja

OP-Suomi on osakerahasto joka sijoittaa varansa pääosin Suomen osakemarkkinoille yrityksiin, joiden tuottopotentiaali muodostuu osingosta ja arvonkehityksestä. Sijoituskohteet ovat potentiaaliinsa nähden arvostukseltaan edullisia yhtiöitä, rakenteellisia voittajia ja/tai houkuttelevia osingonmaksajia.

Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien osakesijoitusten avulla. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa.

Rahaston varat sijoitetaan hajautetusti eri yhtiöiden osakkeisiin. Tyypillisesti rahasto sijoittaa varansa noin 30–50 yhtiön osakkeeseen, mutta määrä voi vaihdella salkunhoitajan näkemyksestä riippuen.

Rahaston sijoitukset voivat keskittyä myös toimialakohtaisesti, joten kyseisten toimialojen menestys voi vaikuttaa rahaston arvonkehitykseen.

Rahaston vertailuindeksi on OMX Helsinki Benchmark Cap. Rahasto pyrkii aktiivisella sijoittamisella saavuttamaan vertailuindeksiään paremman tuoton pitkällä aikavälillä. Rahasto ottaa pääsääntöisesti huomattavaa aktiiviriskiä ja voi poiketa merkittävästi vertailuindeksin koostumuksesta, painotuksista ja
riskitasosta.

Rahasto noudattaa OP Varainhoidon Vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Vastuullisuusasioiden huomioiminen sijoitusanalyysissa ja -päätöksenteossa tuo lisäinformaatiota perinteisen taloudellisen ja markkinadatan lisäksi. Olennaiset vastuullisuusasiat voivat vaikuttaa pitkällä aikavälillä sijoituskohteiden taloudelliseen menestykseen ja siten tuottoon.   

Poissulkeminen: Rahasto poissulkee aktiivisista suorista sijoituksistaan kiistanalaisten aseiden valmistajia, lämpöhiiltä tuottavia kaivosyhtiöitä, lämpöhiiltä käyttäviä sähköyhtiöitä, sekä kansainvälisiä normeja rikkoneita yhtiöitä, joihin vaikuttaminen on ollut tuloksetonta. Poissulkulista on julkinen.

Yhtiökokoukset: OP:n rahastot osallistuvat kotimaisiin ja ulkomaisiin yhtiökokouksiin vastuullisuusnäkökulmia huomioivan OP-rahastoyhtiön omistajaohjauksen periaatteiden mukaisesti.

Kansainväliset normirikkomukset: Kansainväliset normit, kuten YK:n Global Compact, määrittelevät minimitason vastuulliselle liiketoiminnalle. OP Varainhoito vaikuttaa aktiivisissa suoria sijoituksia tekevissä OP-rahastoissa yhtiöihin, joiden nähdään rikkoneen kansainvälisiä normeja. Tavoitteena on, että normeja rikkoneet yhtiöt muuttavat toimintaansa ja alkavat noudattaa kansainvälisiä normeja toiminnassaan. Käytämme Sustainalytics-yhtiötä palveluntarjoajana tunnistamaan kansainväliset normirikkomukset. 

OP Varainhoito vaikuttaa tiettyihin yhtiöihin myös eri vastuullisuusteemoissa, kuten ilmastonmuutoskysymyksessä.

OP:n rahastojen ajankohtaisista vastuullisuusaiheista ja käytännön omistajavaikuttamisesta löytyy lisätietoja kaksi kertaa vuodessa julkaistavassa vastuullisen sijoittamisen katsauksessa. Tuorein vastuullisen sijoittamisen katsaus löytyy vastuullisen sijoittamisen sivulta.

Rahaston vastuullisuusanalyysin voi lukea rahaston kuukausikatsauksesta.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Teemu Salonen
Vertailuindeksi
OMX Helsinki Benchmark Cap
Perustamispäivä
06.06.1994
ISIN
FI0008800206
Vuosittainen hallinnointipalkkio
1,60%
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
924 Meur
Osuuden arvo (01.07.)
390,71 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintiedot
Lataa

Kumulatiivinen tuotto

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Suomi A −8,73 % −9,05 % −18,73 % −14,61 % +8,38 % +3,99 %
Vertailuindeksi −8,77 % −8,45 % −17,93 % −14,31 % +7,34 % +6,56 %

Vuosittainen tuotto

2017 2018 2019 2020 2021 Vuoden alusta
OP-Suomi A +5,34 % −11,82 % +23,09 % +14,29 % +23,35 % −17,99 %
Vertailuindeksi +11,54 % −3,89 % +20,64 % +12,33 % +24,09 % −17,93 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Suomi A 20,79 % -0,69 -
Vertailuindeksi 21,21 % -0,67 -