Vettä

OP-Takuuarvo 85 -sijoituskori

OP-Takuuarvo 85 –sijoituskori sijoittaa varansa kohderahaston kautta kansainvälisille osake- ja korkomarkkinoille suojaten jatkuvasti 85 % historiallisesti korkeimmasta osuuden arvosta. Takuuarvo on voimassa päivittäin. Sijoituskori sijoittaa kaikki varansa Cautious 85% Protected Fund –rahastoon, joten sijoituskori vastaa ominaisuuksiltaan kohderahastoa. Sijoituskorin kohderahaston takuuarvo perustuu kohderahaston johdannaissopimuksella ostamaan suojaan. Vastuullisena salkunhoitajana toimii FundLogic SAS. OP Varainhoito toimii alasalkunhoitajana ja vastaa kohderahaston korko- ja osakesalkunhoidosta. Sijoituskori on saatavilla kaikkiin puhtaasti sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin (pl. yksilölliset sijoitusvakuutukset, Yrityksen sijoitusratkaisu ja OP-Tulevaisuus).

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Kohderahaston vastuullisena salkunhoitajana toimii Morgan Stanleyn tytäryhtiö FundLogic SAS, joka on ulkoistanut OP Varainhoito Oy:lle päätökset Kohderahaston Tuotto-osan sijoituskohteiden valinnasta ja painotuksista.
Perustamispäivä
15.02.2017
ISIN / Tunnus
XZ0000001032
Vuosittainen hallinnointipalkkio
0%
Osuuden arvo (12.08.)
98,53 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintiedot
Lataa

Kumulatiivinen tuotto

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Takuuarvo 85 -sijoituskori +0,30 % +0,55 % -4,97 % -1,16 % -0,13 % -

Vuosittainen tuotto

2015 2016 2017 2018 2019 Vuoden alusta
OP-Takuuarvo 85 -sijoituskori - - +0,27 % -4,79 % +5,96 % -2,60 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk
OP-Takuuarvo 85 -sijoituskori 6,05 % -0,11