Kuolinpesän asioiden hoitaminen alkaa, kun läheinen kuolee. Sen jälkeen alkaa hautajaisjärjestelyt ja asioiden hoito, laskujen maksaminen ja perunkirjoituksen valmistelu.

Ennen perunkirjoitusta

Mitä tulee muistaa ennen perunkirjoitusta? Tutustu ohjeisiimme liittyen vainajan virkatodistukseen, velkojen ja laskujen maksamiseen sekä muiden pankkiasioiden hoitoon.

Lähetämme pankkiasiakkaillemme vainajan osoitteeseen osanottokirjeen muutaman viikon kuluttua kuolemasta. Saat kirjeen mukana tarkemmat tiedot vainajan asiakkuudesta. Kirje sisältää muun muassa tiedot mahdollisista e-laskuista, suoramaksuista, sijoituspalveluista sekä valtakirjapohjan. Tarvittaessa voit noutaa dokumentit miltä tahansa osuuspankin konttorilta.

Jos esimerkiksi puolisolla tai jollain muulla henkilöllä on vainajan tiliin laajat käyttöoikeudet ja henkilön OP:n digipalvelut on liitetty vainajan tiliin, tulee hänen olla meihin yhteydessä tilin vaihtamiseksi. OP:n digipalveluja ei voi käyttää enää sen jälkeen, kun kuolinpesän tilin käyttöoikeudet poistetaan.

Vainajan virkatodistus


Mikä on virkatodistus ja mihin sitä tarvitaan? Mistä virkatodistus hankitaan?

 • Virkatodistuksella tarkoitetaan otetta henkilö- ja perhesuhdetiedoista, jotka on tallennettu väestötietojärjestelmään tai kirkon jäsenrekisteriin. 
 • Virkatodistuksella voidaan tarkoittaa myös elossaolotodistusta tai sukuselvitystä. Virkatodistuksella osoitat osakkuutesi kuolinpesään.
 • Virkatodistuksen voi hankkia eri käyttötarkoituksiin. Perunkirjoitukseen tarvitaan virkatodistus, josta käy ilmi henkilön perhesuhde- ja muuttotiedot. Perunkirjoitusta varten hankittu virkatodistus riittää myös pankkiasiointiin. Mikäli tarvitset nopeasti virkatodistuksen pankkiasioiden hoitoon, voit hankkia suppeamman virkatodistuksen pankkiasiointia varten.
 • Tilaa vainajan virkatodistus Digi- ja väestötietovirastosta tai vainajan omasta seurakunnasta. 
 • Toimita osakkuutesi osoittava virkatodistus meille kätevästi verkossa tai vie se lähimpään osuuspankin konttoriin.

Vainajan laskut ja velat


Pitääkö vainajan velat maksaa? Kuka maksaa vainajan velat? Miten hoidan vainajan laskut kuoleman jälkeen? Lue miten kannattaa lähteä liikkeelle vainajan laskujen ja velkojen hoitamisessa.

Laskut

 • Ennen perunkirjoitusta voit maksaa vainajan tililtä kohtuulliset hautajaiskulut tai muuten selvästi kuolintapaukseen liittyviä laskuja tai vainajalle kuuluneita sähkö- tai yhtiövastikelaskuja. Yksikin osakas voi maksaa tällaiset kulut ilman valtakirjaa muilta osakkailta.
 • Maksa kuolinpesän laskuja toimittamalla ne meille verkossa. Voit maksaa laskut myös minkä tahansa osuuspankin konttorissa kassapalveluiden aukioloaikana. Ota mukaasi henkilöllisyystodistus. Maksukuoria et voi käyttää ennen perunkirjoituksen valmistumista ja tilinkäyttöoikeusvaltuutuksen antamista.
 • Tarkista kuolinpesän mahdolliset e-laskut ja suoramaksut ja irtisano tarpeettomat laskut puhelimitse tai osuuspankin konttorilla. Muuten ne pysyvät ennallaan. Listaus vainajan e-laskuista ja suoramaksuista saapuu postitse osanottokirjeen mukana, voit noutaa dokumentit myös miltä tahansa osuuspankin konttorilta. 

Huomioithan kuolinpesän varallisuuden ja pidä huolta, että varat riittävät kulujen kattamiseen. Jos epäilet, että kuolinpesän varat eivät riitä hautaus- ja perunkirjoituskuluihin, otathan tässä tapauksessa meihin yhteyttä. 

Lainat

Oliko vainajalla asuntolainaa tai muuta velkaa? Ota meihin yhteyttä mahdollisimman pian, jotta voimme kartoittaa lainojen tilanteen ja sopia mahdollisesta lyhennysvapaasta perunkirjoituksen ajaksi.

Jos olet kuolinpesän osakas ja sinulla on virkatodistus, voit hakea vainajan lainoille lyhennysvapaata. Jos lainalla on kanssavelallisia, heiltä tarvitaan suostumus hakemukselle. Jos kuolinpesällä on useita osakkaita, saatat tarvita suostumuksen myös heiltä.

Näin haet lyhennysvapaata kuolinpesän lainoille:

Jos et hae lainaan lyhennysvapaata, lainan veloitukset jatkuvat normaalisti. Lainat ja muut velat tulee maksaa kuolinpesän mahdollisista varoista. Pääsääntöisesti vainajan velat eivät periydy, jos kuolinpesän asiat on hoidettu asianmukaisesti.

Sopimukset ja tilaukset

Vainajan elinaikanaan tekemät sopimukset, esimerkiksi puhelinliittymät tai lehtitilaukset, eivät pääty automaattisesti kuolinpäivään. Irtisano tarpeettomat sopimukset ja tilaukset tai sovi laskuttajien kanssa mahdollisista maksujärjestelyistä pesän varallisuus huomioiden.

Kulutusluotot ja korttiluotot

Kulutusluottoihin, kuten Täsmä- tai Joustoluottoon, asetetaan automaattisesti kolmen kuukauden lyhennysvapaa kuolintapauksessa. Lyhennysvapaan jälkeen Täsmä- ja Joustoluoton veloitukset jatkuvat normaalisti, ellei muusta sovita.

Luottokortteihin (OP Classic, OP Gold, OP Platinum, OP Duo) asetetaan automaattisesti kolmen kuukauden lyhennysvapaa kuolintapauksessa. Kolmen kuukauden jälkeen korttiluotot erääntyvät maksettavaksi kerralla, ellei muusta sovita.

Varallisuus

Onko vainajalta jäänyt perinnöksi varallisuutta, kuten asunto, metsää, maaomistuksia, osakkeita tai rahastoja? Sinulla ei tarvitse vielä olla suunnitelmia niiden varalle vaan voit aloittaa olemalla yhteydessä pankkiin ja keskustelemalla vaihtoehdoista.

Perunkirjoituksen valmistelu


Aloita perunkirjoituksen valmistelu hyvissä ajoin hankkimalla tiedot kuolinpesän varallisuudesta sekä selvittämällä onko vainajalla ollut testamenttia tai tallelokeroa.

 • Perukirjan laatimista varten tarvitaan tiedot vainajan sekä mahdollisen lesken pankkiasioinnin laajuudesta kuolinpäivältä. Tiedot tarvitaan kaikista pankkiryhmistä, joissa vainajalla on ollut asiointia. Osuuspankin osalta nämä tiedot käyvät ilmi asiakkuusilmoituksesta. Asiakkuusilmoitus saapuu osuuspankista riippuen joko osanottokirjeen mukana tai sen voi noutaa mistä tahansa osuuspankin konttorista.
 • Mahdollinen testamentti voi olla jäämistön asiakirjoissa tai säilytyksessä pankissa. Asiakkuusilmoituksesta käy ilmi, jos vainajalla on ollut tallelokero tai asiakirjasäilytys. Käy luetteloimassa mahdollinen tallelokero konttorilla perunkirjoitusta varten. Varaa aika tallelokeron luetteloimiseen puhelimitse.
 • Perukirjan laatimisessa suosittelemme kääntymään perintöoikeuteen perehtyneen asiantuntijan puoleen.