Ennen perunkirjoitusta

Ennen perunkirjoitusta tarvitset vainajan virkatodistuksen, jotta voit hoitaa kuolinpesän asioita kuten laskuja ja lainoja.

Saamme tiedon asiakkaamme kuolemasta yleensä suoraan väestötietojärjestelmästä. Tiedon perusteella lukitsemme vainajan verkkopalvelutunnukset, irtisanomme kortin ja poistamme mahdolliset tilin käyttöoikeudet. Jos esimerkiksi puolisolla tai jollain muulla henkilöllä on tiliin laajat käyttöoikeudet ja tili on OP:n verkkopalvelusopimuksessa päätilinä, tulee hänen olla meihin yhteydessä päätilin vaihtamiseksi. Verkkopalvelua ei voi käyttää, kun kuolinpesän tilin käyttöoikeudet poistetaan.

Lähetämme pankkiasiakkaillemme vainajan osoitteeseen osanottokirjeen muutaman viikon kuluttua kuolemasta. Saat kirjeen mukana tarkemmat tiedot vainajan asiakkuudesta. Kirje sisältää muun muassa tiedot e-laskuista, suoramaksuista, mahdollisista sijoituspalveluista ja valtakirjapohjan. Tarvittaessa voit noutaa dokumentit miltä tahansa osuuspankin konttorilta.

Vainajan virkatodistus

Mikä on virkatodistus ja mihin sitä tarvitaan? Mistä virkatodistus?

 • Virkatodistus on todistus väestötietojärjestelmässä olevista henkilötiedoista, joista ilmenee kuolintapauksen lisäksi mm.  vainajan perhesuhteet. Virkatodistuksella osoitat siis osakkuutesi kuolinpesään.
 • Tarvitset virkatodistuksen pankkia varten, jotta voit asioida kuolinpesän puolesta. Virkatodistus tarvitaan myös perunkirjoitusta varten.
 • Tilaa virkatodistus vainajasta Digi- ja väestötietovirastosta tai vainajan omasta seurakunnasta. 
 • Toimita virkatodistus meille kätevästi verkossa tai vie se lähimpään osuuspankin konttoriin.

Vainajan laskut ja velat

Pitääkö vainajan velat maksaa? Kuka maksaa vainajan velat? Miten hoidan vainajan laskut kuoleman jälkeen?

Lainat ja velat

Oliko vainajalla lainaa tai muuta velkaa? Soita meille mahdollisimman pian, jotta voimme kartoittaa lainojen tilanteen ja sopia mahdollisista maksujärjestelyistä. Muussa tapauksessa lainan veloitukset jatkuvat normaalisti.

Lainat ja muut velat tulee maksaa kuolinpesän mahdollisista varoista. Pääsääntöisesti vainajan velat eivät periydy. Huomioithan, että kuolinpesän velkojen uudelleenjärjestelyt ovat aina tapauskohtaisia.

Sopimukset ja tilaukset

 • Vainajan jäämistöstä voit löytää viitteitä hänen tekemistään sopimuksista ja tilauksista. Vainajan elinaikanaan tekemät sopimukset sitovat kuolinpesää. Nämä sopimukset ja sopimuksia koskeva laskutus ei pääty automaattisesti kuolinpäivään.
 • Voit irtisanoa sopimuksista ja tilauksista tarpeettomat. Näitä ovat esimerkiksi puhelin- ja internetliittymät, lehtitilaukset tai kotiin tilatut palvelut kuten ateriapalvelu.

Yhteisomisteinen tili

Onko sinulla ja vainajalla ollut yhteisomisteinen tili? Kuolintapauksessa kuolinpesästä tulee tilin toinen omistaja. Tilin toisena omistajana, voit edelleen käyttää tiliä normaalisti, ellei kuolinpesä tai sen yksittäinen osakas vaadi tilivarojen jäädyttämistä. Suosittelemme, että leskenä ohjaat tulosi omalle tilillesi yhteisomisteisen tilin sijasta.

Laskut

Onko kuolinpesällä maksettavia laskuja? Hoida vainajan laskut kuoleman jälkeen seuraavasti:

 • Ennen perunkirjoitusta voit maksaa vainajan tililtä vain kohtuulliset hautajaiskulut, perunkirjoituksen valmisteluun liittyvät kulut sekä kuolinpesän omaisuuden arvon ylläpitämiseen liittyvät kulut. Yksikin osakas voi maksaa tällaiset kulut ilman valtakirjaa muilta osakkailta.
 • Maksa kuolinpesän laskuja toimittamalla ne meille verkossa. Voit maksaa laskut myös konttorin kassapalveluiden aukioloaikana. Ota mukaasi henkilöllisyystodistus ja mahdollinen virkatodistus.
 • Oletko tottunut maksamaan laskuja maksukuorilla? Maksukuoria et voi käyttää ennen perunkirjoituksen valmistumista ja tilinkäyttöoikeusvaltuutuksen antamista.
 • Askarruttaako sinua kuolinpesän e-laskut ja suoramaksut? Voit irtisanoa tarpeettomat e-laskut ja suoramaksut, muuten ne pysyvät ennallaan. Listaus vainajan e-laskuista ja suoramaksuista saapuu osanottokirjeen mukana. Tarvittaessa voit noutaa dokumentit myös miltä tahansa osuuspankin konttorilta.

Näin toimitat laskuja maksettavaksi verkossa

Huomioithan kuolinpesän varallisuuden ja pidät huolta, että sen varat riittävät kulujen kattamiseen.

Jos epäilet, että kuolinpesän varat eivät riitä kattamaan kaikkia pesänselvityskuluja, otathan tässä tapauksessa meihin pikaisesti yhteyttä. Näin ollen voimme irtisanoa toistuvat maksut, jotka eivät ole kuolinpesän hoidon kannalta ensisijaisia.

Perunkirjoituksen valmistelu

Aloita perunkirjoituksen valmistelu asiakkuusilmoituksien, testamentin ja tallelokeron luetteloinnin osalta.

 • Perukirjan laatimista varten tarvitaan tiedot vainajan sekä mahdollisen lesken pankkiasioinnin laajuudesta kuolinpäivältä. Osuuspankin asiakkuuden osalta nämä käyvät ilmi asiakkuusilmoituksesta. Tiedot tarvitaan kaikista pankkiryhmistä, joissa vainajalla on ollut asiointia. Asiakkuusilmoitus saapuu osuuspankista riippuen joko osanottokirjeen mukana tai se tulee noutaa mistä tahansa osuuspankista.
 • Mahdollinen testamentti voi olla jäämistön asiakirjoissa tai säilytyksessä pankissa. Asiakkuusilmoituksesta käy ilmi, jos vainajalla on ollut tallelokero tai asiakirjasäilytys. Käy luetteloimassa mahdollinen tallelokero konttorilla perunkirjoitusta varten. Varaa aika tallelokeron luetteloimiseen puhelimitse.

2. Perunkirjoitus

Perukirjan laatiminen, tarvittavat liitteet, toimittaminen ja tarkastus.

Lue lisää