Yhteiskuntavastuuohjelma

Samhällsansvarsprogrammet

Ansvarskänslan utgår från OPs grunduppgift och värden.

Samhällsansvaret är en fast del av OPs affärsrörelse och strategi. Vi lyssnar på våra intressentgruppers synpunkter, observerar de megatrender, risker och möjligheter som påverkar vår omvärld och vi leder vår verksamhet via våra värderingar. Vårt mål inom samhällsansvaret är att vara en föregångare i finansbranschen i Finland.

OPs samhällsansvarsprogram baserar sig på OPs värden, megatrenderna i omvärlden samt på väsentligheten. Programmet omfattar fyra delområden: vi främjar hållbar ekonomi, vi stöder den regionala livskraften, vår verksamhet är människonära och engagerande och vi främjar hälsa, trygghet och välfärd


 

Finanssektorn är en betydande finansiär av hållbar ekonomi. Vi möjliggör hållbara investeringar i ny teknologi, nya tjänster och förnybar energi. Som finansiär av hållbar ekonomi möjliggör OP en ändring i samhället. Vi fortsätter att bygga upp nya ansvarsfulla produkter och tjänster.


Målet för vår verksamhet är att bli koldioxidpositiva före 2025. För att uppnå målet använder vi förnybar energi bl.a. i våra fastigheter och vi utvidgar bruket av solenergi.


Vi är föregångare inom ansvarsfull placering i Finland och vi fortsätter att utveckla vår praxis och vara föregångare i branschen.
 

Ett av våra värden är framgång tillsammans. Vi vill vara en positiv ändringskraft i våra samfund. I enlighet med det deltar vi aktivt i att utveckla den lokala och regionala livskraften. Vi är också digitalt närvarande i samfunden.


OP har starkt förbundit sig att agera för den ekonomiska utvecklingen och samhällets välbefinnande i Finland. Det här syns i konkreta handlingar för omvärldens bästa till exempel genom #Finlandframåt-initiativ. Vi stöder finländsk utbildning och finländskt kunnande, och vi tar en ansvarsfull roll i att lösa brytningsskedet i arbetslivet. Vi främjar ungas ekonomikunskaper.
 

Vi finns till för människorna. Vi bryr oss om våra kunder och vår arbetsgemenskap. Vi lyssnar aktivt på våra kunder och våra andra intressentgrupper och uppmanar dem att delta i utvecklingen av vår verksamhet.


Vi främjar mångfald i vår verksamhet. Vi främjar personalens välmående mångsidigt. Vi ger våra anställda möjlighet att göra frivilligarbete också på arbetstiden. Vi rapporterar och kommunicerar öppet. Vi respekterar de mänskliga rättigheterna.
 

Vi erbjuder verktyg och tjänster för att underlätta våra kunders vardag och för att främja deras hälsa. Vi förebygger skador aktivt tillsammans med våra kunder. Vi tar hand om datasekretess och dataskydd.


Vi försöker få barnen att röra på sig bl.a. genom sponsring.