Vastuullisuusohjelma

OP Gruppens hållbarhetsprogram

Vi bygger en hållbar morgondag tillsammans

Långsiktiga klimatmål

2025 Klimatneutralt OP

OP Gruppen har som mål att vara klimatneutral när det gäller utsläpp från energi och bränslen (scope 1 och scope 2) senast 2025.

2030 Halvering av utsläppsintensiteten för växthusgaser i placeringar och minskning av utsläpp i företagskreditportföljer

Vi kommer att halvera placeringarnas utsläppsintensitet för växthusgaser senast 2030. Bland våra direkta och aktiva placeringar ska det inte längre vid slutet av 2030 finnas placeringsobjekt som har affärsverksamhet inom stenkolsbrytning eller energiproduktion med stenkol.

Utsläppen i OP Gruppens företagskreditportföljer minskas med 25 % senast 2030 jämfört med 2022.

2050 Klimatneutrala fonder och företagsportföljer

OP Företagsbanken har förbundit sig till att dess företagskreditportföljer ska vara klimatneutrala senast 2050. Ett motsvarande mål har ställts också för andelsbankernas företagskrediter. OP Kapitalförvaltning har förbundit sig till att de fonder som företaget förvaltar tillsammans med OP-Fondbolaget ska vara klimatneutrala senast 2050.