Kontaktinformation till OP Gruppens ledning

Telefonnummer och e-postadresser till OP Gruppens högsta ledning.

Högsta ledningen

All vår e-post har formen: fornamn.efternamn@op.fi

Ansvarsområde

Namn

Telefonnummer

Bankrörelse, privatkunder och sme-företag

Harri Nummela

0102522389

Bankrörelse, företag och institutioner                         

Katja Keitaanniemi

0102521387

Försäkring

Vesa Aho

0102526101

Utveckling och teknik            

Kasimir Hirn

0102523047

Ekonomi och centralbank

Mikko Timonen

0102521325

Juridik och compliance 

Tiia Tuovinen

0102525505

Kommunikation

Anni Hiekkanen

0102521989

Personal

Hannakaisa Länsisalmi

0102524360

Riskhantering

Markku Pehkonen

0102524116

Intern revision                         

Sakari Lehtinen

0102522965