Ihmisiä palaverissa pöydän ympärillä.

För upphandlingssystemets (SAP Ariba) leverantörer

OP har övergått till systemstödd upphandling som täcker alla delområden i upphandlingsprocessen: konkurrensutsättning, avtalshantering, beställning och fakturering samt administration av leverantörsuppgifter.

OP Gruppens upphandlingssystem är SAP Ariba. OP:s systemstödda upphandling omfattar konkurrensutsättning, avtalshantering, beställning och fakturering samt administration av leverantörsuppgifter.

Leverantörsregistrering

Som en del av processen för registrering och godkännande av en leverantör ombeds leverantören föra in sina grunduppgifter i systemet Ariba Sourcing. Leverantörsuppgifterna begärs av valda leverantörer, som ansvarar för att uppgifterna hålls uppdaterade i systemet. Leverantörsförfrågan riktas också till leverantörer som bjuds in till offertbegäranden.

Förfrågan om leverantörsuppgifter sänds till leverantörens representant från systemet. Leverantören loggar in i tjänsten Ariba Sourcing via en e-postlänk och fyller i Leverantörsförfrågan. För leverantörsuppgifternas del orsakar registreringen i tjänsten inga kostnader för leverantören.

Offertbegäran 

I upphandlingssystemet grundar sig valet av leverantörer på en elektronisk konkurrensutsättningsprocess.

OP sänder leverantörerna en inbjudan till en elektronisk offertbegäran. Offertbegäran besvaras i systemet Ariba Sourcing. För att delta i konkurrensutsättningen ska leverantören vara registrerad på det sätt som beskrivs ovan (Leverantörsregistrering). För leverantörsuppgifternas del orsakar registreringen i tjänsten inga kostnader för leverantören.

Beställningar och fakturering

E-faktureringen försnabbar och effektiviserar processen, reducerar felen vid fakturahanteringen och ger bägge parterna inbesparingar. 

Elektronisk underskrift av upphandlingsavtal

Nya upphandlingsavtal som upprättats via Ariba undertecknas i regel elektroniskt. Avtalen behöver alltså inte längre skrivas ut, postas eller skannas. Den elektroniska underskriften sker via DocuSign, som har integrerats i Ariba-systemet.