Ihmisiä palaverissa pöydän ympärillä.

För upphandlingssystemets (SAP Ariba) leverantörer

OP övergår gradvis till systemstödd upphandling som täcker alla upphandlingsprocessens delområden: konkurrensutsättning, avtalshantering, beställning och fakturering samt administration av leverantörsuppgifter.

OP Gruppens upphandlingssystem är SAP Ariba.

Anvisningar

Leverantören deltar i OPs upphandlingsprocess, i SAP Ariba - upphandlingssystemet, på följande delområden:

Leverantörsuppgifter (Supplier Information Management - SIM)

OP kommer att samla in samt upprätthålla leverantörernas grunduppgifter i systemet.

Leverantörsuppgifterna begärs av valda Leverantörer, som ansvarar för att uppgifterna hålls uppdaterade. Leverantörsförfrågan begärs också av leverantörer som kallas till offertbegäran.

Förfrågan om leverantörsuppgifter sänds till leverantörens representant från systemet. Leverantören loggar in i Ariba Network-tjänsten via en e-postlänk och fyller i Leverantörsförfrågan.

För leverantörsuppgifternas del orsakar registreringen i Ariba Network-tjänsten inga kostnader för Leverantören.

Anvisningar

Offertbegäran (Ariba Sourcing)

I upphandlingssystemet grundar sig valet av leverantör på en elektronisk konkurrensutsättningsprocess.

OP sänder Leverantörerna en inbjudan till en elektronisk offertbegäran. Offertbegäran besvaras i Ariba Network-tjänsten.

I samband med registreringen bör ditt företag fylla i leverantörsförfrågan.

För leverantörsuppgifternas del orsakar registreringen i Ariba Network-tjänsten inga kostnader för Leverantören.

Anvisningar

Beställningar och fakturering (Purchase to Pay - process)

E-faktureringen gör processen snabbare och effektivare, reducerar felen vid fakturahanteringen och ger bägge parterna inbesparingar.

Elektronisk underskrift av upphandlingsavtal

Nya upphandlingsavtal som görs via Ariba kan undertecknas elektroniskt, vilket betyder att avtalen inte behöver skrivas ut, postas eller skannas. Den elektroniska underskriften görs med hjälp av DocuSign, som har integrerats i Ariba.

Anvisningar