Vihkoon kirjoittavat kädet.

Finansiell kalender 2021

Tidpunkterna för OP Gruppens, OP Företagsbanken Abp:s och OP-Bostadslånebanken Abp:s resultatpublikationer.

Finansiell kalender 2021
Bokslutskommuniké 2020 10.2.2021
Bokslut och verksamhetsberättelser 2020 vecka 10 i 2021
OP Gruppens risk- och kapitaltäckningsrapport 2020 vecka 10 i 2021
Delårsrapport Q1/2021 28.4.2021
Halvårsrapport H1/2021 28.7.2021
Delårsrapport Q1-3/2021 27.10.2021

 

OP Gruppens och OP Företagsbankens bokslutskommunikéerna och delårsrapporterna offentliggörs uppskattningsvis kl. 9.00. Rapporterna finns att få på svenska, finska och engelska på våra nätsidor.

OP-Bostadslånebankens bokslutskommuniké och delårsrapporterna offentliggörs uppskattningsvis kl. 10.00. Rapporterna finns att få på finska och engelska på våra nätsidor.

OP Gruppen publicerar i samband med bokslutet och verksamhetsberättelsen en kompletterande årsrapport. Årsrapporten omfattar samhällsansvarsrapporten i enlighet med GRI-standarder.

OP Gruppen och emittenterna offentliggör tidpunkterna för resultatpublikationer för det nästa finansiella året i oktober-november året innan, vid Q3-resultatet.