Vihkoon kirjoittavat kädet.

Finansiell kalender 2020

Tidpunkterna för OP Gruppens, OP Företagsbanken Abp:s och OP-Bostadslånebanken Abp:s resultatpublikationer.

Finansiell kalender 2020
Bokslutskommuniké 2019 4.2.2020
Årsrapport 2019 (OP Gruppen)
Bokslut och verksamhetsberättelser 2019
vecka 9 i 2020
Delårsrapport Q1/2020 28.4.2020
Delårsrapport H1/2020 21.7.2020
Delårsrapport Q1-3/2020 22.10.2020

 

Bokslutskommunikéerna och delårsrapporterna offentliggörs uppskattningsvis kl. 9.00. Rapporterna finns att få på svenska, finska och engelska på våra nätsidor.

OP Gruppen publicerar i samband med bokslutet och verksamhetsberättelsen en kompletterande årsrapport. Årsrapporten omfattar samhällsansvarsrapporten i enlighet med GRI-standarder.

OP Gruppen och emittenterna offentliggör tidpunkterna för resultatpublikationer för det nästa finansiella året i oktober-november året innan, vid Q3-resultatet.