Vihkoon kirjoittavat kädet.

Finansiell kalender

Tidpunkterna för OP Gruppens, OP Företagsbanken Abp:s och OP-Bostadslånebanken Abp:s resultatpublikationer.

Finansiell kalender 2019
Bokslutskommuniké 2018 5.2.2019
Årsrapport 2018 (OP Gruppen)
Bokslut och verksamhetsberättelser 2018
vecka 9 i 2019
Delårsrapport Q1/2019 7.5.2019
Delårsrapport H1/2019 30.7.2019
Delårsrapport Q1-3/2019 29.10.2019
Finansiell kalender 2018
Bokslutskommuniké 2017 8.2.2018
Årsrapport 2017 (OP Gruppen)
Bokslut och verksamhetsberättelser 2017
vecka 9 i 2018
Delårsrapport Q1/2018 3.5.2018
Delårsrapport H1/2018 1.8.2018
Delårsrapport Q1-3/2018 31.10.2018

 

Bokslutskommunikéerna och delårsrapporterna offentliggörs 2019 uppskattningsvis kl. 9.00. Rapporterna finns att få på svenska, finska och engelska på våra nätsidor.

OP Gruppen publicerar i samband med bokslutet och verksamhetsberättelsen en kompletterande årsrapport. Årsrapporten omfattar samhällsansvarsrapporten i enlighet med GRI-standarder.

OP Gruppen och emittenterna offentliggör tidpunkterna för resultatpublikationer för det nästa finansiella året i oktober-november året innan.