Styrelseledamöter

​​OP Företagsbanken Abp:s styrelse

 

Ordförande (med stöd av lag och ställning)
TIMO RITAKALLIO, f. 1962

 • Chefdirektör, OP Gruppen

 • Juris magister, MBA, Teknologie doktor

 • Styrelseledamot sedan 2018

 • Styrelseledamot beroende av bolaget och dess betydande aktieägare (OP Andelslag)

Övriga centrala förtroendeuppdrag:  

 • Finlands Olympiska Kommitté: styrelseordförande

 • Värdepappersmarknadsföreningen: styrelseordförande

 • Paulon Säätiö: styrelseordförande

 • Centralhandelskammaren: styrelse- och delegationsledamot

Tidigare central arbetserfarenhet:

 • Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen: Verkställande direktör 2015-2018

 • Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen: Vice verkställande direktör 2008-2014

 • Pohjola-koncernen (nuv. OP Företagsbanken Abp): Vice verkställande direktör 2006-2008

 • OKO Andelsbankernas Centralbank Abp: Vice verkställande direktör 2001-2005

 • OKO Andelsbankernas Centralbank Abp: Direktionsledamot och bankdirektör 1997-2001

 • Opstock Bankirfirma Ab: Verkställande direktör 1993-1997

 • Uudenkaupungin Seudun Osuuspankki: Verkställande direktör 1991-1993

 • Tampereen Seudun Osuuspankki: Chef för värdpappersavdelningen 1988-1991

 

VESA AHO, f. 1974

 • Ekonomidirektör, OP Gruppen, verkställande direktör för OP Andelslag

 • Ekonomie magister

 • Styrelseledamot sedan 2018

 • Styrelseledamot beroende av bolaget och dess betydande aktieägare (OP Andelslag)

Övriga centrala förtroendeuppdrag:

 • -

Tidigare central arbetserfarenhet:

 • Försäkringsaktiebolaget Garantia: verkställande direktör 2015–2018

 • OP Andelslag: Group Controller 2014–2015

 • Pohjola Bank Abp: ekonomi- och finansdirektör, ledamot av koncernens ledningsgrupp 2011–2014

 • Pohjola Bank Abp: avdelningschef, hantering av kreditrisker 2006–2011

 • Pohjola Bank Abp: kreditriskchef 2004–2006, kreditriskexpert 2001–2004

 

JARMO VIITANEN, f. 1960

 • Verkställande direktör, Helsingforsnejdens Andelsbank

 • Agroforstmagister, eMBA

 • Styrelseledamot sedan 2018

 • Styrelseledamot beroende av bolaget och dess betydande aktieägare (OP Andelslag)

Övriga centrala förtroendeuppdrag:

 • -

Tidigare central arbetserfarenhet:

 • Västra Nylands Andelsbank: verkställande direktör 2007-2018

 • OKO Bank Abp: olika expertuppdrag vid företagsbanken 1988-2007

 • Imatranejdens Andelsbank: olika expertuppdrag 1985-1988

 

OLLI-PEKKA SAARIO, f. 1957

 • Verkställande direktör, Åbonejdens Andelsbank

 • Juris kandidat, eMBA

 • Styrelseledamot sedan 2019

 • Styrelseledamot beroende av bolaget och dess betydande aktieägare (OP Andelslag)

Övriga centrala förtroendeuppdrag:

 • Turun Palloseuran Säätiö: ordförande för styrelsen

 • Raisio Abp: förvaltningsrådets ordförande

 • Turun Kauppakorkeakoulun Tukisäätiö: styrelseledamot

 • TOP Säätiö: styrelseledamot

Tidigare central arbetserfarenhet:

 • Åbonejdens Andelsbank: vice verkställande direktör 2001-2012

 • OKO Andelsbankernas Centralbank Abp (nuv. OP Företagsbanken Abp): bankdirektör, företagsbankens små och medelstora kunder 1998-2001, finansieringsdirektör, företagsbanken 1997-1998

 • Salonejdens Andelsbank: vice verkställande direktör 1994-1997, bankdirektör, företagsbanken 1989-1994, företagsfinansieringschef 1985-1989

 • Andelsbankernas Centralförbund: förmanspraktikant 1984-1985

 • Lieto Andelsbank: bankjurist 1984

 

PASI SORRI, f. 1972

 • Verkställande direktör, Keski-Suomi Andelsbank

 • Ekonomie magister

 • Styrelseledamot sedan 2019

 • Styrelseledamot beroende av bolaget och dess betydande aktieägare (OP Andelslag)

Övriga centrala förtroendeuppdrag:

 • -

Tidigare central arbetserfarenhet:

 • Keski-Suomi Andelsbank: vice verkställande direktör 2013-2015

 • Keski-Suomi Andelsbank: bankdirektör, ledamot av ledningsgruppen 2006-2015

 • Keski-Suomi Andelsbank: expertuppdrag vid företagsbankrörelse 2001-2006

 • Samstock Oy: projektchef 2000-2001

 • KPMG Wideri Oy Ab: senior auditor 1997-2000