Styrelseledamöter

OP Företagsbanken Abp:s styrelse

 

Ordförande (med stöd av lag och ställning)
TIMO RITAKALLIO, f. 1962

 • Chefdirektör, OP Gruppen
 • Juris magister, MBA, Teknologie doktor
 • Styrelseledamot sedan 2018
 • Styrelseledamot beroende av bolaget och dess betydande aktieägare (OP Andelslag)

Övriga centrala förtroendeuppdrag:  

 • Finlands Olympiska Kommitté: styrelseordförande
 • Värdepappersmarknadsföreningen: styrelseordförande
 • Paulon Säätiö: styrelseordförande
 • Centralhandelskammaren: styrelse- och delegationsledamot

Tidigare central arbetserfarenhet:

 • Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen: Verkställande direktör 2015-2018
 • Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen: Vice verkställande direktör 2008-2014
 • Pohjola-koncernen (nuv. OP Företagsbanken Abp): Vice verkställande direktör 2006-2008
 • OKO Andelsbankernas Centralbank Abp: Vice verkställande direktör 2001-2005
 • OKO Andelsbankernas Centralbank Abp: Direktionsledamot och bankdirektör 1997-2001
 • Opstock Bankirfirma Ab: Verkställande direktör 1993-1997
 • Uudenkaupungin Seudun Osuuspankki: Verkställande direktör 1991-1993
 • Tampereen Seudun Osuuspankki: Chef för värdpappersavdelningen 1988-1991

 

TONY VEPSÄLÄINEN, f. 1959

 • Direktör för grupptjänster och chefdirektörens ställföreträdare, OP Gruppen
 • Juris kandidat, eMBA
 • Styrelseledamot sedan 2007
 • Styrelseledamot beroende av bolaget och dess betydande aktieägare (OP Andelslag)

Övriga centrala förtroendeuppdrag:

 • Automatia Pankkiautomaatit Oy: ordförande för styrelsen
 • Andelslaget Finlands Bostadsmässa: förvaltningsrådets ordförande

Tidigare central arbetserfarenhet:

 • OP-Pohjola anl: Affärsrörelsedirektör 2011–2014
 • OP-Centralen anl: verkställande direktör 2007-2010
 • Tampereen Seudun Osuuspankki: verkställande direktör 1998-2006
 • Åbonejdens Andelsbank: vice verkställande direktör 1996-1998
 • Kuopion Osuuspankki: bankdirektör 1993-1996
 • Sparbanken i Finland SBF Ab: ersättare för regiondirektören 1992-1993
 • Pohjois-Savon Säästöpankki: chefsuppdrag 1985-1992

 

VESA AHO, f. 1974

 • Ekonomidirektör, OP Gruppen, verkställande direktör för OP Andelslag
 • Ekonomie magister
 • Styrelseledamot sedan 2018
 • Styrelseledamot beroende av bolaget och dess betydande aktieägare (OP Andelslag)

Övriga centrala förtroendeuppdrag:

 • -

Tidigare central arbetserfarenhet:

 • Försäkringsaktiebolaget Garantia: verkställande direktör 2015–2018
 • OP Andelslag: Group Controller 2014–2015
 • Pohjola Bank Abp: ekonomi- och finansdirektör, ledamot av koncernens ledningsgrupp 2011–2014
 • Pohjola Bank Abp: avdelningschef, hantering av kreditrisker 2006–2011
 • Pohjola Bank Abp: kreditriskchef 2004–2006, kreditriskexpert 2001–2004

 

JARMO VIITANEN, f. 1960

 • Verkställande direktör, Helsingforsnejdens Andelsbank
 • Agroforstmagister, eMBA
 • Styrelseledamot sedan 2018
 • Styrelseledamot beroende av bolaget och dess betydande aktieägare (OP Andelslag)

Övriga centrala förtroendeuppdrag:

 • -

Tidigare central arbetserfarenhet:

 • Västra Nylands Andelsbank: verkställande direktör 2007-2018
 • OKO Bank Abp: olika expertuppdrag vid företagsbanken 1988-2007
 • Imatranejdens Andelsbank: olika expertuppdrag 1985-1988

 

TIIA TUOVINEN, f. 1964

 • Direktör för juridiska ärenden, OP Gruppen
 • Juris kandidat, LL.M. Eur.
 • Styrelseledamot sedan 2018
 • Styrelseledamot beroende av bolaget och dess betydande aktieägare (OP Andelslag)

Övriga centrala förtroendeuppdrag:

 • Finlands Näringsliv: vice ordförande för lagutskottet

Tidigare central arbetserfarenhet:

 • OP Gruppen: direktör för juridiska ärenden 2017–
 • Telia Company AB: direktör för juridiska ärenden, Global Services & Operations 2014–2017
 • TeliaSonera Ab: direktör för juridiska ärenden, Broadband Business Area (Norden och Baltikum) 2007–2014
 • TeliaSonera Finland Abp: direktör för juridik och reglering, fastigheter och kontor, företagssäkerhet 2003–2007
 • Sonera Abp: juridiska ärenden, ställföreträdare för direktören samt juridiska ärenden inom enheten för produkter och tjänster samt juridiska ärenden inom inhemska mobilkommunikationstjänster 1999–2003