Vuokra-asuminen yleistyy, mutta vain kaupunkiseuduilla – pienillä paikkakunnilla vuokralla saattaa asua vain joka kymmenes

Kaupungistumisen myötä vuokralla asumisen suosio kasvaa, ja vuokralla asuu nyt kolmasosa suomalaisista kotitalouksista. Suurissa kaupungeissa tietyissä kaupunginosissa jopa yhdeksän kymmenestä asuntokunnasta asuu vuokralla.

OP:n ekonomistien asuntomarkkinakatsaus kartoittaa tällä kertaa vuokralla asumista. Vuokralaistiheys vaihtelee paljon eri puolilla Suomea. Esimerkiksi Espoon Otaniemessä useampi kuin yhdeksän kymmenestä asuntokunnasta asuu vuokralla ja Oulussa Kaijonharjun-Linnanmaan alueellakin lähes kahdeksan kymmenestä.


Laskelmat pohjautuvat Tilastokeskuksen vuosien 2013-2018 tilastoihin. Asuntokunnalla tarkoitetaan kaikkia samassa osoitteessa asuvia henkilöitä.

Eniten vuokralla asujien osuus on noussut rakentuvilla asuinalueilla. Esimerkiksi Helsingin Kaitalahden postinumeroalueella, johon Kruunuvuorenrannan rakenteilla oleva asuinalue kuuluu, vuokra-asuntokuntien osuus on kasvanut kahdeksankertaiseksi. Myös lentokenttäradan varteen rakentuvassa Vantaan Kivistössä vuokralla-asuvien osuus on viisinkertaistunut vuosina 2013-2018. Tarkastelussa on huomioitu vain ne postinumeroalueet, joilla asuu yli tuhat asuntokuntaa.

Nuoret asuvat nyt selvästi useammin vuokralla kuin aiemmin. Vuonna 2008 itsenäisesti asuvista 20-29 -vuotiaista joka toinen asui vuokralla, toissavuonna jo 58 prosenttia.

– Vuokra-asumisen joustavuus houkuttelee. Lapset hankitaan aiempaa myöhemmin, ja samalla pitkäaikaisen kodin hankinta on siirtynyt myöhemmäksi. Kasvukeskusten keskustoissa omistusasuntoon käsiksi pääseminen on monelle hankalaa korkeiden hintojen takia, sanoo OP:n ekonomisti Joona Widgrén.

Kaupungeissa vuokralaisten osuus kasvaa

Kaupungistumisen myötä vuokralla asumisen suosio kasvaa, ja vuokralla asuu nyt kolmasosa suomalaisista kotitalouksista. Suurista kaupungeista vuokralla asujien osuus on viime vuosina noussut eniten Tampereella, jossa vuokralla asui vuonna 2008 reilut 41 prosenttia asuntokunnista, toissa vuonna yli 48 prosenttia. Myös Vantaalla vuokralla-asujien osuus on noussut samassa ajassa 35:stä lähes 40 prosenttiin. Helsinkiläisistä noin joka toinen asuntokunta asuu vuokralla, mutta osuus on pysynyt melko vakaana viime vuodet.

– Suomessa vuokralla asuminen on EU-mittakaavassa keskivertoa. Vaikka vuokralla asuminen nähdään usein tilapäisenä ratkaisuna, se kuitenkin helpottaa työvoiman liikkuvuutta, Widgrén sanoo.

Joillakin pienillä paikkakunnilla, kuten esimerkiksi Pohjanmaan Pedersöressä, Satakunnan Eurajoella ja Etelä-Karjalan Taipalsaaressa vain noin joka kymmenes asuntokunnista asuu vuokralla. Vähiten vuokralaisia on Varsinais-Suomen Ruskossa, jossa vain 6,7 prosenttia asuntokunnista oli vuonna 2018 vuokra-asuntokuntia.

OP:n ekonomistien tuore asuntomarkkinakatsaus luettavissa täällä: https://www.op.fi/op-ryhma/medialle/raportit/markkinatietoa

Vuokra-asuntokuntien osuus korkein vuonna 2018
1. Otaniemi, Espoo (92 %)
2. Kaijonharju-Linnanmaa, Oulu (78 %)
3. Jätkäsaari, Helsinki (77 %)
4. Jakomäki-Alppikylä, Helsinki (73 %)
5. Vesilinna, Turku (73 %)

Eniten lisää vuokralla-asuvia kotitalouksia vuosina 2013-2018
1. Kivistö, Vantaa: vuokratalouksia lisää 2364 kpl
2. Jätkäsaari, Helsinki: 2098 kpl
3. Tikkurila, Vantaa: 1727 kpl
4. Vuores, Lempäälä: 1496 kpl
5. Turun keskusta: 1398 kpl

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:
OP:n viestintä, 050 5239904