Tutkimus: Suomalaisyritykset reagoineet nopeasti kansainvälisten markkinoiden epävarmuuteen – jo neljännes löytänyt tilalle korvaavia markkinoita

Yritykset ovat reagoineet alkuvuoden poikkeukselliseen tilanteeseen nopeasti, ja neljännes suomalaisista kansainvälistä kauppaa harjoittavista yrityksistä on jo löytänyt korvaavia markkinoita riskialueiden tilalle. Ukrainan sodan suurimpina taloudellisina vaikutuksina yritykset näkevät raaka-aineiden ja komponenttien saatavuuden sekä hintojen nousun. Enemmistö aikoo kuitenkin edetä investointien kanssa suunnitellusti.

Ukrainan sodan aiheuttaman inhimillisen kärsimyksen lisäksi kriisi vaikuttaa myös kansainvälisesti toimiviin suomalaisyrityksiin. OP:n teettämän tutkimuksen mukaan yli miljoonan euron liikevaihdon omaavista suomalaisyrityksistä 44 prosenttia kokee Ukrainan sodalla ja pakotteilla olevan merkittäviä vaikutuksia yrityksen toiminnalle. Yli puolet yrityksistä uskoo tilanteen normalisoituvan yrityksen toiminnan kannalta viimeistään kahden vuoden aikana.

Yrityksistä 38 prosenttia kertoi joutuvansa todennäköisesti reagoimaan haastavaan tilanteeseen sopeuttamistoimilla. Venäjällä, Valko-Venäjällä tai Ukrainassa toimivista yrityksistä kuitenkin jo 26 prosenttia on löytänyt korvaavia markkinoita riskialueiden tilalle.

– Suomalaisilla kansainvälistä kauppaa harjoittavilla yrityksillä on varsin realistinen kuva globaalin talouden tilasta. Vaikka Ukrainan sodan vaikutukset ovat monelle yritykselle olleet huomattavia, toi koronapandemia osaltaan yrityksille valmiuksia reagoida nopeasti muuttuvaan markkinaan, kertoo OP:n maksuliikepalveluista vastaava johtaja Antti Karhu.

Vain kolmannes yrityksistä kertoi maksuliikenteen häiriöiden vaikuttaneen yrityksen toimintaan, ja vain reilu viidennes koki pakotteiden tuoman epätietoisuuden haittaavan liiketoimintaa.

– Pankit pystyvät osaltaan tukemaan yrityksiä navigoimaan pakoteviidakossa. Käymme aktiivista keskustelua asiakkaidemme kanssa maksuliikenteeseen ja kaupan rahoitukseen liittyvissä asioissa, Karhu sanoo.

Pääosa investoinneista aiotaan toteuttaa suunnitellusti – rahoituksen saatavuus säilynyt hyvänä

Alkuvuodesta julkaistun Suuryritystutkimuksen mukaan suomalaisten suuryritysten investointiorientaatio näyttäytyi vahvana. Yritykset kertoivat hakevansa kasvua tänä vuonna ennen kaikkea aineettomilla investoinneilla.

Talouden kasvun kannalta lupaavaa on, että noin kaksi kolmasosaa nyt tutkimukseen vastanneista ei näe sodan vaikutusten lykkäävän suunniteltuja investointeja. Yritykset kokevat myös yritysrahoituksen saatavuuden varsin hyvänä: 64 prosenttia vastaajayrityksistä arvioi, että yritysrahoituksen saatavuus ei ole vaikeutunut sodan vuoksi.

– Koronan alkuaikoihin verrattuna maksuohjelmien muutospyyntöjä on tullut selkeästi vähemmän, ja yritysten maksuvalmius on säilynyt hyvänä. Taloudellisista vaikutuksista yritykset kokevat liiketoiminnalleen merkittävimpinä erityisesti raaka-aineiden ja komponenttien saatavuuden sekä raaka-aineiden ja energian hintojen nousun, toteaa OP Yrityspankissa rahoituksen järjestämisestä vastaava johtaja Laura Hakamies.
 
OP:n teettämään ja Taloustutkimus Oy:n toteuttamaan tutkimukseen vastasi 100 suomalaista yritystä, joiden liikevaihto oli vähintään 1 miljoona euroa. Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluina maaliskuussa 2022.