Kasimir Hirn OP Ryhmän teknologia- ja kehitysjohtajaksi

KTM Kasimir Hirn (46) on nimitetty OP Ryhmän uudeksi teknologia- ja kehitysjohtajaksi (CIO) 1.9.2022 alkaen. Samalla hänestä tulee OP Osuuskunnan johtokunnan jäsen.

Teknologia- ja kehitysjohtajana Hirn vastaa OP Ryhmän palveluiden ja järjestelmien kehittämisestä ja ylläpitämisestä sekä Kehittäminen ja teknologia -toiminnon kyvykkyyksistä, toimintamalleista ja prosesseista.

Hirn on työskennellyt OP Ryhmässä vuodesta 2001 lähtien, ja hänellä on monipuolinen kokemus niin liiketoiminnan kehittämisen kuin teknologian tehtävistä. Viimeisimpänä hän toimi ryhmän Infrastruktuuri- ja arkkitehtuuri -toiminnon johdossa.

– Kasimirin valinnassa korostui hänen laaja liiketoimintaymmärryksensä OP Ryhmän liiketoiminnasta yhdistettynä monipuoliseen kokemukseen it-kehitysinvestoinneista ja niiden johtamisesta. Uskon Kasimirilla olevan erinomaiset valmiudet jatkaa Juho Malmbergin johdolla tehtyä ansiokasta työtä, sanoo OP Ryhmän pääjohtaja Timo Ritakallio.  

Hirnin nimitys on ehdollinen, kunnes valvontaviranomaiset ovat sen hyväksyneet.

OP Ryhmän nykyinen teknologia- ja kehitysjohtaja Juho Malmberg jää pois OP Ryhmästä 1.11.2022. Hän toimii seniorineuvonantajana syyskuun alusta lokakuun loppuun. Jatkossa Malmberg keskittyy hallitus- ja neuvonantajatehtäviin ja varaa samalla enemmän aikaa perheelle, ystäville ja harrastuksille.

– Haluan jo tässä vaiheessa kiittää Juhoa hänen merkittävästä panoksestaan OP Ryhmän it-toimintojen kehittämisessä viimeksi kuluneiden seitsemän vuoden aikana. Juhon panos on ollut merkittävä niin kehitysinvestointien menestyksekkäässä läpiviennissä kuin tietojärjestelmä-infrastruktuurin kokonaisvaltaisessa uudistamisessa. Näistä ansioista Juho palkittiin huhtikuussa OP Ryhmän korkeimmalla kunniamerkillä, Ritakallio toteaa.

Kasimir Hirnin kuva on ladattavissa osoitteesta www.op.fi/op-ryhma/medialle/kuvapankki