OP Ryhmän vakavaraisuus säilyi vahvana Euroopan pankkiviranomaisen toteuttamassa stressitestissä

OP Ryhmä
Pörssitiedote
2.11.2018 klo 19.15

OP Ryhmän vakavaraisuus säilyi vahvana Euroopan pankkiviranomaisen toteuttamassa stressitestissä

OP Ryhmän vakavaraisuus säilyi vahvana Euroopan pankkiviranomaisen (EBA) yhdessä pankkivalvojien kanssa toteuttamassa stressitestissä. Testi mittaa EU:n laajuisesti pankkien vakavaraisuuden kehitystä stressiskenaarioissa.

- Stressitestin tulokset osoittivat, että OP Ryhmä on varautunut hyvin talouden kriiseihin. Vahvan vakavaraisuutemme turvin toimintakykymme säilyy vakaana myös talouden kriisitilanteissa. Asiakkaidemme menestys on meille tärkeää. Pidämme jatkossakin huolen toimintavarmuudestamme, jotta voimme olla turvallinen ja luotettava kumppani asiakkaillemme, toteaa OP Ryhmän pääjohtaja Timo Ritakallio.

Testin perusskenaariossa, jossa toimintaympäristö säilyy pääosin nykyisen kaltaisena, OP Ryhmän CET1-vakavaraisuus vahvistuu ja on 21,3 prosenttia vuonna 2020. Syyskuun 2018 lopussa OP Ryhmän CET1-vakavaraisuus oli 20,0 prosenttia.

Epäsuotuisammassa skenaariossa tulosta ja vakavaraisuutta rasittavat muun muassa varainhankintakustannusten noususta johtuva korkokatteen heikkeneminen sekä arvonalentumisten kasvu. Tässä skenaariossa OP Ryhmän CET1-vakavaraisuus säilyy vahvana ja on 15,3 prosenttia vuonna 2020.

Stressitesteillä arvioidaan pankkien kriisinsietokykyä

Stressitestien tavoitteena on tarjota valvojille, pankeille ja muille markkinaosapuolille yhteinen viitekehys EU-alueen pankkien taloudellisen tilan arviointiin. Vuonna 2018 toteutettuun stressitestiin osallistui yhteensä 48 pankkia, jotka edustavat noin 70 prosenttia EU:n pankkitoiminnasta. Stressitestiin osallistuneista pankeista 33, OP Ryhmä mukaan lukien, on suoraan EKP:n valvonnassa.

EBA on tehnyt stressitestejä jo vuodesta 2009. Edellinen stressitesti toteutettiin vuonna 2016. Stressitestejä on tehty EBA:n yhtenäisen metodologian ja yksinkertaistavien oletusten perusteella, eivätkä ne toimi ennusteena odotetusta tulevasta kehityksestä.

EBA on julkaissut stressitestin tulokset verkkosivuillaan 2.11. kello 18.00 CET. OP Ryhmän ja muiden pankkien tulokset on esitetty EBA:n verkkosivuilta löytyvissä taulukoissa.

Lisätietoja:

OP:n viestintä lauantaina 3.11. klo 9 alkaen: puh. 050 5239904
viestinta@op.fi

JAKELU                                                                  
Nasdaq Helsinki Oy                                                                                   
Euronext Dublin (Irish Stock Exchange)
LSE London Stock Exchange                                                                                 
SIX Swiss Exchange                                                                         
Keskeiset tiedotusvälineet                                                                  
op.fi

OP Ryhmä on Suomen suurin finanssiryhmä, jonka perustehtävänä on vahvan vakavaraisuuden ja tehokkuuden avulla luoda kestävää taloudellista menestystä, hyvinvointia ja turvallisuutta omistaja-asiakkaille ja toimintaympäristölle. OP Ryhmän muodostavat 156 osuuspankkia sekä ryhmän keskusyhteisö OP Osuuskunta tytär- ja lähiyhteisöineen. Ryhmässä työskentelee 12 000 työntekijää. Ryhmällä on 1,9 miljoonaa omistaja-asiakasta.
www.op.fi

OP Yrityspankki ja OP-Asuntoluottopankki vastaavat OP:n varainhankinnasta raha- ja pääomamarkkinoilta. OP Yrityspankki, OP-Asuntoluottopankki ja niiden emoyhtiö OP Osuuskunta sekä muut OP:n jäsenluottolaitokset ovat laissa säädetyllä tavalla keskinäisessä vastuussa toistensa veloista ja sitoumuksista. OP Yrityspankki toimii myös OP:n keskuspankkina.