Skeittaus

Ketterä toimintatapa

OP Ryhmässä on käynnissä merkittävä ajattelutavan ja toimintakulttuurin muutos. Muutoksen tavoitteena on parantaa työntekijäkokemusta, asiakaskokemusta sekä toiminnan tehokkuutta. Muutoksella vastaamme toimintaympäristön ja asiakaskäyttäytymisen muutokseen sekä sääntelyn uusiin vaatimuksiin.

Uuden ketterän toimintatapamme ytimessä ovat asiakasarvoa tuottavat tiimit, joiden toimintaa tuetaan monin eri tavoin. Tiimeissä osaaminen, valta, vastuu ja ihmiset kohtaavat päivittäin. Itseohjautuvassa organisaatiossa vastuut ovat selkeät ja päätöksentekotasot vähentyneet. Johtaminen on ennen kaikkea suuntaviivojen antamista ja tiimien menestymisen mahdollistamista. Kyky reagoida asiakkaiden odotuksiin on siten nopeaa.

Toimintatapamuutos on vasta alussa, mutta kyseessä on OP Ryhmän yksi suurimmista uudistamishankkeista. Uskomme, että ketterä toiminta lisää työn merkityksellisyyttä ja työssä viihtymistä, mikä puolestaan parantaa asiakaskokemusta ja työn tehokkuutta. 

Toimintatavan käyttöönoton ensimmäinen vaihe alkoi OP Ryhmän keskusyhteisössä tammikuussa 2019 henkilöasiakkaiden pankkipalveluista ja kehittämisestä. Vuosi 2019 suunnitellaan seuraavaa vaihetta, sitä miten muu organisaatio siirtyy käyttämään ketteriä toimintatapoja. Edessä on pitkä muutosmatka, mutta visiomme on selkeä: tähtäämme Suomen johtavaksi ja vetovoimaisimmaksi finanssiryhmäksi.