Kulttuurikohteet

Yhteistyökumppanit

OP:n perustehtävä osuustoiminnallisena yrityksenä on edistää omistajajäsentensä, asiakkaidensa ja toimintaympäristönsä kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia. OP Ryhmä yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa on mahdollistamassa laadukkaita ja korkeatasoisia elämyksiä sekä on mukana turvallisen liikunnan kumppanina.

Turvallisen liikunnan kumppani 

OP Ryhmä sponsoroi urheilua monipuolisesti. Painopisteet ovat hyvinvoinnissa, turvallisuudessa ja asiantuntijuudessa. Tavoitteena on vaikuttaa valittujen kohteiden kautta koko Suomessa.  

Suomen Olympiakomitea ry 

OP on Suomen Olympiakomitean seuratoiminnan ja lasten liikunnan pääkumppani. Yhteistyöllä halutaan edistää lasten ja nuorten sekä lapsiperheiden hyvinvointia Suomessa.  

Jääkiekkoliitto 

OP on yksi Suomen Jääkiekkoliiton pääyhteistyökumppaneista. Yhteistyön painopiste on lajin turvallisuuden kehittämisessä ja ylläpitämisessä.  

Suomen Voimisteluliitto (Svoli) 

OP Ryhmän ja Voimisteluliiton yhteistyön keskeisenä tavoitteena on lisätä tietoisuutta liikunnan merkityksestä hyvinvoinnissa erityisesti nuorten keskuudessa.  

Suomen Salibandyliitto 

OP on yksi Salibandyliiton pääyhteistyökumppaneista. Yhteistyön painopiste on lajin turvallisuuden kehittämisessä ja ylläpitämisessä. Yhteistyössä painotetaan myös liikunnan vaikutusta nuorten ja aikuisten hyvinvointiin ja terveyteen.  

Suomen Suunnistusliitto 

Nuorten suunnistustoimintaa tukemalla OP on mukana mahdollistamassa nuorille terveitä ja positiivisia elämänkokemuksia 

Suomen Golfliitto 

Suomen Golfliiton yhteistyökumppanuus on osa OP:n hyvinvointiteemaa. Golf on arvostettu, elämänikäinen urheilu- ja liikuntamuoto, jolla on tunnustettuja terveysvaikutuksia. Se on kaikenikäisten yhteinen harrastus ja suosittu liikuntalaji.  

#OPmukana kulttuurielämyksissä 

OP Ryhmä on tehnyt pitkäjänteistä sponsorointiyhteistyötä merkittävien kotimaisten kulttuuritapahtumien kanssa. Tavoitteena on olla mukana mahdollistamassa laadukkaita ja korkeatasoisia elämyksiä. 

Kuhmon Kamarimusiikki 

Kuhmon Kamarimusiikin ja OP:n yhteistyön tavoitteena on madaltaa kynnystä korkeakulttuurin pariin. Yhteistyön kantavana ajatuksena on OP Ryhmän Taidesäätiön arvosoittimien ja kuvataiteen esille nostaminen.  

Pori Jazz 

Pori Jazzin pääyhteistyökumppanina OP mahdollistaa festivaalin kehittymisen entistä vaikuttavammaksi valtakunnalliseksi tapahtumaksi, jonka arvoina ovat mm. elämyksellisyys ja vastuullisuus. Yhteistyön halutaan edistävän kotimaisten muusikoiden ja kulttuurituotantojen menestymistä jatkossakin.  

Amos Rex

Amos Rex on taidemuseo, jossa menneisyys, nykyhetki ja tulevaisuus kohtaavat. Historiallisen Lasipalatsin yhteydessä sijaitsevat omaleimaiset maanalaiset näyttelytilat kaareutuvat kutsuvasti kummuiksi aukion yläpuolelle.

Amos Rex tarjoaa tilallisesti kiehtovia, elämyksellisiä ja usein teknologisesti kokeellisia näyttelyitä, sekä nykytaiteilijoilta että heidän modernistisilta edeltäjiltään.   

Yhteistyö tuo Amos Rexiin uudet OP Ryhmän tarjoamat ilmaispäivät, jolloin museon sisäänpääsy on kaikille maksuton. Ilmaispäivien ajankohdista tiedotetaan erikseen. Yhteistyöllä mahdollistamme taide-elämykset entistä useammalle.

Tutustu Amos Rexiin

Vahvistamme nuorten taloustaitoja

Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto (HYOL)

Yhdessä Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liiton (HYOL) kanssa vahvistamme 9. luokkalaisten talousosaamista valtakunnallisessa Taloustaitokilpailussa ja siihen linkittyvissä tapahtumissa. 

Nuori Yrittäjyys ry

Nuori Yrittäjyys ry:n kumppanuuden kautta OP on mukana Uskalla Yrittää -ohjelman alueellisissa semifinaaleissa ja finaalissa sekä tukee Pikkuyrittäjät-ohjelmaa.

Talous ja nuoret TAT ry

Vahvistamme nuorten talous- ja työelämätaitoja yhteistyössä Talous ja nuoret TAT ry:n kanssa.

Helsingin Diakonissalaitos

Helsingin Diakonissalaitoksen koordinoimassa, pankkien yhteisessä Taloustaitohankkeessa pankkilaiset opettavat syrjäytyneille nuorille taloustaitoja työpajoissa ja yksilökohtaamisissa eri puolilla Suomea.

4H

Suomen 4H-liiton, Finlands svenska 4H:n ja OP:n yhteistyön tavoitteena on tukea nuorten työelämään siirtymistä, lisätä taloustiedon ymmärrystä ja vahvistaa nuorten itsenäistä otetta omien raha-asioiden hoitoon.