Vastuullinen vahinkovakuuttaminen

Vastuullinen vahinkovakuuttaminen

Suojaamme asiakasta riskeiltä ja edistämme turvallisuutta vastuullisesti.

Otamme vastuun asiakkaan turvallisuuden edistämisestä ja vahinkojen ennaltaehkäisystä. Valitsemme korvaustoiminnan kumppanit huolellisesti ja seuraamme tarkoin ilmastonmuutoksen kehittymistä.

Kannamme asiakkaan liian suuret riskit

OPn vakuutusliiketoiminnan tärkein tehtävä on varmistaa, että asiakas on riittävän tietoinen riskeistään eivätkä mahdolliset vahingot aiheuta ylitsepääsemättömiä taloudellisia vaikeuksia.

Kartoitamme potentiaaliset riski- ja turvallisuustekijät yhdessä asiakkaan kanssa ja optimoimme vakuutusratkaisut aina asiakaskohtaisesti. Henkilöasiakkaille potentiaalisia riskejä ovat esimerkiksi oman kiinteistön palo-, murto- ja vuotovahingot. Yritysasiakkaat voivat ottaa käyttöönsä OPn vakuutusliiketoiminnan tarjoaman riskienhallintamenetelmän. Sen avulla yritys voi kehittää turvallisuuskulttuuriaan monipuolisesti ja uudella tavalla.

Autamme edistämään hyvinvointia

Panostamme uusilla tavoilla myös hyvinvoinnin varmistamiseen. Yritys voi hankkia meiltä sekä lakisääteisiä että vapaaehtoisia vakuutuksia ja niihin liitettyjä palveluja, joiden avulla hallitaan henkilöstön tapaturmia ja terveysriskejä. Henkilöasiakas pystyy turvaamaan terveytensä ja hyvinvointinsa monipuolisesti entistä laajemman hoitoketjun avulla.

Ilmastonmuutoksen huomiointi on osa vastuullista vakuuttamista

Muuttuva ilmasto vaikuttaa vakuutusasiakkaidemme elämään ja yritysten liiketoimintaympäristöön. Haluammekin kehittää omaa vakuutustoimintaamme yhä ympäristöystävällisemmäksi. Tavoitteenamme on, että vakuutusratkaisumme kattavat mahdollisimman laajasti kaikki vakuutuskelpoiset riskit muuttuvissakin olosuhteissa. Etsimme omassa vakuutustoiminnassamme aktiivisesti kestävää kehitystä tukevia riskienhallintakäytäntöjä ja vakuuttamisratkaisuja.

Tuemme kestävää kehitystä paitsi kehittämällä omaa toimintaamme, myös kannustamalla muita ympäristöystävällisempiin tekoihin. Pyrimme ohjaamaan asiakkaidemme ja kumppaniemme toimintaa ilmastonmuutosta hillitseväksi. Lisäämme myös riskitietoutta ja ohjaamme ilmastonmuutokseen sopeutumisessa. Tavoitteenamme on edistää ihmisten ja yhteisöjen vastuullista toimintaa sekä ohjata ilmastonmuutosta koskevan lainsäädännön ja viranomaismääräysten kehitystä. Yksi keino vaikuttaa on viestintä. Sen avulla tuemme asiakkaidemme ja sidosryhmiemme varautumista ilmastonmuutoksen riskeihin sekä riskienhallintatoimien kehittämistä.

Edellytämme korvaustoiminnan kumppaneidemme huomioivan ja toimivan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.