Nainen, mies ja lapset kävelemässä

Hela familjen som ägarkund!

Då familjemedlemmarnas bank- och försäkringsärenden koncentreras till andelsbanken, ger det rejäla förmåner och rabatter för hela familjen. Då familjemedlemmarnas ärenden sätts ihop till en så kallad familjehelhet, kan också OP-bonus som samlas för barnens ärenden utnyttjas för hela familjens ärenden.

Vilken nytta har du av en familjehelhet?

 1. Det lönar sig att ansluta alla familjemedlemmar som bor i samma hushåll till en familjehelhet. Då samlas det OP-bonus också för barnens ärenden, och den kan användas för alla delaktigas ärenden i familjehelheten.
 2. Bonus kan exempelvis användas till att betala försäkringspremier och lånebetalningskostnader för familjemedlemmarna i familjehelheten.
 3. Också OP:s samarbetspartner erbjuder barnfamiljer förmåner, som du lätt kan se och lösa in i OP-mobilen.

Förmåner från OP:s samarbetspartner


Också ett barn har nytta av att vara ägarkund


Redan ett litet barn har nytta av att vara ägarkund, och du kan öppna ett konto för ditt barn direkt när barnet har fötts. På det sättet drar ditt barn nytta av sina förmåner en längre tid och kan med tiden börja öva på att använda pengar och spara på sitt konto. Medlemsinsatsens för ägarkundskapet kan också bra fungera som barnets första placeringsobjekt, då det belopp som placerats i insatsen ligger kvar som besparing. Barn som är ägarkunder hos oss får följande förmåner:

 1. Ett avgiftsfritt brukskonto, som du till exempel kan sätta in barnbidrag och penninggåvor på. Brukskontot ger en ränta på 0,25 procent från och med 1.11.2023.*
 2. Du kan köpa, sälja och byta de flesta av våra fonder utan kostnader, då du vill spara för ditt barns framtid.
 3. OP-bonus samlas också för fondbesparingar.

* Räntan betalas till de ägarkunder i andelsbanken som har både Brukskonto med standardvillkor och ägarkundrelation i en och samma andelsbank.


Familjehelheten lämpar sig för alla familjer

 1. En familjehelhet kan bildas av minst två personer som bor i samma hushåll.
 2. En av familjemedlemmarna är familjehelhetens ägare, och hela familjens bonus samlas på ägarens bonuskonto. De övriga familjemedlemmarna är delaktiga i familjehelheten. Bonus används till bonuskontohavarens och hens i familjehelheten ingående familjemedlemmars bankserviceavgifter och försäkringspremier.
 3. Också barn under 18 år kan vara ägarkunder och anslutas till familjehelheten.

 

Hur mycket OP-bonus samlar du och din familj?


Räkna ut hur mycket bonus du kunde få. Som ägarkund får du OP-bonus 30 procent mer än normalt år 2023 och 40 procent mer än normalt år 2024.

Pröva räknaren och se hur mycket mer OP-bonus du och din familj skulle kunna samla!
 

Så här bildas en familjehelhet

 

 1. En familjehelhet bildas enkelt på nätet. Du kan skicka ett meddelande via OP:s digitala tjänster eller lämna in en nätfullmakt till oss i tjänsten op.fi. Du kan också ringa OP:s kundtjänst. Nämn i meddelandet eller fullmakten eller under samtalet att du vill foga en familjemedlem till familjehelheten. 
 2. För att bilda en familjehelhet behövs ett skriftligt samtycke av alla familjemedlemmar. För att ansluta ett barn till en familjehelhet behövs båda vårdnadshavarnas samtycke. 
 3. När det handlar om en familjehelhet som består av två myndiga familjemedlemmar, ska ni på förhand bestämma vem av er som ska vara familjehelhetens ägare och vem som ska vara delaktig. Ett barn kan vara delaktig i en familjehelhet, men inte familjehelhetens ägare.
 4. Alla familjemedlemmar måste vara ägarkunder i den andelsbank där familjehelheten bildas.
   

Bli ägarkund!

 1. Om du är kund hos andelsbanken och har OP-koder, kan du bli ägarkund genom att logga in i tjänsten op.fi. Du kan bli ägarkund genom att betala en medlemsinsats som i de flesta banker är 100 euro. Inga andra anslutningsavgifter tillkommer.
  Bli ägarkund
 2. Om du inte ännu är kund hos andelsbanken och du har en annan banks koder, kan du bli kund utan att besöka kontoret.
  Bli kund hos oss enkelt på nätet