Nainen, mies ja lapset kävelemässä

Hela familjen som ägarkund!

Då familjemedlemmarnas bank- och försäkringsärenden koncentreras till andelsbanken, ger det rejäla förmåner och rabatter för hela familjen. Då familjemedlemmarnas ärenden sätts ihop till en så kallad familjehelhet, kan också OP-bonus som samlas för barnens ärenden utnyttjas för hela familjens ärenden.

Vilken nytta har du av en familjehelhet?

 

  1. Det lönar sig att ansluta alla familjemedlemmar som bor i samma hushåll till en familjehelhet. Då samlas det OP-bonus också för barnens ärenden, och den kan användas för alla delaktigas ärenden i familjehelheten.
  2. Med bonus betalas till exempel försäkringspremier och lånebetalningskostnader behändigt för alla familjemedlemmar som hör till familjehelheten.
  3. Också OP:s samarbetspartner erbjuder barnfamiljer förmåner, som du lätt kan se och lösa in i OP-mobilen.

Förmåner från OP:s samarbetspartner


Också ett barn har nytta av att vara ägarkund

 

Redan ett litet barn har nytta av att vara ägarkund, och du kan öppna ett konto för ditt barn direkt när barnet har fötts. På det sättet drar ditt barn nytta av sina förmåner en längre tid och kan med tiden börja öva på att använda pengar och spara på sitt konto. Medlemsinsatsens för ägarkundskapet kan också bra fungera som barnets första placeringsobjekt, då det belopp som placerats i insatsen ligger kvar som besparing. Barn som är ägarkunder hos oss får följande förmåner:

  1. Ett avgiftsfritt brukskonto, som du till exempel kan sätta in barnbidrag och penninggåvor på.
  2. Du kan köpa, sälja och byta de flesta av våra fonder utan kostnader, då du vill spara för ditt barns framtid.
  3. Det samlas också OP-bonus för fondbesparingarna.


Familjehelheten lämpar sig för alla familjer

  1. En familjehelhet kan bildas av minst två personer som bor i samma hushåll.
  2. Också barn under 18 år kan vara ägarkunder och anslutas till familjehelheten.
  3. Familjemedlemmarna måste ändå vara ägarkunder i den bank där familjehelheten bildas.

Räkna hur mycket OP-bonus du och din familj kunde samla

 

Så här bildas en familjehelhet

 

1. Som kund i andelsbanken kan du bli ägarkund på nätet med dina nättjänstkoder.

2. En familjehelhet bildas enkelt på kontoret. Om alla familjemedlemmar inte kan komma till kontoret, kan ni använda en fullmakt. I fullmakten ska ni nämna både att familjemedlemmen ska anslutas som ägarkund och att familjemedlemmen ska fogas till familjehelheten.

3. Boka tid

Som kund in andelsbanken kan du använda dina nättjänstkoder för att bli ägarkund.
 

Bli ägarkund

Om du inte är kund i andelsbanken kan du boka tid på kontoret för att bli ägarkund.
 

Boka tid

I de flesta andelsbankerna är medlemsinsatsen för ägarkunder cirka 100 euro.