Nainen, mies ja lapset kävelemässä

Hela familjen som ägarkund!

Då familjemedlemmarnas bank- och försäkringsärenden koncentreras till andelsbanken, ger det rejäla förmåner och rabatter för hela familjen. Då familjemedlemmarnas ärenden sätts ihop till en så kallad familjehelhet, kan också OP-bonus som samlas för barnens ärenden utnyttjas för hela familjens ärenden.

Vilken nytta har du av en familjehelhet?

 

 1. Det lönar sig att ansluta alla familjemedlemmar som bor i samma hushåll till en familjehelhet. Då samlas det OP-bonus också för barnens ärenden, och den kan användas för alla delaktigas ärenden i familjehelheten.
 2. Bonus kan exempelvis användas till att betala försäkringspremier och lånebetalningskostnader för familjemedlemmarna i familjehelheten.
 3. Också OP:s samarbetspartner erbjuder barnfamiljer förmåner, som du lätt kan se och lösa in i OP-mobilen.

Förmåner från OP:s samarbetspartner


Också ett barn har nytta av att vara ägarkund

 

Redan ett litet barn har nytta av att vara ägarkund, och du kan öppna ett konto för ditt barn direkt när barnet har fötts. På det sättet drar ditt barn nytta av sina förmåner en längre tid och kan med tiden börja öva på att använda pengar och spara på sitt konto. Medlemsinsatsens för ägarkundskapet kan också bra fungera som barnets första placeringsobjekt, då det belopp som placerats i insatsen ligger kvar som besparing. Barn som är ägarkunder hos oss får följande förmåner:

 1. Ett avgiftsfritt brukskonto, som du till exempel kan sätta in barnbidrag och penninggåvor på.
 2. Du kan köpa, sälja och byta de flesta av våra fonder utan kostnader, då du vill spara för ditt barns framtid.
 3. OP-bonus samlas också för fondbesparingar.


Familjehelheten lämpar sig för alla familjer

 1. En familjehelhet kan bildas av minst två personer som bor i samma hushåll.
 2. Också barn under 18 år kan vara ägarkunder och anslutas till familjehelheten.
 3. Familjemedlemmarna måste ändå vara ägarkunder i den bank där familjehelheten bildas.

 

Hur mycket OP-bonus samlar du och din familj?

 

Räkna ut hur mycket bonus du kunde få. År 2023 får du då du är ägarkund ännu mer OP-bonus än förr eftersom vi belönar våra ägarkunder med extra bonus; du får hela året 30 % mer bonus.

Pröva räknaren och se hur mycket mer OP-bonus du och din familj skulle kunna samla!

 

Så här bildas en familjehelhet

 

 1. Om du är kund hos andelsbanken och har OP-koder, kan du bli ägarkund genom att logga in i tjänsten op.fi.
 2. Du kan bli ägarkund genom att betala en medlemsinsats som i de flesta banker är 100 euro. Inga andra anslutningsavgifter tillkommer.
  Bli ägarkund
 3. En familjehelhet bildas enkelt på nätet. Du kan skicka ett meddelande via OP:s digitala tjänster eller lämna in en nätfullmakt till oss i tjänsten op.fi. Av meddelandet eller fullmakten måste det framgå både att familjemedlemmen ska anslutas som ägarkund och att familjemedlemmen ska fogas till familjehelheten.
 4. Om du inte ännu är kund hos andelsbanken och du har en annan banks koder, kan du bli kund utan att besöka kontoret.
  Bli kund hos oss enkelt på nätet