Andra försäkringar

Metsävakuutus sopii niin talous- kuin tonttimetsälle.
Skogsförsäkring
Skogen är värdefull egendom, och det är skäl att med en skogsförsäkring gardera sig mot risker som hotar den.