Så här gör du en skadeanmälan på nätet

Råkade du ut för en skada? Som kund hos Pohjola Försäkring kan du göra en skadeanmälan behändigt via tjänsten op.fi eller OP-mobilen. Nedan hittar du anvisningar för att göra en skadeanmälan samt ge en eventuell kompletterande redogörelse eller fortsatt ansökan.

Före skadeanmälan: Pohjola Skadehjälpen

Vet du hur du ska handla när en skada inträffar? Oavsett om det är fråga om en vattenskada i hemmet, en plåtskada på bilen, att du blir sjuk eller ett sällskapsdjur som skadar sig, så hittar du anvisningar för hur du ska handla i skadesituationen i tjänsten Pohjola Skadehjälpen. Berätta om skadan som inträffat, och Skadehjälpen söker fram anvisningar och kontaktuppgifter till läkar-, verkstads- och servicepartner som hjälper dig. När du kontaktar en partner i skadesituationen, behöver du nödvändigtvis inte göra en skadeanmälan eller ansöka om ersättning själv, då partnern gör detta för din räkning.

 

Anvisningar för skadeanmälan

Du kan göra en ny skadeanmälan genom att logga in i tjänsten op.fi och navigera till avsnittet Skador och välja Gör skadeanmälan. Därefter väljer du för vem och från vilken försäkring du villsöka ersättning.

Du behöver inte bifoga kvitton eller andra verifikat till skadeanmälan, om de inte begärs separat. Om verifikat behövs för handläggningen av skadeanmälan, kan du bifoga dem i efterhand genom att ge en kompletterande redogörelse till skadeanmälan. 

Om du redan har gjort en skadeanmälan som gäller sjukdom eller olycksfall och du behöver anmäla tilläggskostnader eller ge kompletterande redogörelser gällande skadan, kan du göra detta via Skadeförteckningen, som du hittar i avsnittet Skador. Sök fram skadan som du anmält i förteckningen och gör antingen en fortsatt ansökan eller ge en kompletterande redogörelse enligt följande anvisningar:

Gör en fortsatt ansökan när du vill anmäla nya kostnader som personskadan orsakat.

Skicka den kompletterande redogörelsen när handläggningen av personskadan kräver närmare uppgifter, till exempel om du ombetts lämna in verifikat eller en beskrivning av händelseförloppet.

För att skadeanmälan ska kunna handläggas kan du behöva skicka in kvitton eller andra verifikat. Även nya kostnader, som du inte beaktat i den ursprungliga skadeanmälan, kan uppkomma på grund av skadan.

Om du redan har anmält skadan och du behöver anmäla tilläggskostnader eller ge kompletterande redogörelser gällande skadan, kan du göra detta via förteckningen Anmälda skador, som finns i avsnittet Skador. Sök fram den anmälda skadan i förteckningen och klicka på Skicka kompletterande redogörelse.

Observera att när det gäller sjukdom eller olycksfall, så ska eventuella tilläggskostnader som skadan orsakat undantagsvis anmälas med en fortsatt ansökan, inte en kompletterande redogörelse. När det gäller personskador hittar du anvisningar för att ge en kompletterande redogörelse eller göra en fortsatt ansökan ovan.