Min profil

Vanliga frågor

Var finns Min profil?

När du loggat in i tjänsten op.fi finns Min profil upptill på ingångssidan under ditt namn. Min profil finns också i OP-mobilen.

Vilka uppgifter kan jag själv administrera i Min profil?

I din kontaktinformation kan du ändra din e-postadress och ditt telefonnummer. Din adress hämtas från befolkningsdatasystemet, som förs av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Om du nyss har gjort en flyttanmälan, uppdateras dina nya adressuppgifter automatiskt.

Varför syns de ändringar som jag gjort i mina kunduppgifter inte i Min profil?

De ändringar du gör i dina uppgifter ska alltid sparas. Till exempel i visningen för direktmarknadsföringstillstånd finns knappen Spara längst ner till höger. Om problemet fortsätter, kontakta vår kundtjänst.

Överförs informationen till alla register i OP Gruppen om jag uppdaterar mitt telefonnummer och min e-postadress i Min profil?

Uppgifterna om telefonnummer och e-post uppdateras från Min profil till tjänsterna i OP Gruppens bank- och försäkringsrörelse samt kapitalförvaltning. Observera att e-postadressen och telefonnumret som du matar in i Min profil inte automatiskt uppdateras i e-fakturameddelanden. Vissa funktioner, som till exempel Pivo, har egna register i vilka uppgifterna ska uppdateras separat.

Hur kommer jag till föregående sida i Min profil? Jag hittar ingen Tillbaka-knapp i tjänsten.

Du kan navigera i tjänsten med webbläsarens funktion Tillbaka. Om du har uppdaterat dina uppgifter eller inställningar ska du dock alltid först komma ihåg att klicka på knappen Spara som finns nertill på sidan.

Hur hanterar jag tillstånd och förbud för marknadsföring och kommunikation i Min profil?

I Min profil kan du hantera elektroniska direktmarknadsföringstillstånd, dvs. välja om du vill ha aktuella meddelanden av oss per e-post eller i din mobiltelefon. Dessutom kan du i Min profil förbjuda marknadsföring per brev och telefon. I Min profil hanterar du också inställningarna för cookies, som används då du är inloggad i tjänsten op.fi. Dessutom kan du förbjuda kundenkäter.