Nainen lukee kirjaa sohvalla vinokaton alla.

Räntetak

Med hjälp av ett räntetak håller du räntekostnaderna för ditt lån i styr i flera år framöver.

Räntetaket hjälper med att hålla räntekostnaderna för lånet i styr, även om räntorna skulle stiga

Med ett räntetak kan du fastställa en övre gräns för referensräntan på ditt lån för upp till 14 år. Så skyddar du din ekonomi mot räntestegringar.

Med Räntetaket fastställer du en övre gräns för referensräntan på ditt lån, men drar också nytta av sjunkande räntor

Med ett Räntetak fastställer du en övre gräns för referensräntan på ditt lån, men om referensräntan är under den taknivå du fastställt drar du också nytta av den lägre räntan.

Betalningsplanen för ett lån som skyddats med ett räntetak anpassar sig till din situation

Det går att komma överens om ändringar i betalningsplanen för ett lån som skyddats med ett räntetak, och lånet kan betalas tillbaka i förtid. Då upphör räntetaket att gälla och ingen separat kostnad debiteras för det.

Ett räntetak skyddar mot räntehöjningar och ger sinnesfrid

Med ett räntetak fastställer du en övre gräns för referensräntan på ditt lån, och referensräntan stiger inte över gränsen under räntetakets giltighetstid. Du kan ta ett räntetak för ett gammalt eller nytt lån för en önskad period: fem, sju, tio eller rent av 14 år.

Räntetaket är ett ränteskydd som lämpar sig för bolån eller andra lån med Euriborränta. Förutom bolån kan också Banklån skyddas med ett räntetak.

Hur fungerar räntetaket i praktiken?

 
Räntetaket påverkar betalningspostens referensränta. Räntetaket påverkar betalningspostens referensränta.

 

Med räntetaket fastställs en övre gräns för den rörliga referensräntan på lånet för en på förhand avtalad tid. Referensräntan kan förändras enligt marknadsläget, men den stiger inte över denna övre gräns. När referensräntan är lägre än den övre gräns du valt, drar du också nytta av den lägre räntan.

Skyddstiden för räntetaket kan vara kortare än din återstående lånetid. Då räntetaket upphör påverkas räntekostnaderna för ditt lån normalt av ändringar i referensräntan.

Hur fungerar räntetaket med olika amorteringssätt?

Ett räntetak kan anslutas till lån med olika amorteringssätt. Räntetaket begränsar höjningen av referensräntan vid alla amorteringssätt, men räntehöjningen påverkar lånets betalningspost eller lånetiden på olika sätt.

  Ändrad annuitet Jämn amor­tering Bibehållen annuitet
Betalnings­post
   
Amor­tering
   
Lånetid
 
Effekten av ränte­taket när räntorna stiger
Begränsar tillväxten av ränte­kostnader Begränsar tillväxten av ränte­kostnader Dämpar för­längningen av lånetiden
Ändras inte

Ändrad annuitet

Lånetiden förblir oförändrad. Betalningsposten kan förändras även om lånet har skyddats med räntetak. Fördelen av ett räntetak med det här amorteringssättet är att det skyddar mot ökade räntekostnader. Lånet betalas tillbaka enligt den planerade tidtabellen. Betalningsposten kan minska om räntenivån sjunker.

Jämn amortering

Lånetiden och amorteringen förblir oförändrade. Betalningsposten kan förändras även om lånet har skyddats med räntetak. Fördelen av ett räntetak med det här amorteringssättet är att det skyddar mot ökade räntekostnader. De går att fastställa en övre gräns för betalningsposten under räntetakets giltighetstid. Lånet amorteras som planerat och lånetiden förlängs inte.

Bibehållen annuitet

Betalningsposten är alltid lika stor. Lånetiden kan förändras även om lånet har skyddats med räntetak. Fördelen av ett räntetak med det här amorteringssättet är att det skyddar mot en förlängning av lånetiden om räntorna går upp. Betalningsposten förblir densamma även om räntorna stiger, det vill säga du slipper överraskningar med dina månadsutgifter.

Vi hjälper dig att välja ett ränteskydd som passar just dig  

Räntetakets skyddsnivå och skyddstid anpassar sig till dina behov. Bankens expert hjälper dig att välja ett räntetak som passar just dig. I samband med det fastställs till exempel:

  1. Referensräntans taknivå i procent.
  2. Skyddstiden, som kan vara 5, 7, 10 eller 14 år.
  3. Om räntetaket ska begränsa referensräntehöjningen för hela ditt lån eller om det ska skydda till exempel hälften av lånet.
  4. Om du vill betala kostnaderna för skyddet som en engångsavgift eller månatligen som en del av lånemarginalen under räntetakets giltighetstid.

Vanliga frågor

 

Om du oroar dig för räntehöjningar, rekommenderar vi att du kontaktar din andelsbank, så kan vi tillsammans kartlägga din situation och dina önskemål. Utifrån det tar vi fram en lämplig lösning för dig för att se till att du inte behöver bekymra dig för framtida ränteändringar.

Räntetaket begränsar räntekostnaderna för ditt lån under en avtalad period och ser till att lånekapitalet amorteras också om räntorna stiger.

Ett räntetak passar dig som ränteskydd om du vill slippa en del av ränterisken som ansluter sig till ditt lån men också tål måttliga variationer i lånebetalningskostnaderna.

Andra ränteskydd är till exempel lång fast ränta (för hela lånetiden) eller en fastränteperiod (för en avtalad låneperiod).

En lösning med fast ränta passar dig om du vill vara helt säker på storleken på din månatliga betalningspost och slippa hela ränterisken för ditt lån.

Du kan ta ett räntetak för ett nytt eller gammalt lån. Det lönar sig att ta ett räntetak om du vill slippa osäkerheten kring framtida räntekostnader för ditt lån. Det är alltså alltid rätt tid att skydda sig.

Du kan ta ett räntetak senare för ett befintligt lån, förutsatt att den återstående lånetiden är minst lika lång som den skyddstid du väljer.

Om du vill ansluta ett räntetak till ditt lån, ber vi dig kontakta din andelsbank. Du kan fylla i en offertbegäran, så kontaktar vår expert dig.

Begär en offert på ett räntetak

Priset på räntetaket bestäms enligt den valda skyddstiden och taknivån. Priset påverkas också av det rådande marknadsläget och den förväntade framtida räntenivån.

En räntetaksoffert är alltid riktgivande, eftersom det rådande marknadsläget och den förväntade framtida räntenivån påverkar räntetakets pris. Den slutliga nivån, längden och avgiften för räntetaket fastställs då avtalet ingås.

Du kan betala avgiften för räntetaket på en gång då du tecknar det (räntetak med engångsavgift) eller månatligen som en del av den totala lånemarginalen under räntetakets giltighetstid (räntetak som debiteras i marginalen).

Betalning av räntetaket i marginalen

Då avgiften för räntetaket debiteras i marginalen, betalas den som en del av lånebetalningsposten. Då ingår den i den totala räntan på lånet under räntetakets giltighetstid. Räntetaket kan inte sägas upp i förtid för ett gällande lån. Om ett lån som skyddats med ett räntetak betalas tillbaka i förtid, upphör räntetaket att gälla och ingen separat kostnad debiteras för det.

Betalning av räntetaket på en gång

Ett räntetak med engångsavgift betalas allt i ett då det tecknas. Ett räntetak med engångsavgift kan när som helst sägas upp för ett lån i förtid. Ett lån kan också betalas tillbaka i förtid under räntetakets giltighetstid. Då upphör också räntetaket och banken betalar tillbaka räntetaksavgiften för det utestående kapitalet och den outnyttjade räntetaksperioden. Återbetalningens storlek beror på marknadspriset vid betalningstidpunkten och beloppet av den ursprungliga räntetaksavgiften.  

Ett lån som skyddats med ett räntetak är ett lån med rörlig ränta, och för lånets referensränta har fastställts en övre gräns för en avtalad tid. Räntetakets tilläggsmarginal som debiteras i marginalen träder i kraft genast.

Om ett räntetak tas för ett nytt lån, träder den övre gräns som fastställts för referensräntan i kraft genast i samband med att lånet tas ut, då referensräntans värde för första gången bestäms för lånet.

Om ett räntetak som debiteras i marginalen tas för ett befintligt lån, träder den övre gränsen för referensräntan i kraft när avtalet tecknas.  

Om ett räntetak med engångsavgift tas för ett befintligt lån, träder den övre gränsen för referensräntan i kraft från följande räntejusteringsdag efter det att räntetaket har tecknats.

Ett gammalt räntetak kan sägas upp för ett lån om du har betalat avgiften för ditt räntetak på en gång då avtalet ingicks. I stället för det kan du ansluta ett nytt ränteskydd enligt ditt val till lånet.

Om du betalar avgiften för ditt räntetak som en del av lånemarginalen, kan du ändra längden eller taknivån för ditt räntetak när som helst under räntetakets giltighetstid. I så fall kan avgiften för räntetaket som debiteras i marginalen stiga eller sjunka beroende på marknadsläget samt räntetakets längd och nivå.

Om lånet har ett räntetak som betalas i delar, ingår i totalräntan:  

  • Lånemarginalen
  • Räntetakets tilläggsmarginal
  • Referensräntan eller räntetaksnivån, beroende på vilken som är lägre

Om lånet har ett räntetak med engångsavgift, ingår i totalräntan:

  • Lånemarginalen
  • Referensräntan eller räntetaksnivån, beroende på vilken som är lägre

Varje lånebetalning består av totalränta, amortering och kostnader. Varje ränteperiod avslutas med en räntejusteringsdag. Om referensräntan har stigit eller sjunkit sedan den föregående räntejusteringen, kan din betalningspost eller lånetid ändras beroende på amorteringssätt.

Referensräntan på ett lån som skyddats med ett räntetak stiger ändå aldrig högre än den valda taknivån på en räntejusteringsdag. Då håller räntetaket uppgången i räntekostnaderna i styr. Beroende på amorteringssätt kan betalningsposten också minska på en räntejusteringsdag, så du drar också nytta av lägre räntor.

Om ditt amorteringssätt är ändrad annuitet, kan din månadsbetalning förändras när den allmänna räntenivån förändras. Det beror på att också amorteringens andel av betalningsposten kan växa för att din lånetid ska hållas oförändrad.

Förändringen i betalningsposten hänger alltså ihop med amorteringssättet för ditt lån, och betalningsposten kan därför öka på räntejusteringsdagen även om ditt lån har ett räntetak. Betalningsposten för ett lån som är skyddat med ett räntetak växer ändå inte lika mycket som utan räntetak, eftersom räntetaket begränsar ökningen i räntekostnaderna. Din betalningspost kan också minska om den allmänna räntenivån sjunker lägre än räntetaksnivån.

När betalningsposten på räntejusteringsdagen räknas om, beaktas också tiden efter ränteskyddet vid beräkningen av amorteringens andel. Vid beräkningen antas referensräntan under tiden efter ränteskyddet motsvara den räntenivå som gäller på räntejusteringsdagen.

Fördelen med ett räntetak för ett lån med ändrad annuitet är att räntetaket begränsar räntekostnadernas andel i din betalningspost. Dessutom blir lånet betalt enligt den planerade tidtabellen.

 

Räntetaket beviljas av andelsbanken.

Nainen silittää lasta joka leikkii lattialla
Återbetalningsskydd för kredit
OP Allvarlig sjukdom och livförsäkring
Tre skydd i ett paket: allvarlig sjukdom, bestående men på grund av olycksfall och livförsäkring.