Osakesijoittaminen OP-verkkopalvelussa

Aktieplacerartjänster

Intelligentare aktiehandel
1

Förmånlig och mångsidig

Vi erbjuder mångsidiga och omfattande tjänster för alla sparare och placerare alltid till ett förmånligt pris. Alla tjänster är förstås tillgängliga också i mobilen.

2

Progressiv, intelligent och enkel

Tack var vår progressiva, hyperintelligenta och automatiska SOR-tjänst har du möjlighet att alltid försöka uppnå det bästa priset för dina aktieaffärer.

3

Inhemsk aktieanalys av hög kvalitet

Vår omfattande och högklassiga aktieanalys står till ditt förfogande. Våra nio uppskattade och belönade experter ger aktierekommendationer för aktier och om riktkurser för närmare 90 börsbolag.

Som användare av OPs elektroniska aktietjänster får du tillgång bland annat till

En omfattande och belönad finländsk aktieanalys, som innehåller bl.a. olika analyser, rekommendationer och riktkurser för cirka 80 finländska börsbolag.

Mångsidiga förvars- och rapporteringstjänster, med hjälp av vilka du får uppdaterad information till exempel om din aktieportföljs utveckling samt rapporter för beskattningen.

Omfattande och högklassiga verktyg för att följa och analysera aktiekurser samt för att göra order.

Via OP har du möjlighet att bedriva handel med flera tusen olika aktier t.o.m. på 14 olika börser runtom i världen. Dessutom erbjuds du ett mycket omfattande sortiment av ETF-produkter. Med ett av de bästa ETF-sökmotorerna på marknaden hittar du lätt och snabbt den produkt du söker bland utbudet på mer än 2000 ETF-produkter.
Nainen portaissa vasen

Lämpligt servicepaket för sparare och placerare

Vår aktieplacerartjänst har paketerats i två olika helheter enligt handelsaktiviteten och användningsbehovet. Vare sig du är sparare eller placerare, hittar du de tjänster som lämpar sig för dig hos oss.

Om du bedriver aktiehandel då och då och det räcker med omfattande och högklassiga grundtjänster, rekommenderar vi spararens servicepaket som inkluderar bl.a. ett avgiftsfritt förvar samt vår mycket omfattande aktieanalys.

Om du bedriver handel t.ex. varje vecka eller oftare och dessutom vill följa aktiemarknaderna i realtid, rekommenderar vi ett omfattande servicepaket för placerare som du kan komplettera med marknadsinformation i realtid. Paketet är mera omfattande än grundpaketet och har en tilläggsavgift.

Intresserad? Så här kommer du igång

För att kunna börja placera i aktier behöver du ett värdepappersförvar, ett värdeandelskonto, ett nättjänstavtal och ett penningkonto.

Om du inte ännu har ett nättjänstavtal för användning av OPs nättjänst, kontakta närmaste andelsbank eller lämna en kontaktbegäran.

Om du redan använder OPs nättjänst, kan du öppna ett tjänstekoncept (förvar och värdeandelskonto) på nätet.

Om ditt förvar överförs till OP från ett annat förvarsinstitut ska du vara beredd på ett avbrott på fem vardagar i din aktiehandel.

Sarastus
Internationell aktieplacering
Utvidga din placeringsrymd. Det erbjuds tusentals aktier till och med på 15 olika marknadsplatser globalt.

OPs tjänstekoncept för sparare och placerare

Månadsavgifterna för tjänstekoncepten och deras innehåll framgår av följande tabell:

 

  Sparare Placerare
Pris - privatkunder 2,80 euro/mån fr.o.m 5,20 euro/mån
Differentierat courtage
Värdepappersförvar och värdeandelskonto*
Mobiltjänster för placerare
Internationell handel
Rapportering
Aktieanalys
Smart Order Routing

Verktyg för teknisk analys

Marknadsuppföljningsverktyg
Kurser i realtid (1 nivå)
Kurser i realtid (5 nivåer) + 35,00 euro/mån

Nyheter i realtid

+ 5,00 euro/mån
 

*För förvaring av andra än finländska värdepapper debiteras dessutom en årsavgift på 0,10 %.

Avgifterna för tjänstekoncepten betalas automatiskt med OP-bonus som samlats.

Med blankning avses försäljning av ett värdepapper som man inte ännu äger. Den eventuella avkastningen utgörs av skillnaden mellan värdepapprets försäljningspris och inköpspris. Blankningen gör det möjligt att inom en dag göra en negativ bedömning av en viss aktie eller att göra en säkring för en position man redan innehar.

Placeraren måste stänga positionen, dvs. köpa tillbaka de blankade aktierna vid slutet av dagen. Du kan blanka inom handelslimiten och då du har ingått ett separat avtal om blankning med andelsbanken.

Blankning är möjligt i nättjänsten op.fi med aktier som bestämts separat. Listan kan uppdateras utan separata meddelanden. På listan finns normalt de största och likvidaste aktierna. Ta del av listan via länken invid.

Med blankning kan du dra nytta av en kursnedgång under dagens lopp:

  •  Först säljer du aktierna och om kursen sjunker under dagen kan du senare under dagen köpa de aktier du sålt till ett billigare pris.
     Om kursen stiger, förlorar säljaren pengar eftersom värdepappren då måste köpas till högre kurs.
     Det antal värdepapper som man har sålt ska köpas under samma handelsdag, dvs. positionen ska täckas före dagens slut. I fråga om handelslimiten behandlas blankningarna som värdepappersköp, dvs. de minskar på den limit som kan utnyttjas.

Så här kan du börja använda blankningstjänsten

Kontakta din andelsbank för att avtala om tjänsten.

Via OP-nättjänsten kan du lämna aktieorder av följande typer:

  • limiterade order
  • order till marknadspris
  • allt du får (FAK)
  • allt eller ingenting (FOK)
  • stop-order (aktiveringspris)

Limiterade order är möjliga på alla marknader. Genom att ange ett gränspris kan du bestämma det maximipris som du accepterar att betala för köp av en aktie och det minimipris som du är beredd att sälja innehav till. Den maximala giltighetstiden för en limiterad order på handelsplatsen i Helsingfors är 90 dagar, i Stockholm 7 dagar och på andra internationella marknader 1 dag.

Order till marknadspris, dvs. order utan gränspris kan du lämna endast genom att välja FAK-order och lämna fältet för gränspris tomt. En order utan gränspris utförs alltid till den bästa köp- eller säljkursen.

Allt du får (FAK = fill and kill) innebär att den del av ordern som just då kan utföras på handelsplatsen genomförs medan återstoden blir outförd. Du kan använda en FAK-order för såväl order till marknadspris som limiterade order. Den här typen av order kan du lämna på handelsplatserna i Helsingfors och Stockholm.

Allt eller ingenting (FOK = fill or kill) betyder att en order utförs genast helt och hållet eller så blir den outförd. Den här typen av order kan du lämna på handelsplatserna i Helsingfors och Stockholm.

Stop-order (aktiveringspris) innebär en order som primärt har som syfte att begränsa den eventuella förlustrisken i säljorder, men ordergivaren kan lämna köporder utöver vid sjunkande kurser också vid stigande kurser. En Stop-order förmedlas till handelssystemet på börsen först då marknadskursen på aktien stigit eller sjunkit till den aktiveringsnivå (aktiveringspris) som har fastställts på förhand.

Handelsriktlinjer för utförande av order i nättjänsten op.fi och via Andelsbankerna.

Tjänsterna för aktieplacering tillhandahålls av andelsbanken.