Värdeandelskontot

NY PRISFÖRMÅN

Avgiftsfritt värdeandelskonto för alla under 26-åriga kunder och ägarkunder

Öppna ett värdeandelskonto gratis och placera i aktier utan månadsavgifter. Tjänstekoncepten för sparare och placerare som ansluts till värdeandelskontot är framöver avgiftsfria för alla under 26-åriga kunder. Ägarkunder i andelsbanken får nu förutom tjänstekonceptet för sparare även konceptet för placerare avgiftsfritt.

Det avgiftsfria tjänstekonceptet för placerare innehåller ett värdepappersförvar på ett värdeandelskonto. Konceptet inkluderar dessutom aktie- och marknadsanalyser, ett verktyg för marknadsuppföljning och kurser i realtid på en nivå

Öppna ett värdeandelskonto och ett tjänstekoncept eller ändra ditt tjänstekoncept här
Läs mera Stäng

Överför forvar

Du kan avgiftsfritt överföra ett förvar (inhemska aktier) till OP Gruppen.

Vad är ett värdeandelskonto

Värdeandelskontot är ett konto avsett för hantering av elektroniska värdepapper. På kontot förvaras olika elektroniska värdepapper såsom aktier och obligationer. Då en placerar köper en värdeandel får hen inte ett fysiskt aktiebrev, obligation eller annat värdepapper, utan innehavet registreras direkt på värdeandelskontot. Värdeandelskontot är alltså ett elektroniskt förvaringskonto för värdepapper.

På värdeandelskontot registreras uppgifter om innehavaren av värdeandelarna, värdeandelarnas antal samt vilka värdeandelar det är frågan om. Ur kontouppgifterna framgår också värdeandelsinnehavarens rättigheter och begränsningar. 

Värdeandelskontot är nödvändigt för många placerare

Värdeandelskontot liknar ett bankkonto och omfattas av registersekretess. På ett värdeandelskonto går det dock att förvara endast värdepapper. Det går alltså inte att sätta in pengar på ett värdeandelskonto. Det går inte heller att ta ut pengar eller betala räkningar från kontot. 

Förutom värdeandelskontot behövs det alltså också ett separat, vanligt bankkonto på vilket t.ex. utdelningarna betalas och via vilket penningtrafiken i anslutning till aktieaffärerna och eventuella serviceavgifter sköts.  

Varje år får placeraren i slutet av året ett kontoutdrag över sina innehav och intäkter såsom utdelningar. Dessa uppgifter behövs för beskattningen. Uppgifterna om placeringarna överförs till skattemyndigheterna, men det är också skäl att själv gå igenom uppgifterna. 

Det är inte automatiskt nödvändigt att förvara alla värdepapper på ett värdeandelskonto. Men förvaret av och handeln med börsnoterade aktier sker dock alltid just via ett värdeandelskonto. Också en del onoterade bolag har omvandlat sina aktier till värdeandelar varvid de ska förvaras på ett värdeandelskonto.

Så här öppnar du et värdeandelskonto

Om du har OP:s nättjänstkoder kan du själv öppna ett värdeandelskonto och ett värdepappersförvar enkelt i OP:s nättjänst genom att välja det ena av tjänstekoncepten för aktieplacerare (konceptet för sparar eller placerare).

Tjänsterna för aktieplacerare erbjuds i form av två olika koncept enligt handelsaktiviteten. Ett värdepappersförvar och ett värdeandelskonto ingår automatiskt i båda tjänstekoncepten. Båda tjänstekoncepten innehåller dessutom inhemska, heltäckande och högklassiga aktieanalystjänster.

Välj tjänstekonceptet för sparare om du handlar med aktier då och då och det räcker att du har omfattande och högklassiga bastjänster. Tjänstekonceptet för sparare är avgiftsfritt för ägarkunder.

Om du t.ex. varje vecka eller oftare handlar med aktier och vill följa upp aktiemarknaden i realtid, rekommenderar vi att du väljer det mer omfattande tjänstekonceptet för placerare. Om du vill kan du mot en tilläggsavgift komplettera baskonceptet med en mer omfattande marknadsinformation i realtid.

Om du inte ännu har OP:s nättjänstavtal ska du kontakta närmaste andelsbank, telefontjänsten eller lämna en kontaktbegäran så kontaktar vi dig så fort som möjligt. 

Om ditt värdepappersförvar överförs till OP från ett annat förvarsinstitut ska du vara beredd på ett avbrott på fem vardagar i din aktiehandel.

Ta vara på förmånen och börja aktieplacera 

Då du är ägarkund kan du enkelt börja placera i aktier genom att öppna det avgiftsfria tjänstekonceptet för sparare.

Utöver det avgiftsfria tjänstekonceptet för sparare får ägarkunderna andra värdefulla förmåner för aktiehandel. Ägarkunderna når alltid automatiskt tariffens andra differentieringsnivå där förmedlingsprovisionen är 0,17 procent av köpesumman, dock minst 7 euro per slutförd order.

Därutöver betalar du som ägarkund högst 1 procent i förmedlingsprovision för handel med finländska aktier via värdeandelskontot.

Tariff för värdeandelskontot

Ta del av tariffen för värdeandelskontot.

Aktiesparkonto eller värdeandelskonto?
Har du funderat på vilket konto det lönar sig att välja för placering: aktiesparkontot eller värdeandelskontot?
Internationell aktieplacering
Du har tillgång till tusentals aktier från t.o.m. 15 olika handelsplattformar från runtom i världen och dessutom mer än 2000 olika ETF-produkter.
Tjänsterna för aktieplacering tillhandahålls av andelsbanken.