OP Kiina

OP-Kina

Väldiga proportioner, väldig potential

Kina – världens största exportekonomi och en växande hemmamarknad

Marknaden i det kontinentala Kina erbjuder placerarna möjlighet att placera i kvalitetsföretag som är verksamma inom områden med strukturell tillväxt såsom förmögna konsumenter, en åldrande befolkning och tekniska innovationer. De öppnar för möjligheter på de teknikdominerade fronterna där Kina är föregångare och ute efter en ledande position. Bra exempel på dessa områden är bland annat självstyrande bilar, artificiell intelligens, näthandel och mobilbetalning. Dessutom har Kinas strävan att öppna upp finansmarknaden mer för utländska aktörer gjort det lättare för internationella placerare att dra nytta av de möjligheter som landet erbjuder.

Den växande medelklassen i Kina både understöder och kräver ett utbud av allt mer sofistikerade konsumtionsvaror och allt fler inhemska företag gör sitt för att svara på efterfrågan. Samtidigt klättrar de kinesiska företagen på teknikstegen och övergår från varor med låg täckning till produktion av varor med större mervärde. De skapar nya möjligheter på kapitalvarumarknaden, inom livsmedels- och dryckesindustrin, underhållningsindustrin samt turismen. Framstegen inom teknik- och automationsbranschen har varit snabba bland annat inom tillverkningen av komponenter för handapparater, programvarutjänster och fabriksautomation. Inom hälsovården ser vi innovativa tjänster både inom läkemedelsforskning och produktutveckling, och också den traditionella kinesiska läkarvetenskapen hänger med i utvecklingen.

Eventuella hot som härrör från makroekonomin är bl.a. handelsrelationerna mellan USA och Kina, lågkonjunkturen på fastighetsmarknaden i Kina och de statsägda företagens alltför stora skuldsättning. Dessa orosmoment inom makroekonomin är nu inne i ett jäsningstillstånd. Regeringens långsiktiga väg mot en bestående korrigering av balansen är dock positiv, och man har redan kommit långt på den här vägen.

Varför lönar det sig att placera i fonden OP-Kina?

 • Fonden lämpar sig för placerare som vill dra nytta av den snabba ekonomiska tillväxten i Kina.
 • Den ökande och allt förmögnare medelklassen skapar en god tillväxtpotential på världens till invånarantalet största hemmamarknad.
 • OP-Kina är ett intressant alternativ för placerare som strävar efter hög avkastning på en marknad som expanderar kraftigt.

Fondens avkastningsutveckling kan variera betydligt beroende på marknadsläget och fondens risknivå är i regel högre än hos fonder som placerar på utvecklade marknader. Fonden omfattas också av en betydlig valutakursrisk, för fondens placeringar i Kina sker i yuan samt i Hongkong och Taiwan i dollar. Fonden rekommenderas för placerare som planerar att lösa in sin fondandel tidigast om nio år.

Som ägarkund köper, säljer och byter du andelar i fonden OP-Kina utan kostnader. I vårt utbud av tillväxtmarknadsfonder ingår också sex andra fonder.

Teckningsprovision Årlig förvaltningsprovision Inlösenprovision
0,75 % 2,50 % 0,75 %

Ingen teckningsprovision tas ut för fortlöpande sparavtal. Det samlas OP-bonus för fondandelarna.

Då tillväxten i väst går trögt och marknaden fortfarande lider av osäkerheten från skuldkrisen, fortsätter den starka uppgången i Asien. Kinas betydelse för den globala ekonomin är ett erkänt faktum. Men få inser hur mycket den kinesiska hemmamarknaden har vuxit under det senaste årtiondet – och ändå förväntas den verkliga tillväxten ännu ligga i framtiden. En stabil grund för prognoserna består av att befolkningen på över 1,3 miljarder är störst i världen. Proportionerna för tillväxtpotentialen beskrivs av antalet konsumenter som hör till medelklassen. Då de i början av 2000-talet var cirka 70 miljoner, är antalet nu över en halv miljard. Inom några år uppskattas antalet uppgå till över 700 miljoner, dvs. mer än i Europa och Förenta staterna sammanlagt. Samtidigt håller landet på att köra förbi väst också i antalet miljonstäder. De var 58 år 2012, år 2025 förväntas de vara 128. Den ökande urbaniseringen kräver naturligtvis betydande satsningar på bland annat infrastruktur.

De aktiefonder som placerar i marknader som växer kraftigt betjänar placerare som strävar efter hög avkastning. Värdet på en fond som verkar på aktiemarknaden i ett tillväxtland kan variera betydligt beroende på marknadsläget och fondens risknivå är i regel högre än hos fonder som placerar på utvecklade marknader. Fonden omfattas också av en betydlig valutakursrisk, för fondens placeringar i Kina sker i yuan, hongkongdollar och taiwandollar.  OP-Kina är valet för avkastningsorienterade placerare som litar på tillväxten i landet. Fonden rekommenderas i första hand för placerare som planerar att lösa in sin fondandel tidigast om nio år.

Läs portföljförvaltarens översikt på fondens finskspråkiga sidor.

OP-Kina är en aktiefond som placerar sina tillgångar i huvudsak på aktiemarknaden i folkrepubliken Kina, Hong Kong och Taiwan. Fonden placerar huvudsakligen i lokala valutor och därför utsätts fonden för en betydande valutakursrisk.

Fonden placerar i regel via direkta aktieplaceringar. Fonden kan i sin placeringsverksamhet använda derivatinstrument för att säkra sig mot förändringar på marknaden och i valutakurser, ersätta direkta placeringar samt i övrigt främja en effektiv portföljförvaltning. Fondens placeringsgrad kan variera så att minst 75 % och högst 100 % av fondens värde placeras på aktiemarknaden. Vanligen ligger aktievikten mellan 90 och 100 %.

Fondens tillgångar placeras på bred front i aktier i olika företag. Vanligen placerar fonden sina tillgångar i cirka 40 till 60 företags aktier, men antalet kan variera beroende på portföljförvaltarens bedömning.

Fondens jämförelseindex är MSCI China 10/40 Index. Fonden strävar med aktiv placering efter att på lång sikt nå en avkastning som är bättre än jämförelseindexet. Fonden tar i regel en hög aktiv risk och portföljförvaltaren kan avvika mycket avsevärt från jämförelseindexets sammansättning, viktning och risknivå.

Läs mer om fondens ansvarsfull på fondens finskspråkiga sidor.

Tilläggsinformation Grundfakta, avkastning- och nyckeltal

Grundfakta

Portföljförvaltare
JPMorgan Asset Management
Jämförelseindex
MSCI China 10/40
Begynnelsedag
10.06.2002
ISIN
FI0008805965
Andels-serie
Tillväxtandel
Fondens storlek
328 Meur
Andelens värde (20.04.)
667,50 EUR
Månadsöversikt
Ladda ner
Stadgar
Ladda ner
Basfakta för placerare
Ladda ner

Ackumulerad avkastning (19.04)

1mån 3mån 6mån 1 år 3 år p.a. 5 år p.a.
OP-Kina A +0,58 % −7,32 % +12,96 % +53,02 % +22,17 % +19,86 %
Jämförelseindex −2,94 % −6,38 % +9,53 % +28,80 % +9,65 % +13,77 %

Årlig avkastning

2016 2017 2018 2019 2020 Fr årets början
OP-Kina A −8,71 % +37,05 % −22,69 % +43,61 % +58,12 % +1,32 %
Jämförelseindex +3,43 % +31,17 % −14,13 % +24,43 % +19,95 % +2,61 %

Nyckeltal

Volatilitet 12 mån vola 12mån Sharpe 12 mån Duration
OP-Kina A 24,96 % 2,15 -
Jämförelseindex - - -

Ägarkundens förmåner från och med 1.1.2021

 

 • Värdeandelskonto och förvar 0 €: Förvaring av inhemska och utländska aktier och ETF:er utan månadsavgift.
 • Köp och sälj fondandelar 0 €: Köp, sälj och byt nästan alla våra fonder utan kostnader och samla OP-bonus för fondsparandet.*
 • Rabatt på handeln med aktier: Förmedlingsprovision 0,17 % (minst. 7 €), handelskostnader för förmedling av inhemska aktier och ETF-produkter högst 1 % till och med 31.8.2021.
 • Aktieanalyser 0 €: Aktie- och marknadsanalyser avgiftsfritt.
 • Förmåner som gäller försäkringssparande: Det kostar ingenting att öppna en försäkring, byta placeringsobjekt och överföra tillgångar. Det samlas OP-bonus för fondanknutna försäkringsbesparingar.

*Det samlas inte OP-bonus för fonden R2 Crystal och fondernas intstitutionsserier. 

OP-bonus

En ägarkund samlar OP-bonus utöver för besparingar och placeringar också för

 • lån
 • medel på konton
 • inköp som betalats med OP-Visas Credit-funktion
 • försäkringspremier för hemmet, familjen och fordon.

Från och med 1.11.2020 samlas OP-bonus för:

 • bolån, banklån med säkerhet, studielån
 • spar- och placeringskonton
 • fonder och fondanknutna försäkringar
 • fakturor för skadeförsäkring

I och med ändringen 1.11.2020 samlas OP-bonus inte för:

 • insättningar på brukskonto
 • konsumentkrediter utan säkerhet (Flex-, Special-, Engångs- och Kontokredit)
 • OP:s avbetalningsfinansiering
 • inköp som betalats med OP-Visa Credit-funktionen, OP-Visa- och OP-Mastercard-kortens kreditsaldo med ränta

OP-bonus används för bankens serviceavgifter och premier.

 

OP-fonderna förvaltas av OP-Fondbolaget Ab.