OP Kiina

OP-Kina

Väldiga proportioner, väldig potential

Bruttonationalprodukten i Kina har växt med i snitt 10 procent under de senaste 30 åren. Kina har samtidigt blivit det nya lokomotivet för tillväxten i den globala ekonomin För placerarna är det här bara ändå bara början på historien, eftersom  tyngdpunkten i ekonomin håller på att förskjutas från export till hemmamarknaden.

  • OP-Kina erbjuder ett effektivt sätt att sprida placeringar på den kinesiska kontinenten, Hongkong och Taiwan.
  • Till portföljförvaltare har på basis av den omfattande lokalkännedomen valts J.P. Morgan Asset Management.

OP-Kina

Provisioner på nätet

Teckningsprovision Årlig förvaltningsprovision Inlösenprovision
0,75 % 2,50 % 0,75 %

Ingen teckningsprovision tas ut för fortlöpande sparavtal. Det samlas OP-bonus för fondandelarna.

Då tillväxten i väst går trögt och marknaden fortfarande lider av osäkerheten från skuldkrisen, fortsätter den starka uppgången i Asien. Kinas betydelse för den globala ekonomin är ett erkänt faktum. Men få inser hur mycket den kinesiska hemmamarknaden har vuxit under det senaste årtiondet – och ändå förväntas den verkliga tillväxten ännu ligga i framtiden. En stabil grund för prognoserna består av att befolkningen på över 1,3 miljarder är störst i världen. Proportionerna för tillväxtpotentialen beskrivs av antalet konsumenter som hör till medelklassen. Då de i början av 2000-talet var cirka 70 miljoner, är antalet nu över en halv miljard. Inom några år uppskattas antalet uppgå till över 700 miljoner, dvs. mer än i Europa och Förenta staterna sammanlagt. Samtidigt håller landet på att köra förbi väst också i antalet miljonstäder. De var 58 år 2012, år 2025 förväntas de vara 128. Den ökande urbaniseringen kräver naturligtvis betydande satsningar på bland annat infrastruktur.

De aktiefonder som placerar i marknader som växer kraftigt betjänar placerare som strävar efter hög avkastning. Värdet på en fond som verkar på aktiemarknaden i ett tillväxtland kan variera betydligt beroende på marknadsläget och fondens risknivå är i regel högre än hos fonder som placerar på utvecklade marknader. Fonden omfattas också av en betydlig valutakursrisk, för fondens placeringar i Kina sker i yuan, hongkongdollar och taiwandollar.  OP-Kina är valet för avkastningsorienterade placerare som litar på tillväxten i landet. Fonden rekommenderas i första hand för placerare som planerar att lösa in sin fondandel tidigast om nio år.

Läs portföljförvaltarens översikt på fondens finskspråkiga sidor.

OP-Kina är en aktiefond som placerar sina tillgångar i huvudsak på aktiemarknaden i folkrepubliken Kina, Hong Kong och Taiwan. Fonden placerar huvudsakligen i lokala valutor och därför utsätts fonden för en betydande valutakursrisk.

Fonden placerar i regel via direkta aktieplaceringar. Fonden kan i sin placeringsverksamhet använda derivatinstrument för att säkra sig mot förändringar på marknaden och i valutakurser, ersätta direkta placeringar samt i övrigt främja en effektiv portföljförvaltning. Fondens placeringsgrad kan variera så att minst 75 % och högst 100 % av fondens värde placeras på aktiemarknaden. Vanligen ligger aktievikten mellan 90 och 100 %.

Fondens tillgångar placeras på bred front i aktier i olika företag. Vanligen placerar fonden sina tillgångar i cirka 40 till 60 företags aktier, men antalet kan variera beroende på portföljförvaltarens bedömning.

Fondens jämförelseindex är MSCI China 10/40 Index. Fonden strävar med aktiv placering efter att på lång sikt nå en avkastning som är bättre än jämförelseindexet. Fonden tar i regel en hög aktiv risk och portföljförvaltaren kan avvika mycket avsevärt från jämförelseindexets sammansättning, viktning och risknivå.

Läs mer om fondens ansvarsfull på fondens finskspråkiga sidor.

Tilläggsinformation Grundfakta, avkastning- och nyckeltal

Grundfakta

Portföljförvaltare
JPMorgan Asset Management
Jämförelseindex
MSCI China 10/40
Begynnelsedag
10.06.2002
ISIN
FI0008805965
Andels-serie
Tillväxtandel
Fondens storlek
220 Meur
Andelens värde (26.03.)
398,84 EUR
Månadsöversikt
Ladda ner
Stadgar
Ladda ner
Basfakta för placerare
Ladda ner
ESG-rapport
Ladda ner

Ackumulerad avkastning (26.03)

1mån 3mån 6mån 1 år 3 år p.a. 5 år p.a.
OP-Kina A -9,82 % -4,42 % +3,72 % +11,97 % +9,77 % +3,88 %
Jämförelseindex -10,81 % -10,29 % -1,15 % -3,67 % +4,21 % +2,88 %

Årlig avkastning

2015 2016 2017 2018 2019 Fr årets början
OP-Kina A +1,67 % -8,71 % +37,05 % -22,69 % +43,61 % -4,27 %
Jämförelseindex +4,93 % +3,43 % +31,17 % -14,13 % +24,43 % -10,12 %

Nyckeltal

Volatilitet 12 mån vola 12mån Sharpe 12 mån
OP-Kina A 22,97 % 0,54
Jämförelseindex - -

Ägarkundens förmåner

  • Som ägarkund kan du köpa, sälja och byta nästan alla våra fonder (fonder för sparare, ansvarsfulla fonder och aktie- och räntefonder) utan kostnader.
  • Som ägarkund kan du spara i fonder också genom försäkringssparande. OP-fondförsäkring och OP-sparavtal är för ägarkunder avsedda produkter för försäkringssparande i vilka du enkelt och flexibelt kan spara långsiktigt. Byte av placeringsobjekt och överföring av tillgångar till en försäkring är avgiftsfritt. 
  • Ägarkunderna kommer automatiskt upp till den andra nivån i tariffen för aktiehandel, där förmedlingsprovisionen är 0,17 % (minst 7 euro), då förmedlingsprovisionen på den första nivån är 0,2 % (minst 9 euro).

OP-bonus

En ägarkund samlar OP-bonus utöver för besparingar och placeringar också för

  • lån
  • medel på konton
  • inköp som betalats med OP-Visas Credit-funktion
  • försäkringspremier för hemmet, familjen och fordon.

OP-bonus används för bankens serviceavgifter och premier.

 

OP-fonderna förvaltas av OP-Fondbolaget Ab.