OP Kiina

OP-Kina

Väldiga proportioner, väldig potential

Bruttonationalprodukten i Kina har växt med i snitt 10 procent under de senaste 30 åren. Kina har samtidigt blivit det nya lokomotivet för tillväxten i den globala ekonomin För placerarna är det här bara ändå bara början på historien, eftersom  tyngdpunkten i ekonomin håller på att förskjutas från export till hemmamarknaden.

  • OP-Kina erbjuder ett effektivt sätt att sprida placeringar på den kinesiska kontinenten, Hongkong och Taiwan.
  • Till portföljförvaltare har på basis av den omfattande lokalkännedomen valts J.P. Morgan Asset Management.

OP-Kina

Provisioner på nätet

Teckningsprovision Årlig förvaltningsprovision Inlösenprovision
0,75 % 2,50 % 0,75 %

Ingen teckningsprovision tas ut för fortlöpande sparavtal. Det samlas OP-bonus för fondandelarna.

Då tillväxten i väst går trögt och marknaden fortfarande lider av osäkerheten från skuldkrisen, fortsätter den starka uppgången i Asien. Kinas betydelse för den globala ekonomin är ett erkänt faktum. Men få inser hur mycket den kinesiska hemmamarknaden har vuxit under det senaste årtiondet – och ändå förväntas den verkliga tillväxten ännu ligga i framtiden. En stabil grund för prognoserna består av att befolkningen på över 1,3 miljarder är störst i världen. Proportionerna för tillväxtpotentialen beskrivs av antalet konsumenter som hör till medelklassen. Då de i början av 2000-talet var cirka 70 miljoner, är antalet nu över en halv miljard. Inom några år uppskattas antalet uppgå till över 700 miljoner, dvs. mer än i Europa och Förenta staterna sammanlagt. Samtidigt håller landet på att köra förbi väst också i antalet miljonstäder. De var 58 år 2012, år 2025 förväntas de vara 128. Den ökande urbaniseringen kräver naturligtvis betydande satsningar på bland annat infrastruktur.

De aktiefonder som placerar i marknader som växer kraftigt betjänar placerare som strävar efter hög avkastning. Värdet på en fond som verkar på aktiemarknaden i ett tillväxtland kan variera betydligt beroende på marknadsläget och fondens risknivå är i regel högre än hos fonder som placerar på utvecklade marknader. Fonden omfattas också av en betydlig valutakursrisk, för fondens placeringar i Kina sker i yuan, hongkongdollar och taiwandollar.  OP-Kina är valet för avkastningsorienterade placerare som litar på tillväxten i landet. Fonden rekommenderas i första hand för placerare som planerar att lösa in sin fondandel tidigast om nio år.

Läs portföljförvaltarens översikt på fondens finskspråkiga sidor.

OP-Kina placerar sina tillgångar i aktier i bolag som verkar i folkrepubliken Kina, Hongkong och Taiwan. Vanligen sprids fondens tillgångar i cirka 40 till 60 företags aktier, men antalet kan variera beroende på portföljförvaltarens bedömning. Av  fondens värde är minst 75 och högst 100 procent placerat på aktiemarknaden. Portföljens aktievikt varierar vanligtvis mellan 90 och 100 procent. Utöver direkta aktieplaceringar går det också att använda derivatinstrument för att skydda sig mot ändringar på marknaden och i valutakurserna, för att ersätta direkta placeringar samt för att på annat sätt främja en effektiv portföljförvaltning.

Fonden strävar efter att med moderat aktiv risk på lång sikt nå en avkastning som är bättre än jämförelseindexet MSCI China 10/40 TR. Portföljförvaltaren kan avvika från jämförelseindexets sammansättning och risknivå. J.P. Morgan Asset Management ansvarar för portföljförvaltningen. Företaget har stora lokala resurser i Kina.

Läs mer om fondens ansvarsfull på fondens finskspråkiga sidor.

Tilläggsinformation Grundfakta, avkastning- och nyckeltal

Grundfakta

Portföljförvaltare
JPMorgan Asset Management
Jämförelseindex
MSCI China 10/40
Begynnelsedag
10.06.2002
ISIN
FI0008805965
Andels-serie
Tillväxtandel
Fondens storlek
216 Meur
Andelens värde (24.02.)
448,30 EUR
Månadsöversikt
Ladda ner
Stadgar
Ladda ner
Basfakta för placerare
Ladda ner
ESG-rapport
Ladda ner

Ackumulerad avkastning (21.02)

1mån 3mån 6mån 1 år 3 år p.a. 5 år p.a.
OP-Kina A +3,21 % +13,48 % +22,68 % +33,37 % +15,28 % +7,35 %
Jämförelseindex +0,91 % +11,00 % +16,14 % +12,73 % +9,07 % +6,67 %

Årlig avkastning

2015 2016 2017 2018 2019 Fr årets början
OP-Kina A +1,67 % -8,71 % +37,05 % -22,69 % +43,61 % +7,60 %
Jämförelseindex +4,93 % +3,43 % +31,17 % -14,13 % +24,43 % +1,28 %

Nyckeltal

Volatilitet 12 mån vola 12mån Sharpe 12 mån
OP-Kina A 19,37 % 1,74
Jämförelseindex - -

Ägarkundens förmåner

  • Som ägarkund kan du köpa, sälja och byta nästan alla våra fonder (fonder för sparare, ansvarsfulla fonder och aktie- och räntefonder) utan kostnader.
  • Som ägarkund kan du spara i fonder också genom försäkringssparande. OP-fondförsäkring och OP-sparavtal är för ägarkunder avsedda produkter för försäkringssparande i vilka du enkelt och flexibelt kan spara långsiktigt. Byte av placeringsobjekt och överföring av tillgångar till en försäkring är avgiftsfritt. 
  • Ägarkunderna kommer automatiskt upp till den andra nivån i tariffen för aktiehandel, där förmedlingsprovisionen är 0,17 % (minst 7 euro), då förmedlingsprovisionen på den första nivån är 0,2 % (minst 9 euro).

OP-bonus

En ägarkund samlar OP-bonus utöver för besparingar och placeringar också för

  • lån
  • medel på konton
  • inköp som betalats med OP-Visas Credit-funktion
  • försäkringspremier för hemmet, familjen och fordon.

OP-bonus används för bankens serviceavgifter och premier.

 

OP-fonderna förvaltas av OP-Fondbolaget Ab.