OP-Moderat

En fond som gör det möjligt att få en bättre avkastning utan stora risker

 • Det lönar sig att fondspara

  Placeringsfonden OP-Moderat är ett lätt sparalternativ för sparare som är intresserade av avkastning men inte av att ofta följa upp aktiemarknaden.

 • En balanserad fond

  En balanserad kombination av aktier som ökar avkastningspotentialen och ränteplaceringar som erbjuder skydd.

 • Dra nytt av förmånerna för ägarkunder

  Som ägarkund köper, säljer och byter du andelar i fonden OP-Moderat utan kostnader.  

Det är enkelt att spara – portföljförvaltaren gör det på dina vägnar

Placeringsfonden OP-Moderat är en av tre fondalternativ som OP erbjuder sparare. På det typiska sättet för blandfonder är OP-Moderat sammansatt av aktier som ger avkastning vid konjunkturuppgång och ränteplaceringar som ger skydd vid konjunkturnedgång. En expert på portföljförvaltning justerar aktivt fondens aktievikt för placerarens räkning. Placeringarna har en bred spridning såväl geografiskt som på marknaderna i både de utvecklade länderna och tillväxtländerna.

I motsats till enskilda fonder eller aktier, erbjuder OP-Moderat fördelarna hos bred spridning också åt småplacerare.

En fond för den som är ute efter måttfull avkastning

Placeringsfonden OP-Moderat passar placerare som har en skälig värdestegring som mål och som godtar att en bättre avkastning åtföljs av en aning större risker. I OP-Moderat ligger risknivån mellan ränte- och aktieplaceringar. Fonden OP-Moderat passar bäst för sparare som planerar att lösa in sin fondandel tidigast om 3–4 år. Fonden lämpar sig t.ex. för sparare som planerar att köpa en ny bil eller renovera köket.

 
Teckningsprovision Årlig förvaltningsprovision Inlösenprovision
0,00 % 1,25 % 0,50 %

Det tas inte ut någon teckningsprovision på teckningar i fonden. Det samlas OP-bonus för fondandelarna.

OP-Moderat är en blandfond som placerar sina tillgångar på den globala ränte- och aktiemarknaden. I utgångsläget placeras 50 % av fondens tillgångar på räntemarknaden och 50 % på aktiemarknaden. Ränteplaceringarnas andel kan variera mellan 30 och 70 % och aktieplaceringarnas andel mellan 30 och 70 %. Fonden placerar i regel via andra fonder. Fonden kan i sin placeringsverksamhet använda derivatinstrument för att säkra sig mot förändringar på marknaden, ersätta direkta placeringar samt i övrigt främja en effektiv portföljförvaltning. Mest används derivatinstrument för att hantera aktie- och ränterisken. Fondens placeringar sprids brett på aktier i olika företag och i obligationslån, eftersom de genomförs i huvudsak via fonder.

Fonden främjar miljö- och samhällsaspekter genom att använda analysmetoder som gäller miljö, samhälle och god förvaltningssed (ESG) och genom att utesluta vissa placeringsobjekt. Mer information om ESG-metoderna finns i fondprospektet. Principen orsaka inte betydande skada är endast tillämplig på de av den fondens underliggande investeringar som beaktar EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Den återstående delen av denna fond har underliggande investeringar som inte beaktar EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.

Fondens jämförelseindex består av en kombination av flera index. Jämförelseindexets sammansättning framgår av fondprospektet. Fonden strävar med aktiv placering efter att på lång sikt nå en avkastning som är bättre än jämförelseindexet. Fonden tar i regel en avsevärt hög aktiv risk och kan avvika väsentligt från jämförelseindexets sammansättning, viktning och risknivå.

Läs portföljförvaltarens översikt på fondens finskspråkiga sidor.

Läs mer om fondens ansvarsfull på fondens finskspråkiga sidor.
Tilläggsinformation Grundfakta, avkastning- och nyckeltal

Grundfakta

Portföljförvaltare
Ville Pekkala
Jämförelseindex
Blandindex, se Fondprospektet för detaljer.
Begynnelsedag
08.03.2012
ISIN
FI4000036108
Andels-serie
Tillväxtandel
Fondens storlek
2194 Meur
Andelens värde (30.11.)
144,95 EUR
Månadsöversikt
Ladda ner
Faktablad
Ladda ner
Stadgar
Ladda ner

Ackumulerad avkastning (30.11)

1mån 3mån 6mån 1 år 3 år p.a. 5 år p.a.
OP-Moderat A +4,67 % +1,00 % +2,15 % +1,74 % +1,09 % +3,05 %
Jämförelseindex +5,04 % +2,07 % +3,97 % +4,69 % +2,60 % +5,17 %

Årlig avkastning

2018 2019 2020 2021 2022 Fr årets början
OP-Moderat A −7,41 % +14,44 % +3,27 % +10,85 % −12,84 % +5,73 %
Jämförelseindex −3,07 % +16,90 % +6,85 % +12,05 % −12,92 % +9,26 %

Nyckeltal

Volatilitet 12 mån vola 12mån Sharpe 12 mån Duration
OP-Moderat A 5,46 % - -
Jämförelseindex - - -

Särskilt för dig som är ägarkund lönar det sig att spara och placera eftersom du får utmärkta förmåner för det.

Förmåner för fond- och försäkringssparande:

 • Du kan köpa och sälja nästan alla fonder utan kostnader.*
 • På fonder och försäkringsbesparingar samlar du 0,325 % OP-bonus.**  
 • Du kan börja försäkringsspara utan kostnad. 
 • I de digitala tjänsterna kan du utan kostnad byta placeringsobjekt, göra tilläggsplaceringar och byta betalnings- och placeringsplan till OP Placeringsförsäkring och OP Sparavtal.  

Förmåner för aktie- och ETF-placering:

 • Du kan utan kostnad öppna aktiesparkonto och värdeandelskonto.
 • Du får rabatt för aktieköp och ett provisionstak på 1 procent när det gäller inhemska aktieköp på värdeandelskontot. Förmånerna är i kraft i de digitala tjänsterna.
 • Du får utan kostnad aktierekommendationer och aktieanalyser.
 • Du får rabatt på tjänstepaketet för sparande och placering:
  Aktiesparkonto: 
  Sparare: 0 €/mån. (norm. 2,99 €/mån.)
  Placerare: 9,99 €/mån. (norm. 14,99 €/mån.)
  Värdeandelskonto: 
  Sparare: 0 €/mån. (norm. 2,99 €/mån.)
  Placerare: 0 €/mån. (norm. 5,39 €/mån.)

Övriga förmåner:

 • Endast ägarkunder kan placera i Avkastningsandelen.

Se till att dra nytta av alla förmåner:

*För följande specialplaceringsfonder debiteras normala kostnader: OP-Servicefastigheter, OP-Skogsägare, OP-Hyresinkomst, OP-Alternative Portfolio och OP-Private Equity.

**OP-bonus används för bankens serviceavgifter och försäkringspremier. Det samlas inte OP-bonus för specialplaceringsfonden R2 Crystal och för fondernas institutionsserier. Följande placeringsobjekt som är anknutna till försäkringsbesparingar samlar inte OP-bonus: JPM Russia A, JPM Emerging Europe Equity Fund och BlackRock GF Emerging Fund A. Fondanknutna försäkringar samlar OP-bonus, undantaget individuella placeringsförsäkringar och individuella placeringsavtal.  

Det här är reklam. Kom ihåg att placering alltid medför risker. Placeringarnas värde kan öka eller minska, och placeraren kan förlora det placerade kapitalet delvis eller helt.  OP-fonderna förvaltas av OP-Fondbolaget Ab, och andelsbanken fungerar som ombud för bolaget. För följande specialplaceringsfonder debiteras normala handelskostnader: specialplaceringsfonderna OP-Servicefastigheter, OP-Skogsägare, OP-Hyresinkomst, OP-Alternative Portfolio och OP-Private Equity.