OP-Moderat

En fond som gör det möjligt att få en bättre avkastning utan stora risker

 • Det lönar sig att fondspara

  OP-Moderat är ett lätt sparalternativ för sparare som är intresserade av avkastning men inte av att ofta följa upp aktiemarknaden.

 • En balanserad fond

  En balanserad kombination av aktier som ökar avkastningspotentialen och ränteplaceringar som erbjuder skydd.

 • Dra nytt av förmånerna för ägarkunder

  Som ägarkund köper, säljer och byter du andelar i fonden OP-Moderat utan kostnader.  

Det är enkelt att spara – portföljförvaltaren gör det på dina vägnar

OP-Moderat är en av tre fondalternativ som OP erbjuder sparare. På det typiska sättet för blandfonder är OP-Moderat sammansatt av aktier som ger avkastning vid konjunkturuppgång och ränteplaceringar som ger skydd vid konjunkturnedgång. En expert på portföljförvaltning justerar aktivt fondens aktievikt för placerarens räkning. Placeringarna har en bred spridning såväl geografiskt som på marknaderna i både de utvecklade länderna och tillväxtländerna.

I motsats till enskilda fonder eller aktier, erbjuder OP-Moderat fördelarna hos bred spridning också åt småplacerare.

En fond för den som är ute efter måttfull avkastning

OP-Moderat passar placerare som har en skälig värdestegring som mål och som godtar att en bättre avkastning åtföljs av en aning större risker. I OP-Moderat ligger risknivån mellan ränte- och aktieplaceringar. OP-Moderat passar bäst för sparare som planerar att lösa in sin fondandel tidigast om 3–4 år. Fonden lämpar sig t.ex. för sparare som planerar att köpa en ny bil eller renovera köket.

 
Teckningsprovision Årlig förvaltningsprovision Inlösenprovision
0,00 % 1,25 % 0,50 %

Det tas inte ut någon teckningsprovision på teckningar i fonden. Det samlas OP-bonus för fondandelarna.

OP-Moderat är en blandfond som placerar sina tillgångar på den globala ränte- och aktiemarknaden.

I utgångsläget placeras 50 % av fondens tillgångar på räntemarknaden och 50 % på aktiemarknaden. Ränteplaceringarnas andel kan variera mellan 30 och 70 % och aktieplaceringarnas andel mellan 30 och 70 %.

Fonden placerar i regel via andra fonder. Fonden kan i sin placeringsverksamhet använda derivatinstrument för att säkra sig mot förändringar på marknaden, ersätta direkta placeringar samt i övrigt främja en effektiv portföljförvaltning. Mest används derivatinstrument för att hantera aktie- och ränterisken.

Fondens placeringar sprids brett på aktier i olika företag och i obligationslån, eftersom de genomförs i huvudsak via fonder.

Fondens jämförelseindex består av en kombination av flera index. Jämförelseindexets sammansättning framgår av fondprospektet.

Fonden strävar med aktiv placering efter att på lång sikt nå en avkastning som är bättre än jämförelseindexet. Fonden tar i regel en avsevärt hög aktiv risk och kan avvika väsentligt från jämförelseindexets sammansättning, viktning och risknivå.

Aktieplaceringarna har en bred global spridning på marknaderna i både de utvecklade länderna och tillväxtländerna. Ränteplaceringarnas huvudvikt ligger på fonder som placerar i synnerhet i ränteinstrument emitterade av offentliga samfund och företag med god rating. Fonden kan begränsat placera sina tillgångar också i ränteinstrument emitterade av emittenter med sämre rating eller ingen rating alls.

Läs portföljförvaltarens översikt på fondens finskspråkiga sidor.

Läs mer om fondens ansvarsfull på fondens finskspråkiga sidor.
Tilläggsinformation Grundfakta, avkastning- och nyckeltal

Grundfakta

Portföljförvaltare
Harri Kojonen
Jämförelseindex
Blandindex, se Fondprospektet för detaljer.
Begynnelsedag
08.03.2012
ISIN
FI4000036108
Andels-serie
Tillväxtandel
Fondens storlek
2202 Meur
Andelens värde (28.11.)
140,99 EUR
Månadsöversikt
Ladda ner
Basfakta för placerare
Ladda ner
Stadgar
Ladda ner

Ackumulerad avkastning (25.11)

1mån 3mån 6mån 1 år 3 år p.a. 5 år p.a.
OP-Moderat A +3,62 % −3,58 % −0,30 % −10,42 % +1,29 % +1,90 %
Jämförelseindex - - - - - -

Årlig avkastning

2017 2018 2019 2020 2021 Fr årets början
OP-Moderat A +2,51 % −7,41 % +14,44 % +3,27 % +10,85 % −10,36 %
Jämförelseindex - - - - - -

Nyckeltal

Volatilitet 12 mån vola 12mån Sharpe 12 mån Duration
OP-Moderat A 9,19 % -1,35 -
Jämförelseindex - - -

Ägarkundens förmåner från och med 1.1.2021

 

 • Värdeandelskonto och förvar 0 €: Förvaring av inhemska och utländska aktier och ETF:er utan månadsavgift.
 • Köp och sälj fondandelar 0 €: Köp, sälj och byt nästan alla våra fonder utan kostnader och samla OP-bonus för fondsparandet.*
 • Förmåner för aktiehandel: 
  • Courtagetak på 1 % för finska och svenska aktier samt värdepapper – aktier, warranter och ETF:er.
  • Courtage 0,05–0,17 %, det vill säga ju mer du handlar, desto lägre är dina handelskostnader. De ovan nämnda förmånerna gäller i OP-mobilen, OP-företagsmobilen och tjänsten op.fi.
 • Aktieanalyser 0 €: Aktie- och marknadsanalyser avgiftsfritt.
 • Förmåner som gäller försäkringssparande: Det kostar ingenting att öppna en försäkring, byta placeringsobjekt och överföra tillgångar. Det samlas OP-bonus för fondanknutna försäkringsbesparingar.**

*Det samlas inte OP-bonus för fonden R2 Crystal och fondernas intstitutionsserier. 

OP-bonus

En ägarkund samlar OP-bonus utöver för besparingar och placeringar också för

 • lån
 • medel på konton
 • försäkringspremier för hemmet, familjen och fordon.

Från och med 1.11.2020 samlas OP-bonus för:

 • bolån, banklån med säkerhet, studielån
 • spar- och placeringskonton
 • fonder och fondanknutna försäkringar
 • fakturor för skadeförsäkring

I och med ändringen 1.11.2020 samlas OP-bonus inte för:

 • insättningar på brukskonto
 • konsumentkrediter utan säkerhet (Flex-, Special-, Engångs- och Kontokredit)
 • OP:s avbetalningsfinansiering
 • inköp som betalats med OP-Visa Credit-funktionen, OP-Visa- och OP Duo-kortens kreditsaldo med ränta

OP-bonus används för bankens serviceavgifter och premier.

**Följande placeringsobjekt som anslutits till försäkringsbesparingar ger inte OP-bonus sedan 1.4.2022: OP-Venäjä A, JPM Russia A, JPM Emerging Europe Equity Fund och BlackRock GF Emerging Europe Fund A.

Kom ihåg att placering alltid medför risker. Placeringarnas värde kan öka eller minska, och placeraren kan förlora det placerade kapitalet delvis eller helt.  OP-fonderna förvaltas av OP-Fondbolaget Ab, och andelsbanken fungerar som ombud för bolaget. För följande specialplaceringsfonder debiteras normala handelskostnader: specialplaceringsfonderna OP-Servicefastigheter, OP-Skogsägare, OP-Hyresinkomst och OP-Alternative Portfolio.