Förfallna

Härifrån finner du redan förfallna låns information.

Sijoitusobligaatiot

OP Sijoitusobligaatio Terveys I/2017, eräpäivä 24.4.2020

OP Sijoitusobligaatio Autot II/2017, eräpäivä 4.6.2020

OP Sijoitusobligaatio Metsä III/2017, eräpäivä 22.7.2020

OP Sijoitusobligaatio Nouseva Eurooppa IV/2017, eräpäivä 16.9.2020

OP Sijoitusobligaatio Suomen Suosikit VI/2017, eräpäivä 11.11.2020

OP Sijoitusobligaatio Terveys ja Hyvinvointi VII/2017, eräpäivä 13.1.2021

Yrityskorot

OP Yrityskorko Amerikka I/2017, eräpäivä 14.1.2022 tai lopullinen takaisinmaksupäivä

OP Yrityskorko Eurooppa II/2017, eräpäivä 12.7.2024 tai lopullinen takaisinmaksupäivä

OP Yrityskorko Amerikka Kertyvä III/2017, eräpäivä 12.1.2023 tai lopullinen takaisinmaksupäivä

 

Spar- och placeringsobligation

Pohjola Placeringsobligation Hälsa I/2016

Pohjola Placeringsobligation Tyskland II/2016

Placeringsobligation Brasilien VI/2016

Företagsränta

Företagsränta Europa IV/2016

Spar- och placeringsobligation

Pohjola Placeringsobligation Analysens Stjärnor I/2015 (på finska)

Pohjola Placeringsobligation Analysens Stjärnor III/2015 (på finska)

Pohjola Placeringsobligation Dividendbolag IV/2015 (på finska)

Pohjola Placeringsobligation Eurooppa V/2015  (på finska)

Pohjola Placeringsobligation Finlandskorgen VI/2015 (på finska)

Pohjola Placeringsobligation Globala Varumärken VII/2015 (på finska)

Företagsränta    

Pohjola Företagsränta Europakorgen I/2015 (på finska)

Pohjola Företagsränta Europakorgen Euribor II/2015 (på finska)

Pohjola Företagsränta Europakorgen III/2015 (på finska)

Indexlån

Pohjola Föregångare I/2014 (på finska)

Pohjola Finland II/2014  (på finska)

Pohjola Nordeuropa III/2014 (på finska)

Pohjola Sparobligation IV/2014 (på finska)

Pohjola Placeringsobligation Iberia V/2014 (på finska)

Pohjola Sparobligation Iso-Britannia VI/2014  (på finska)

Pohjola Placeringsobligation Brazil VII/2014  (på finska)

Pohjola Sparobligation Hållbar Europa VIII/2014 (på finska)

Pohjola Placeringsobligation Vändningsbolag IX/2014 (på finska)

Företagsränta

Pohjola Företagsränta Skog I/2014 (på finska)

Pohjola Företagsränta Global Framgång II/2014 (på finska)

Pohjola Företagsränta Skog III/2014 (på finska)

Pohjola Företagsränta Europakorgen IV/2014 (på finska)

Indexlån

Pohjola Finland I/2013 (på finska)

Pohjola Globala Stjärnor II/2013 (på finska)

Pohjola Sverige III/2013 (på finska)

Pohjola Hälsa IV/2013 (på finska)

Pohjola Aktieavkastning V/2013 (på finska)

Pohjola Global VI/2013 (på finska)

Pohjola Analysens Stjärnor VII/2013 (på finska)

Pohjola Nordsjöolja VIII/2013 (på finska)

Pohjola Vesi IX/2013  (på finska)

Pohjola Menestyjän valinnat X/2013  (på finska)

Pohjola Suomi XI/2013  (på finska)

Pohjola Titaanit XII/2013  (på finska)

Pohjola Suomi-osake XIII/2013  (på finska)

Pohjola Pohjoismaat XIV/2013  (på finska)

Pohjola Terveys XV/2013  (på finska)

Pohjola Espanja XVI/2013  (på finska)

Företagsränta

Pohjola Yrityskorko Metsä I/2013  (på finska)

Pohjola Yrityskorko Eurooppa II/2013  (på finska)

Pohjola Global Framgång I/2012 (på finska)

Pohjola Nordiska länder II/2012 (på finska)

Pohjola Analysens Stjärnor III/2012 (på finska)

Pohjola Elobligation IV/2012 (på finska)

Pohjola Analysens Stjärnor V/2012  (på finska)

Pohjola Asiatiska Tigrar VI/2012 (på finska)

Pohjola Nordiska länder VII/2012 (på finska)

Pohjola Europa Index VIII/2012 (på finska)

Pohjola Analysens Stjärnor IX/2012  (på finska)

Pohjola Nordiska länder X/2012 (på finska)

Pohjola Kina XI/2012 (på finska)

Pohjola Finland XII/2012 (på finska)

Pohjola Global XIII/2012 (på finska)

Pohjola Analysens Stjärnor XIV/2012 (på finska)

Pohjola Pacific XV/2012 (på finska)