Spara till en gåva för ditt gud- eller barnbarn

Ett utmärkt alternativ till en sedvanlig present är att spara för gudbarn eller barnbarn eller att ge dem penninggåvor. Läs mer om att ge gåvor och våra olika alternativ för att spara till en gåva.

"Vi sparar till våra fyra barnbarn. Vi lägger åt sidan en liten summa varje månad för framtiden." Irene, Hyvinge

Pengar, fondandelar eller aktier i gåva

Det är lättast att överföra en penninggåva direkt till ett barns konto. Endast vårdnadshavarna kan öppna ett konto för ett barn. På lång sikt blir det också av små belopp en rejäl pott, som är till stor nytta och glädje, särskilt då ungdomen inleder sitt självständiga liv. Du kan också ge placeringar i gåva via barnets konto, om du avtalat med föräldrarna att de placerar penningbeloppet i fonder eller aktier.

Det här är reklam. Kom ihåg att placering alltid medför risker. Placeringarnas värde kan öka eller minska, och placeraren kan förlora det placerade kapitalet delvis eller helt.  OP-fonderna förvaltas av OP-Fondbolaget Ab, och andelsbanken fungerar som ombud för bolaget. För följande specialplaceringsfonder debiteras normala handelskostnader: specialplaceringsfonderna OP-Servicefastigheter, OP-Skogsägare, OP-Hyresinkomst, OP-Alternative Portfolio och OP-Private Equity.