Avoliitto-muistilista kuva

Är det aktuellt med samboende?

Ska ni bli sambor? Vi har sammanställt en kom-ihåg-lista om sådant som kan vara bra att diskutera.

Ett samboförhållande är en samlevnadsform som likställs med ett äktenskap och där båda parterna har lika juridiska rättigheter. Bestämmelser om äktenskap tillämpas inte på ett samboförhållande. Juridiskt sett är ett samboförhållande ett öppet förhållande utan några inbördes rättigheter och skyldigheter.

Egendom i ett samboförhållande

I ett samboförhållande äger båda parterna sin egen egendom. De kan vid behov anskaffa gemensam egendom. Parterna har inte någon giftorätt till varandras egendom. Båda parterna kan fatta andra beslut om sin egen egendom utan varandras samtycke och rätten till den andra partens egendom är inte på något sätt skyddad. I ett samboförhållande kan man alltså fritt sälja sin egen egendom, t.ex. familjens bostad.

Kom-ihåg-lista

 • dispositionsrätt till personliga konton
 • gemensamt konto för gemensamma utgifter
 • egendomens ägarförhållanden, ska egendomen tecknas enbart i den ena partens namn eller vara gemensam?
 • Det är klokt att komma överens om ägarförhållandena för mer värdefull egendom som anskaffats gemensamt, t.ex. bilen, bostaden, värdeföremål. Då blir det lättare att fördela egendomen om det skulle behövas.
 • Hur ska vi bo?
  • eventuellt gemensamt bolån
  • borgensmän
  • säkerheter
 • Har båda en ägarbostad? Försäljning eller uthyrning av en av bostäderna.
 • försäkringar
  • hemmet
  • personförsäkringar/förmånstagare
  • reseförsäkringar
 • Spara till en gemensam dröm – vad drömmer vi om?
  • månatligt fondsparande
  • kontosparande

Om ett samboförhållande tar slut, kommer någon avvittring inte att genomföras och parterna har inte någon rätt till varandras egendom. Om ett samboförhållande har varat i minst fem år eller samborna har ett gemensamt barn, kan en av parterna dock ha rätt till jämkning.

Barn i ett samboförhållande

Familjen kan ha fått gemensamma barn under ett samboförhållande. Läs om barnets ställning i ett samboförhållande:

Vid upplösning av ett samboförhållande är barnets ställning densamma som den skulle vara vid en äktenskapsskillnad.