Avioliitto-muistilista kuva

Kom-ihåg-lista för äktenskap

Ska du gifta dig? Vad ska du komma ihåg vid planeringen av ett giftermål? Vi har sammanställt en kom-ihåg-lista som hjälper er på traven.

När två människor bestämmer sig för att gifta sig, är det ett tecken på att man vill dela sitt liv med den andra parten även i juridisk mening. Ett äktenskap är ofta ett stort steg och förknippas med ett antal frågor som blir gemensamma och som ska avgöras tillsammans.

För att kunna omfattas av de lagar som stiftats för att stödja och skydda familjen ska parterna ingå äktenskap i den ordning som äktenskapslagen föreskriver.

Gemensamma bank- och försäkringsärenden

När man börjar sitt gemensamma liv kan det vara bra att gå igenom följande bank- och försäkringsärenden antingen före eller omedelbart efter att äktenskapet träder i kraft.

Kom-ihåg-lista

 • dispositionsrätt till personliga konton
 • eventuellt gemensamt konto för gemensamma utgifter
 • ägarkundskap till båda makarna
 • OP-bonuskonto och familjehelhet
 • sammanslagning av eventuella personliga lån
 • Hur ska vi bo? Ska vi sälja en av de eventuella bostäderna eller ha den kvar som en investeringsbostad?
 • Ett eget, gemensamt nytt hem; var, hurdant och hur?
  • bolån
  • borgensmän
  • säkerheter
  • försäljning av den tidigare bostaden
 • försäkringar
  • hemmet
  • personförsäkringar/förmånstagare
  • reseförsäkringar
  • eventuella djurförsäkringar
 • Spara till en gemensam dröm
  • kontosparande
  • månatligt fondsparande
 • konsumentkredit
 • äktenskapsförord
 • testamente

Namnändringar

Om någon eller båda makarna vill ändra sitt namn i samband med giftermålet, bör detta göras så fort som möjligt. På magistratens webbplats hittar du tydlig information om var namnändringen ska anmälas.

Det nya efternamnet påverkar även de officiella identitetshandlingar som du behöver för att kunna styrka din identitet. På magistratens hemsida ser du också var du kan skaffa ett identitetskort och vad som krävs för det.

Kom ihåg att informera övriga intressenter så som släktingar, vänner, arbetsgivare och bostadsbolaget om namnändringen.

Ska ni bli en styvfamilj?

Nuförtiden är styvfamiljer väldigt vanliga. En styvfamilj betyder en familj där den ena maken eller båda makarna har tidigare varit gift/sambo och där makarnas gemensamma barn eller barn från tidigare förhållanden ingår.

Läs ett inlägg om styvfamiljers juridiska förhållanden på bloggen Taloudessa.fi (på finska)

Kom ihåg att bildandet av en styvfamilj kan påverka barnens förmåner.

Förbered dig redan vid detta skede för delning av egendomen

När två människors egendom slås samman genom äktenskap, är det en bra idé att samtidigt diskutera hur egendomen eventuellt ska fördelas. Både ett äktenskap och ett testamente är avtal om fördelningen av egendomen enligt parets egna önskemål.

Äktenskapsförord

Många av de par som planerar för sitt bröllop vill inte ens höra ordet äktenskapsförord. Faktum är dock att frågor om egendomens fördelning bör diskuteras av alla som ska gifta sig; även om äktenskapet ska bestå enligt vigselformuläret tills döden skiljer er åt, kommer fördelningen av egendomen att bli aktuell senast när den ena av makarna avlider. Därför är det klokt att redan före äktenskapet försäkra sig om att egendomen kommer att fördelas enligt parets egna önskemål.

Om det inte finns något äktenskapsförord, räknas båda makarnas egendom ihop och fördelas jämnt vid en skilsmässa. Egendomen fördelas jämnt även i de fall där ena partens egendom har blivit betydligt större eller mindre än den var när paret ingick äktenskapet. Observera att även ett företag eller del av ett företag räknas till egendom som omfattas av giftorätt och ska fördelas jämnt.

Man bör låta experter upprätta ett äktenskapsförord för att försäkra sig om att äktenskapsförordet är giltigt och ger det resultat som paret önskar.

Testamente

Förutom äktenskapsförordet är det också klokt att förbereda sig för det allra värsta, dvs. dödsfall. Bortgång av närstående kan plötsligt drabba vem som helst. Då är det bra om det finns ett testamente.

Ett testamente är ett dokument

 • med vilket man kan bestämma om hur kvarlåtenskap överlåts i händelse av dödsfall
 • med vilket man kan också påverka den lagstadgade arvsordningen
 • med vilket du kan också uppnå skattefördelar
 • som man bör överväga att upprätta till exempel då man vill trygga sin sambos rätt att bo kvar i den gemensamt ägda bostaden
 • som hjälper till att kunna utesluta giftorätten för testamentstagarnas makar till sådan egendom som erhållits genom ett testamente
 • med vilket man i en styvfamilj kan också förordna att egendom tillfaller till exempel makens barn.

Ett äktenskapsförord och ett testamente kan upprättas via din egen andelsbanks juridiska tjänster.

Se även Kom-ihåg-listan för bröllopsplaneraren där värdefull information om planeringen av ett bröllop har insamlats.