Nuori mies istuu työpöydän ääressä ja kirjoittaa muistiinpanoja.

Minneslista för studerande

Ska du börja studera? Vi har sammanställt en checklista som du kan använda när du sköter de praktiska ärendena i anslutning till studiernas början.

Studentkort och förmåner

Om du studerar på heltid vid ett universitet, en högskola, en yrkeshögskola, en yrkesläroanstalt eller ett gymnasium har du rätt att få ett studentkort. Studentkortet är ett officiellt sätt att bevisa din studierätt. Med studentkortet får du de traditionella förmåner som beviljas din studentgrupp (t.ex. VR, Matkahuolto, FPA:s måltidsstöd) och många andra rabatter. Får att du ska kunna utnyttja förmånerna varje år måste kortet vara försett med en giltig läsårsdekal.

Studiestöd för dig som studerar på heltid

Syftet med studiestödet är att trygga din utkomst under studierna. I studiestödet ingår:

  • studiepenning
  • bostadsbidrag
  • statsborgen för studielån.


Allmänna villkor för att studiestöd ska beviljas är

  • antagning till läroanstalt
  • heltidsstudier
  • studieframgång
  • behov av ekonomiskt stöd.

Fokusera på studierna och på att ta din examen

När studiestödet och bostadstillägget inte räcker till, får du hjälp av studielånet. Med ett studielån kan du fokusera på studierna och nå din examen snabbare. Återbetalningen av studielånet börjar cirka två år från det att studiestödet har upphört.

Teckna en försäkring för ditt hem

Vare sig du bor i en ägarbostad, hyresbostad eller studentbostad under studietiden, lönar det sig att försäkra bostaden i händelse av skador. Om du är 18–27 år gammal får du hemförsäkringen förmånligare, eftersom du får 21 % rabatt på nästan alla försäkringar för hemmet och familjen. Du får inte bara rabatt på hemförsäkringen, utan också på personförsäkringar med undantag för liv- och invaliditetsförsäkringar.

OP Classic -kort för högskolestuderande

Om du är högskolestuderande en högskola, kan du ansöka om OP Classic med en kreditgräns på 2 000 euro. 

Ett eget hem med BSP

BSP-systemet, dvs. bosparpremiesystemet, är ett system som staten skapat för att uppmuntra och göra det lättare för unga att köpa sin första egna bostad. Med hjälp av BSP får du ett bolån med fördelaktiga villkor.

Studiestöd för studier utomlands

Det är enkelt och på många sätt rekommendabelt att studera utomlands. Om du är inskriven vid en finländsk yrkes- eller högskola, kan du avlägga en del av din examen utomlands.

Du kan få studiestöd för att avlägga en hel examen utomlands samt för studier eller praktik som gäller en inhemsk examen.