Asiakaspalvelun saavutettavuusseloste

Tämä seloste koskee asiakaspalveluun liittyvien palvelujen saavutettavuutta. Palvelut ovat osa op.fi-verkkosivustoa, joka on OP Ryhmän yhtiöiden verkkosivusto.

Asiakaspalvelun saavutettavuutta ovat arvioineet OP Ryhmälle projektiluontoisesti töitä tekevät saavutettavuuden asiantuntijat huhtikuussa 2024 ja lisäksi sivuston saavutettavuuden osalta on suoritettu itsearviointia.

Arviointi on suoritettu pääasiassa Windows-koneella ja Chrome-selaimella. Ruudunlukijatestaus on tehty NVDA-ruudunlukuohjelmalla ja joitain yksityiskohtia on tarkastettu muilla välineillä.

Saavutettavuusvaatimuksia koskevat säännökset ovat Digitaalisten palveluiden tarjoamista koskevassa laissa.

Tämä saavutettavuusseloste on laadittu 10.6.2024 ja sitä on viimeksi päivitetty 10.6.2024.

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Asiakaspalvelun palvelut täyttävät vaatimukset osittain. Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset eritellään jäljempänä viestintävälinekohtaisesti.

Sisällöt, jotka eivät ole saavutettavia

Yleisesti asiakaspalvelun palveluissa on jonkin verran saavutettavuuspuutteita, jotka ovat poikkeamia WCAG 2.2-standardin (Web Content Accessibility Guidelines) A- tai AA-tason kriteereistä, saavutettavuuden parhaista käytännöistä ja jossain tapauksissa käytettävyysvaatimuksista. Löydökset vaihtelevat luokitukseltaan erittäin tärkeistä vähäisiin. Puutteita on esimerkiksi värien kontrasteissa ja graafisten elementtien tekstivastineissa. Palvelut eivät tue kaikilta osin avustavien teknologioiden, kuten ruudunlukijoiden käyttöä ja näppäimistökäytössä on ongelmia. 

Usein kysytyt kysymykset

Takaisin ylös -painikkeet eivät siirrä kohdistusta vaan ainoastaan vierittävät sivun ylälaitaansa. (WCAG 1.3.1 Informaatio ja suhteet, 1.3.2 Merkitykseen vaikuttava järjestys, 2.4.3 Kohdistusjärjestys, 4.1.2 Nimi, rooli, arvo.) Toisena saavutettavuuspuutteena ankkurilinkeiltä puuttuu otsikko, joka kertoisi, että linkit ovat sivun sisäisiä.​ Sivu hyppää linkeistä alaspäin eikä vieri, mikä vaikeuttaa hieman sen havaitsemista, että koko ajan pysytään samalla sivulla. (WCAG 2.4.4, 2.4.6, käytettävyys​.)

Viestit

Viestipalvelu jakautuu henkilö- ja yritysasiakkaiden omiin palveluihin, koska näille asiakasryhmille on käytössä erilliset sovellukset. Saavutettavuuspuutteet eritellään sovelluskohtaisesti.

Henkilöasiakkaiden viestipalvelu

Henkilöasiakkaiden viestipalvelu täyttää saavutettavuus- ja käytettävyysvaatimukset pääosin. Asiantuntija-arvioinnissa havaittuja puutteita on korjattu toukokuussa 2024, ja korjaamattomia saavutettavuuspuutteita on tiedossa muutama. Puutteet ja niitä vastaavat WCAG 2.2-ohjeiston mukaiset saavutettavuusvaatimukset on lueteltu alla:

 • Sovelluksen eri sivuja ei ole nimetty omilla otsikoilla, koska kyseessä on yhden sivun web-sovellus (WCAG 2.4.2)
 • Lisää suosikiksi-painikkeessa on puutteellinen tekstivastine, tila ilmoitetaan pelkästään värillä sekä näppäimistökohdistuksen täyttövärissä on matala kontrastiero (WCAG 1.3.3, 1.4.1, yleinen saavutettavuus)
 • Viesteissä olevat linkit, jotka ohjaavat op.fi-palvelun sisälle, avautuvat uuteen välilehteen. Tällaisia linkkejä ei ole merkitty ohjelmallisesti ja visuaalisesti kuvakkeella niin, että käyttäjä tietäisi, että linkki avautuu uuteen välilehteen. (WCAG 3.2.4, yleinen saavutettavuus)

Yritysasiakkaiden viestipalvelu

Vastaava saavutettavuuden asiantuntija-arviointi on tehty yritysasiakkaiden viestipalvelulle. Arvioinnin perusteella sovelluksessa on kohtalainen määrä saavutettavuuspuutteita muun muassa otsikoinnissa, rakenteissa ja nimilapuissa, mikä vaikeuttaa ruudunlukijakäyttöä. Lisäksi värien kontrastit eivät paikoin täytä saavutettavuusvaatimuksia, eikä tekstivastineita ole toteutettu kaikkien graafisten elementtien kohdalla. Myös näppäimistökäytössä on ongelmia.

Saavutettavuuspuutteita on tunnistettu:

 • nimilapuissa (WCAG 3.3.2)
 • tekstivastineissa (WCAG 1.1.1)
 • ruudunlukijan palautteissa (WCAG 1.3.2, 2.4.3, 4.1.3)
 • lukemis- ja sarkainjärjestyksissä (WCAG 1.3.2, 2.1.1, 2.4.3, 4.1.2)
 • näppäimistökohdistuksessa (WCAG 2.4.7)
 • infoteksteissä (WCAG 1.1.1, 1.3.2, 2.1.1)
 • virheilmoituksissa (yleinen vaatimus)
 • sivujen title-attribuuteissa (WCAG 2.4.2)
 • tekstin kontrasteissa (WCAG 1.4.3, 1.4.11)
 • otsikoinnissa (WCAG 1.3.1)
 • disabloiduissa painikkeissa (WCAG 3.3.1)
 • tiedostolinkeissä (WCAG 1.3.1, WCAG 2.4.3)
 • liitetiedostovalikossa (WCAG 1.4.13, 4.1.2)
 • välilehdissä (WCAG 4.1.2)
 • ikkunan roolissa (WCAG 1.3.1)
 • responsiivisuudessa (WCAG 1.4.4, 1.4.10).

Palvelua kehitetään jatkuvasti vastaamaan saavutettavuusvaatimuksiin.

Chat

Chat täyttää saavutettavuusvaatimukset pääosin. Joitakin saavutettavuuspuutteita palvelussa on vielä, mutta ne eivät estä palvelun käyttöä apuvälineellä, esimerkiksi ruudunlukijalla. Saavutettavuuspuutteita on erityisesti kohdistuksenhallinnassa ja ruudunlukijan palautteissa.

Alla lueteltuna ne WCAG:n mukaiset saavutettavuusvaatimukset, joita chat ei vielä täytä:

 • Tekstivastineet (WCAG 4.1.2)
 • Kohdistus (WCAG 1.3.1, 2.4.3, 2.4.4, 2.2, 2.4.11, 4.1.3)
 • Ruudunlukijan palautteet (WCAG 4.1.3, 1.3.2)
 • Kontrasti (WCAG 1.4.11)
 • Ruudunlukijan palautteet (WCAG 4.1.3)
 • Navigointi (WCAG 2.4.4)
 • Otsikot (WCAG 1.3.1)
 • Responsiivisuus (WCAG 1.4.10)

Palvelua kehitetään jatkuvasti vastaamaan saavutettavuusvaatimuksiin.

Verkkoneuvottelu

Verkkoneuvottelu täyttää saavutettavuusvaatimukset pääosin. Joitakin pieniä saavutettavuuspuutteita palvelussa vielä on, mutta ne eivät estä palvelun käyttöä apuvälineellä, esimerkiksi ruudunlukijalla. Saavutettavuuspuutteita on erityisesti pudotusvalikoiden toiminnassa, Asetukset-modaalissa ja kohdistuksenhallinnassa.

Alla lueteltuna ne WCAG:n (Web Content Accessibility Guidelines) mukaiset saavutettavuusvaatimukset, joita verkkoneuvottelu ei vielä täytä:

 • Otsikoinnit (WCAG 1.3.1)
 • Navigointi (WCAG 2.4.1)
 • Ruudunlukijan palautteet (WCAG 4.1.2, 4.1.3)
 • Tekstivastineet (WCAG 1.1.1, 1.3.1)
 • Näppäimistökäyttö (2.1.1, 4.1.2)
 • Nimilaput (WCAG 2.4.6)
 • Kohdistus (WCAG 2.4.3, 2.4.11)

Palvelua kehitetään jatkuvasti vastaamaan saavutettavuusvaatimuksiin.

Saavutettavuuspalaute

Löysitkö puutteita digitaalisten palveluidemme saavutettavuudesta? Jos et löytänyt vastausta saavutettavuusselosteesta, anna palautetta. 

Palautteisiin liittyvä henkilötietojen käsittely

Kirjautumattoman asiakkaan antama palaute on anonyymiä, jos asiakas ei anna yhteystietojaan. Kirjautumattomalta asiakkaalta kysytään nimeä sekä sähköpostiosoitetta tai puhelinnumeroa, jotka tarvitaan, jos asiakas toivoo yhteydenottoa. Kirjautuneesta asiakkaasta tallennetaan palautejärjestelmään asiakkaan tai yrityksen edustajan henkilötunnus, nimi ja paikallinen osuuspankki, jonka asiakas palautteen antaja on. Lisäksi yritysasiakkaasta tallennetaan yrityksen nimi ja y-tunnus. Jos kirjautunut asiakas toivoo yhteydenottoa, tallennetaan myös puhelinnumero tai sähköpostiosoite. Lisäksi palautejärjestelmään tallennetaan asiakkaan antama palaute sekä asiakkaan kertoma tieto siitä, mitä apuvälineohjelmaa tai -laitetta hän käyttää.

Kerättyjä henkilötietoja käytetään ainoastaan asiakaspalautteen käsittelemiseksi, jolloin tavoitteena on parantaa ja kehittää asiakaskokemusta sekä OP Ryhmän palveluita. Henkilötietoja käsitellään OP Ryhmän finanssilaitosten asiakasrekistereissä.

Valvontaviranomainen

Jos sivustolla on saavutettavuusongelmia ja et löydä siihen tarkennusta saavutettavuusselosteelta, toivoisimme sinulta palautetta yllä olevan linkin kautta. Vastaamme sinulle lain edellyttämän 14 päivän kuluessa, mikäli annat lomakkeella yhteystietosi. 

Mikäli et ole tyytyväinen antamaamme vastaukseen tai emme vastaisi palautteeseesi ollenkaan, voit olla yhteydessä valvovaan viranomaiseen eli Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. 

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
saavutettavuus@avi.fi
Puhelinnumero vaihde 0295 016 000