OP Etäkokouspalvelun saavutettavuusseloste

Tämä seloste koskee OP Etäkokouspalvelun saavutettavuutta. Palvelu on osa op.fi-verkkosivustoa, joka on OP Ryhmän yhtiöiden verkkosivusto.

Tämä saavutettavuusseloste on laadittu 30.3.2022 ja sitä on viimeksi päivitetty 9.2.2024.

Digipalvelun saavutettavuuden tila 

OP Etäkokouspalvelu ei täytä kaikkia saavutettavuusvaatimuksia. 
30.3.2022 suoritetun saavutettavuuden asiantuntija-arvioinnin perusteella palvelusta löytyi puutteita 13:sta WCAG 2.1 -standardin AA-tason kriteerien kohdasta. Havainnoista 38 % arvioitiin vakavuudeltaan tärkeiksi tai erittäin tärkeiksi. 
Saavutettavuuspuutteiden estäessä sähköisen allekirjoittamisen voidaan asiakirja allekirjoittaa paperisena konttorissa. 

Sisällöt, jotka eivät ole saavutettavia 

Tässä kappaleessa esitetään saavutettavuusarvioinnissa tehdyt havainnot, jotka luokiteltiin joko tärkeiksi tai erittäin tärkeiksi. 

Kirjautuminen 

Kenttien nimilaput: Kirjautumiskentiltä puuttuvat ohjelmalliset nimilaput. (WCAG 1.3.1) 
Virheilmoitukset: Virheilmoituksia ei ole liitetty kenttiin ohjelmallisesti, eikä niitä lueta automaattisesti. Virheellisen lomakkeen lähetysyrityksestä ei saa palauteta ruudunlukijalla. (WCAG 1.3.1, 2.4.3, 4.1.3) 
HTML-koodin laatu: Kirjautumislomakkeella on käytetty samaa id-tunnistetta kahdessa kentässä. (WCAG 4.1.1) 

Äänestäminen 

Vastausvaihtoehdot: Vastausvaihtoehtojen ohjelmallinen ryhmittely ja roolimäärittelyt ovat puutteellisia. Ryhmiä ei ole nimetty ohjelmallisesti, eikä vastausvaihtoehdoilla on ohjelmallisia nimilappuja. (WCAG 1.3.1, 4.1.2) 
Näppäimistökäyttö: Valintaruutuja ei pysty käyttämään näppäimistöllä. Näppäimistökohdistus ei näy valintapainikkeissa. (WCAG 2.1.1, 2.4.7) 
Kohdistusjärjestys: Kun ruudunlukijalla valitsee vastausvaihtoehdon ja jatkaa sarkainnäppäimellä eteenpäin, kohdistus siirtyy sivun alkuun. (WCAG 2.4.3, 3.2.2) 
Palaute: Äänestämisestä annettavaa palautetta ei lueta ruudunlukijalla automaattisesti. (WCAG 4.1.3) 
Virheilmoitukset: Virheilmoituksia ei lueta automaattisesti. Niitä ei ole liitetty ryhmiin ohjelmallisesti, ja ne sijaitsevat lukemisjärjestyksessä äänestyspainikkeen perässä. (WCAG 4.1.3, 1.3.1, 1.3.2) 
Tunnistautuminen: Palautetta äänestykseen tunnistautumisesta ei lueta automaattisesti. (WCAG 4.1.3) 

Vaihtoehtoinen asiointikanava 

OP Etäkokouspalvelu mahdollistaa osuuspankkien osuuskunnan ja edustajiston kokouksiin osallistumisen etänä. Kyseisiin kokouksiin voi osallistua myös läsnä olevana, ilman etäyhteyttä. 

Saavutettavuuspalaute

Löysitkö puutteita digitaalisten palveluidemme saavutettavuudesta? Jos et löytänyt vastausta saavutettavuusselosteesta, anna palautetta. 

Palautteisiin liittyvä henkilötietojen käsittely

Kirjautumattoman asiakkaan antama palaute on anonyymiä, jos asiakas ei anna yhteystietojaan. Kirjautumattomalta asiakkaalta kysytään nimeä sekä sähköpostiosoitetta tai puhelinnumeroa, jotka tarvitaan, jos asiakas toivoo yhteydenottoa. Kirjautuneesta asiakkaasta tallennetaan palautejärjestelmään asiakkaan tai yrityksen edustajan henkilötunnus, nimi ja paikallinen osuuspankki, jonka asiakas palautteen antaja on. Lisäksi yritysasiakkaasta tallennetaan yrityksen nimi ja y-tunnus. Jos kirjautunut asiakas toivoo yhteydenottoa, tallennetaan myös puhelinnumero tai sähköpostiosoite. Lisäksi palautejärjestelmään tallennetaan asiakkaan antama palaute sekä asiakkaan kertoma tieto siitä, mitä apuvälineohjelmaa tai -laitetta hän käyttää.

Kerättyjä henkilötietoja käytetään ainoastaan asiakaspalautteen käsittelemiseksi, jolloin tavoitteena on parantaa ja kehittää asiakaskokemusta sekä OP Ryhmän palveluita. Henkilötietoja käsitellään OP Ryhmän finanssilaitosten asiakasrekistereissä.

Valvontaviranomainen

Jos sivustolla on saavutettavuusongelmia ja et löydä siihen tarkennusta saavutettavuusselosteelta, toivoisimme sinulta palautetta yllä olevan linkin kautta. Vastaamme sinulle lain edellyttämän 14 päivän kuluessa, mikäli annat lomakkeella yhteystietosi. 

Mikäli et ole tyytyväinen antamaamme vastaukseen tai emme vastaisi palautteeseesi ollenkaan, voit olla yhteydessä valvovaan viranomaiseen eli Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. 

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
saavutettavuus@avi.fi
Puhelinnumero vaihde 0295 016 000