Falska meddelanden fiskar efter kundernas koder

Brottslingar sänder meddelanden i OP:s namn. Innehållet i meddelandena kan ändras snabbt, men gemensamt för meddelandena är att de hänvisar till ett brådskande och viktigt ärende som lockar mottagarna att logga in i nätbanken via länken i meddelandet.

OP Gruppen sänder inte textmeddelanden eller e-postmeddelanden med länkar via vilka man loggar in med nätbankskoder.

Inte ens för att ta emot eller annullera en betalning behöver du logga in via en länk, bekräfta med koder eller överlåta dina kortuppgifter. Om du blir ombedd att göra så, ska du först kontakta bankens kundtjänst.

Skriv alltid själv hela nätbanksadressen på adressraden eller använd appen OP-mobilen eller OP-företagsmobilen för skötseln av bankärenden. Gå inte till nätbanken via länkar eller sökmotorer! I oklara fall ska du alltid först kontakta vår kundtjänst innan du gör något.

Är du säkert på OP:s sidor?

 • Kontrollera alltid att du sköter bankärendena i nätbanken på adressen www.op.fi eller använd appen OP-mobilen eller OP-företagsmobilen i din telefon.
 • De falska nätsidorna som samlar bankkoder för att missbruka dem försöker efterlikna nättjänstens inloggningssida, men du känner igen webbplatsen genom att granska adressen.
 • Om du är osäker om webbplatsen, meddelandet eller samtalet du fått är riktigt, ska du alltid först kontakta din bank innan du gör något.
 • Tilläggsupplysningar om hur du känner igen en webbplats finns i avsnittet Sköt ärendena tryggt och i artiklarna om.

Så här ser adressen till OP:s nättjänst ut:


Du ska aldrig

 • installera något program i din apparat, om du uppmanas göra det av någon som du inte hade väntat dig att skulle kontakta dig
 • klicka på länkar eller bilagor förrän du kontaktat din banks kundtjänst och försäkrat dig om saken
 • bekräfta betalningstransaktioner som du inte känner igen
 • bekräfta transaktioner som du inte själv valt att bekräfta – du kan få en bekräftelsebegäran när dina koder används i tjänsten.

Läs alltid noggrant alla bekräftelsebegäran som du får från bank. 

Om du misstänker att dina koder har hamnat i fel händer, ska du göra så här:   

 • Spärra omedelbart dina nätbankskoder genom att ringa telefontjänsten på numret 0100 0500 (privatkunder) eller 0100 05151 (företagskunder).   
 • Då telefontjänsten är stängd, ska du spärra dina koder genom att ringa OP Spärrtjänsten på numret +358 100 0555 (24 h/dygn).   
 • Anmäl det som hänt också till telefontjänsten då den öppnat. 

 

Exempel på falskt e-postmeddelande: