Taloustaitokilpailun kuvituskuva

De fastigheter som OP Kiinteistösijoitus förvaltar använder förnybar elektricitet

De fastigheter som OP Kiinteistösijoitus Oy förvaltar gick över till förnybar elektricitet från början av år 2020. I slutet av år 2020 förvaltade OP Kiinteistösijoitus till exempel över 6 000 hyresbostäder via fonden OP Hyresinkomst. Omställningen stödjer OP:s mål att vara klimatneutralt senast år 2025.

När de fastigheter som OP Kiinteistösijoitus förvaltar övergår till vattenel, minskar koldioxidutsläppen med mer än 10 200 ton enbart till följd av OP Kiinteistösijoitus upphandlingar. Om man jämför mängden till exempel med utsläppen från trafiken, motsvarar den utsläppen från över 64 miljoner körkilometer med bil. Även en del av OP Kiinteistösijoitus hyresgäster skaffar förnybar energi via hyresvärden.

– Ansvar är en viktig värdering på OP som vi vill främja med både små och stora gärningar. Övergången till vattenel stödjer hållbar utveckling och bidrar till att bromsa upp klimatförändringen. Vi vill för vår egen del öka användningen av förnybar energi i vårt fastighetsbestånd och minska koldioxidutsläppen som helhet, berättar fastighetschef Matti Puromäki på OP Kiinteistösijoitus Oy.

OP Kiinteistösijoitus har förbundit sig att köpa förnybar energi till fastigheterna åtminstone i fyra års tid. De första två åren används vattenel och åren 2022–2023 vindel. Vattenelen produceras av Oulun Energias kraftverk i Merikoski som har en eleffekt på 40 megawatt. Kraftverket i Merikoski har Finlands längsta fiskväg, som också är den enda i Ule älv. Vindelen produceras i vindkraftverk i Finland.