Vi betalar räntorna på Avkastningsandelarna för 2020 den 4 oktober

Vi betalar räntorna på Avkastningsandelarna för 2020 till innehavarna av Avkastningsandelar på måndag 4.10.2021. Räntan som betalas är 3,25 procent, i enlighet med det ursprungliga avkastningsmålet.

Vi är en ansvarsfull aktör och har följt Europeiska centralbankens (ECB) rekommendation i vår vinstutdelning. Vi meddelade tidigare i år att vi skjuter upp betalningen av räntorna på Avkastningsandelarna för 2020 till oktober 2021. ECB meddelade 23.7.2021 att dess rekommendation som begränsar bankernas vinstutdelning upphör att gälla 30.9.2021.
 
Vi betalar räntorna på Avkastningsandelarna för 2020 till innehavarna av Avkastningsandelar på måndag 4.10.2021. Räntorna som betalas för 2020 uppgår till sammanlagt 95 miljoner euro i enlighet med det ursprungliga avkastningsmålet på 3,25 procent.  

 

Information om betalning av räntorna för 2021 
 
Vår vinstutdelning återgår till den normala tidtabellen för betalning av räntorna på Avkastningsandelarna. Enligt den tidtabellen betalas föregående års ränta i juni följande år om betalningsförutsättningarna är uppfyllda. Avkastningsmålet för 2021 är 3,25 procent. Den slutliga räntan fastställs efter räkenskapsperiodens slut. Vi är en av de mest solida bankerna i Europa, och vår CET1-kapitaltäckning var vid slutet av juni 2021 stark, 18,3 procent.   

Andelsbankens Avkastningsandel

Avkastningsandelen är ett långfristigt egetkapitalinstrument för andelsbankens ägarkunder, dvs. en placering i den egna andelsbanken. Det årliga avkastningsmålet för Avkastningsandelen var 3,25 procent för 2020.