Sijoituslaina-puhelin-tietokone

Placeringslån

Finansiering för köp av skog, aktier eller fonder.

Pålitligt placeringslån

OP erbjuder dig finansiering enligt dina behov för din investering.

Räntan på lånet är kundspecifik

Räntorna på lån för förvärvande av inkomst kan dras av i beskattningen.

Som ägarkund får du OP-bonus för ditt lån

Det samlas bonus endast för andelsbankens ägarkunder. Ju mer ärenden du har hos oss, desto mer nytta har du också av bonus.

Vad kan finansieras med placeringslån?

Med ett placeringslån kan du finansiera till exempel köp av skog, aktier, fonder eller andra placeringar. För närvarande kan du dra av räntorna på placeringslån i beskattningen. 

Ett placeringslån lämpar sig för dig om:

 • Du har egendom, till exempel en placeringsbostad eller värdepapper som du kan använda som säkerhet. 
 • Du är en erfaren och avkastningsinriktad placerare och på det klara med riskerna som förknippas med ditt placeringsobjekt.
 • Du har tillräcklig betalningsförmåga. Du kan alltså sköta kostnaderna för placeringslånet utöver alla dina andra utgifter.   

Banklån med säkerhet för placering: 

 • Du får en personlig låneoffert när du har lämnat in din låneansökan. 
 • Lånetiden är 5–15 år. Dess längd varierar efter det finansierade objektet.    
 • Ansök på nätet. Du behöver inte OP:s nättjänstkoder.  
 • Lånets betalningsplan skräddarsys för dig. 

En skuldhävstång utgör alltid en risk

Då du finansierar en placering med lån ska du alltid beakta riskerna som förknippas med placeringen. Om du finansierar en placering med lån, ökar du också placeringsriskerna.
 
Skuldhävstången kan öka såväl vinsten som förlusten. Du kan rent av förlora hela det placerade kapitalet. Placeringsobjektens värdefluktuationer kan förorsaka en värdeminskning, som kan leda till att hela kapitalet går förlorat. Placera alltså aldrig mer än du har råd att förlora. Använd alltid skuldhävstång måttfullt och så att du beaktar riskerna.
Säkerheter Säkerheter

Du kan beviljas banklån med säkerhet, om du har regelbundna löne- eller pensionsinkomster, tillräcklig betalningsförmåga, säkerheter och har skött dina penningaffärer väl.

För vad behövs säkerheter?

Med hjälp av säkerheter försäkrar sig banken om att lånet betalas tillbaka i tid. Också du kan ha nytta av säkerheter, eftersom ett lån med säkerhet ofta är förmånligare än ett lån utan säkerhet.

Vad kan användas som säkerhet?

Som säkerhet kan du använda till exempel en ägarbostad, en stuga, insättningar, värdepapper eller en skogslägenhet. De vanligaste säkerheterna är bostäder. Om du har amorterat lån som du har tagit tidigare, till exempel ett bolån, kan du ha en ledig säkerhet som du nu kan använda som säkerhet för ditt nya lån. 

Hur mycket säkerheter behövs det?

Säkerhetsvärdet beräknas alltid från fall till fall. Olika slags säkerheter har ofta olika kalkylerade säkerhetsvärden.
 
Fråga mer om säkerheter

Då du fyller i låneansökan behöver du inte ännu veta exakt vilken säkerhet du kommer att använda. Du kan förhandla om det med vår expert efter det att du lämnat in din ansökan. Vi hjälper vid behov med utredningen av värdet på din säkerhet.

 

Återbetalning av lånet Amorteringssätt, månadsbetalning, förfallodag

Du avtalar om amorteringssättet och månadsbetalningen i din bank. Du kan välja den förfallodag som passar dig bäst. Den rekommenderade lånetiden för ett banklån med säkerhet är högst 5 år. Du kan diskutera lånetiden med banken om 5 år känns som en alltför kort tid.

Lånet upphör då den sista posten har betalats på det.

Lånekostnader Ränta, effektiv ränta, marginal, lånebetalningskostnader

Lånekostnaderna utgörs av referensräntan, marginalen och lånebetalningskostnaderna. För ibruktagningen av lånet och eventuella uttag av låneposter debiteras dessutom en avgift enligt bankens servicetariff.

Marginalen på ett banklån avtalas kundvis, och den påverkas bl.a. av säkerheterna för lånet, återbetalningsförmågan och kundrelationen i övrigt. I låneofferten kan du se lånets effektiva ränta. Med den kan du jämföra offerten med eventuella andra offerter. I den effektiva räntan beaktas kostnaderna för uttag och skötsel av lånet.

För ett banklån debiteras en månatlig lånebetalningskostnad på 2,50 euro samt en expeditionsavgift på högst 120 euro då lånet tas ut. Räntan på lånet är 12 månaders euribor + en marginal som avtalats med banken.

Amorteringsfrihet och andra ändringar Betalningspost, betalningsdag, extra amortering

I tjänsten op.fi kan du ansöka om amorteringsfrihet för ditt banklån, och under den här tiden betalar du endast räntan. Du kan också ansöka om en ändring av betalningsposten och betalningsdagen. För ändringar debiteras en avgift enligt bankens servicetariff.

Extra amortering

Du kan amortera på ditt lån utöver den normala månadsbetalningen. En extra amortering på lånet flyttar inte fram den följande betalningsposten eller betalningsdagen. För en extra amortering debiteras inga kostnader.

För att göra en extra amortering behöver du numret på det lån som du ska amortera. Numret ser du på sidan Lån. Gå efter det till Dagliga penningaffärer, välj "Ny betalning" och mata in numret på det lån som ska amorteras i fältet "Mottagarens konto (IBAN)". Fortsätt därefter enligt anvisningarna. Den extra amorteringen går från ditt konto under samma dag.

Om ditt lån har fast ränta, kontakta det kontor som har beviljat lånet, eftersom man vid extra amortering kan debitera en ersättning enligt lånevillkoren.

Läs villkoren för skuldebrevslån, panter och borgensförbindelser. Du godkänner villkoren då du undertecknar skuldebrevet och säkerhetsförbindelsen.

Skuldvillkor (pdf)

Som ägarkund i andelsbanken samlar du OP-bonus som minskar avgifterna för dina bank- och försäkringstjänster. Under 2024 samlar du 40 % mer bonus än normalt.

OP-bonus samlas för

 • medel på sparkonton
 • bolån, studielån och banklån med säkerhet
 • fonder och fondanknutna försäkringar
 • betalda premier för till exempel hem- och fordonsförsäkring samt fortlöpande reseförsäkring.

OP-bonus är skattefri. Därför används bonus automatiskt till exempel för service- och expeditionsavgifter för lån och försäkringspremier.

Läs mer om OP-bonus

Som ägarkund får du också rejäla förmåner och rabatter. Du får till exempel de dagliga banktjänsterna utan månadsavgifter till slutet av 2024 samt ränta på ditt Brukskonto. Det är också förmånligare för dig att spara och placera.

Se alla förmåner för ägarkunder

Banklånet är en engångskredit. Om 12 mån. euribor är 3,701 % (7.6.2024), är den effektiva räntan på ett banklån på 10 000 euro med en återbetalningstid på fem år 9,1 %, då räntan på krediten är marginalen 3,9 % + 12 mån. euribor. För lånet debiteras en månatlig skötselavgift på 2,50 euro och en expeditionsavgift på 120 euro när lånet tas ut. Den uppskattade totalkostnaden för lånet är 12 350,48 euro.

Kalkylen har upprättats under antagande om att hela lånet tas ut, låneräntan och övriga avgifter hålls oförändrade under hela lånetiden samt att krediten betalas med jämna poster på 203,84 euro med en månads mellanrum. Banklånet beviljas av andelsbanken.

Lånet beviljas av andelsbanken.