Bästa priset för en skogslägenhet

Har du ärvt skog, men det känns främmande att äga skog? Eller har du märkt att arvingarna inte är intresserade av att äga skog? Förmedlarna av skogslägenheter vid OP Hem sköter om försäljningen av din skog med expertis.

Efterfrågan på skogslägenheter är god i Finland. Det går ofta lätt att sälja skog. I synnerhet för skogslägenheter i södra Finland betalas en hel del med hänsyn till deras skogsekonomiska värde, det vill säga man får ett gott pris för skogen. Priset på en skogslägenhet påverkas av omfattningen av trädbeståndet på lägenheten och skogslägenhetens läge. Ju mer träd det finns på lägenheten, desto värdefullare är den.

Priset på skogslägenheter varierar mellan landskapen. De dyraste hektarprisen betalas i södra Finland, och hektarpriset på skog sjunker mot norr. Som hjälp vid en grov uppskattning av en skogslägenhet kan du använda OP Skogs snabbanalys. Den ger dig basfakta om skogen och bedömer trädbeståndets mängd och objektets värde. Du kan jämföra två olika informationskällor – Finlands skogscentrals uppgifter om beståndsfigur samt Riksskogstaxeringens uppgifter om trädbestånd. Via snabbanalysen kan du också lämna en begäran om att bli kontaktad till OP Hems experter på förmedling av skogslägenheter.

Experter på förmedling av skogslägenheter till din tjänst

OP Hem är expert också inom förmedling av skogslägenheter. Mäklarna är toppexperter inom förmedling som har skaffat sig kunskaper om skogslägenheter genom erfarenhet och utbildning.

Om du planerar sälja en skogslägenhet, kontakta den mäklare som finns närmast den kommun där skogen ligger. Du ser mäklarnas kontaktinformation på OP Hems sidor. Det går också att ta kontakt via din andelsbank. Presentationsmaterial om objekt som är till salu publiceras på OP Hems sidor.

Utöver förmedlartjänsten får både säljare och köpare alla juridiska tjänster som behövs för skogsaffärer samt finansiering.

Läs mer om jord- och skogsbruksfastigheter till salu