Placering av virkeshandel

Inkomst från skog är i allmänhet oregelbunden. Det är rätt tid att göra virkesaffärer när skogen har börjat växa långsammare och träden har vuxit till sig.

Skogens tillväxt och avverkningsbehovet framgår av den uppdaterade skogsplanen, eller om en sådan saknas kan du kontrollera läget till exempel hos OP Skog. Det lönar sig att besluta om avverkning alltid efter ett terrängbesök. Den största ekonomiska nyttan får man då skogen avverkas på det sätt som dess skogsvårdsmässiga tillstånd förutsätter.

Inkomster från virkesaffärer varierar kraftigt enligt avverkningssättet, skogslägenhetens läge och huvudträdslaget. Det bästa kontot får man av sluthuggning av skogen. Du kan öka din förmögenhet ytterligare om du placerar de inkomster du har fått från virkesaffärer – som kan utgöra ett betydande belopp.

Inkomster från virkesaffärer är oregelbundna till sin natur – i allmänhet får skogsägare inkomster från virkesaffärer på följande sätt:

  • Första gallringen: 500–1 000 euro/hektar
  • Gallring: 1 200–2 500 euro/hektar
  • Föryngringsavverkning: 5 000–20 000 euro/hektar

OP erbjuder mångsidigt placeringsobjekt

OP erbjuder ett stort urval placeringsobjekt för virkeshandel. Placeringsobjekten skiljer sig från varandra bland annat enligt avkastning samt avkastningsfluktuationer, det vill säga enligt risken. Innan du väljer placeringsobjekt kartlägger vi din placerarprofil.

Placeringsexperterna i våra banker hjälper dig med att välja bland de olika placeringsprodukterna.

Placering är alltid förknippat med risker. Placeringarnas värde kan öka eller minska, och placeraren kan förlora det placerade kapitalet delvis eller helt. Också den förväntade avkastningen kan utebli. OP-fonderna förvaltas av OP-Fondbolaget Ab. Tjänsterna för placering tillhandahålls av andelsbanken.

Placera skogsinkomster

Våra experter hjälper dig välja placeringsobjekt.