Lägre boendekostnader i OP Mellersta Österbottens område jämfört med resten av landet – fördelarna med ränteskydd för bolån syns tydligt

Högre boendekostnader visar sig nu även i OP Mellersta Österbottens område. Men låneskulden i procent för de boende i OP Mellersta Österbottens område är ändå lägre än genomsnittet i Finland. Många har nu klar fördel av ränteskyddet för bolån.

Antalet bolån som togs ut i OP Gruppen 2022 var 22 procent mindre än 2021. Hos OP Mellersta Österbotten var antalet bolån som kunderna tog ut ifjol 3 procent mindre än föregående år, som avviker positivt från nivån för hela OP Gruppen.

– Det finns många skäl till att antalet bolån som tagits ut i OP Mellersta Österbotten har minskat något. Många boenderelaterade kostnader, såsom bolåneräntor och uppvärmningskostnader, ökade i slutet av förra året. Våra kunder väntar också på att räntehöjningarna ska jämna ut sig och var energikostnaderna för boende kommer att placera sig. I februari har antalet låneansökningar glädjande nog börjat öka något jämfört med antalet ansökningar i slutet av 2022, säger kund- och kreditchef Ilkka Huhta vid OP Mellersta Österbotten. 

Att bo här kostar mindre än genomsnittet i landet

Ekonomerna i OP gruppen har gjort beräkningar på låneskulden i procent i olika delar av Finland. Låneskulden i procent visar hur mycket pengar som går åt till återbetalning av lån, räntor och andra boendekostnader i förhållande till den disponibla inkomsten i ett hushåll. 

Låneskulden i procent varierar mycket mellan de olika delarna av landet. Låneskulden i procent för ett lån för en typisk aktiebostad uppgår till omkring 25 procent av hushållens disponibla inkomster i hela landet. Med en typisk bostad avses i det här sammanhanget en medelstor aktiebostad som är lånefinansierad till 85 procent.

I OP Mellersta Österbottens område utgör låneskulden i procent i Karleby i fråga om aktiebostäder 15 procent av hushållens disponibla inkomster och i Ylivieska 13 procent. I fråga om egnahemshus i Karleby är motsvarande siffra 20 procent, i Kalajoki 18 procent och i Ylivieska 22 procent.

– I OP Mellersta Österbottens område är boendekostnaderna för en bolånetagare lägre än genomsnittet. När låneskulden i procent är lägre än genomsnittet innebär det att pengarna även räcker till annat, utöver boendekostnader. När mindre pengar går åt till boende kan till exempel sparande och placeringar bli viktigare, säger Huhta.

Stora besparingar med hjälp av ränteskyddet
 
Allt fler vill skydda sig mot stigande låneräntor genom att sätta en övre gräns för referensräntan, det vill säga ett räntetak som referensräntan inte kan överskrida under giltighetstiden. Av bolånen i OP Mellersta Österbotten var 35,6 procent av bankens bolånestock skyddade med ett räntetak i slutet av förra året. Räntetaket gör det möjligt att förutse låneskulderna, även om räntan stiger. 

– Hos oss har kunderna i medeltal skyddat sitt bolån för 10,6 år med en räntenivå på 1,00 procent. En del av våra kunder sparar avsevärt i lånebetalningskostnader när man i vår bank har skyddat lån till en räntenivå på exempelvis noll procent till ett värde av nästan 65 miljoner euro under de senaste årens låga räntor, säger bankdirektör Jaana Lillia vid OP Mellersta Österbotten.