OP Mellersta Österbotten utvecklar och bygger ett livskraftigt stadscentrum i Karleby

- Nybyggnads- och renoveringsinvesteringar på flera miljoner euro i centrum
- Elisa Abp planerar att flytta till Kiinteistö Oy Kokkolan Maxims lokaler

 

Mellersta Österbottens Andelsbank är en betydande fastighetsägare inom sitt verksamhetsområde i Karleby, Kalajoki och Ylivieska. Banken äger över 11 000 m2 fastigheter. 

– En del av ansvarsfullt ägande är att hålla lokalerna i skick och att utveckla dem så att de möter tidens och hyresgästernas behov, betonar OP Mellersta Österbottens verkställande direktör Jyrki Rantala. I och med det nya hyresavtalet är det nu hög tid att Kiinteistö Oy Kokkolan Maxim moderniseras till det här årtiondet – och århundradet, skrattar Rantala.

OP Mellersta Österbottens vice verkställande direktör Jarmo Somero, tillsammans med experter vid OP:s lokalitetstjänster, bär ansvaret för den omfattande fastighetsinvesteringen. Ändringsarbetena blir omfattande både i fråga om hyresgästens behov och om den grundliga renoveringen av den gamla delen i Maxim.

– Nu framskrider projektet från konditionskartläggning och planering till tillståndsplaner, säger Somero. För den nya delen av Maxim planeras åtminstone en grundlig renovering av fasaden och ny VVSE-teknik. I den gamla delen görs en omfattande grundlig renovering med respekt för den gamla byggnaden och det eventuella nya användningsändamålet eftersom avsikten är att sanera och bygga bostäder i den gamla delens övre våning, berättar Somero. 

– Vid projektet beaktar vi också i mån av möjlighet den hållbara utvecklingen då vi väljer material och teknik, tillägger teknisk betjäningsexpert Sanna Hartikka från OP:s lokalitetstjänster. 

Fastighetsinvesteringen görs nu på grund av att de stigande räntorna har förstärkt bankens resultatkapacitet och till följd av det planerade långa hyresavtalet med Elisa Abp.

– Vi i andelsbanken använder vårt goda resultat för verksamhetsområdets bästa och satsar stort på utvecklingen av Karleby centrum. Jag är också mycket nöjd med Elisas planer att hyra in sig i våra lokaler, säger verkställande direktör Rantala glatt. Vi vill erbjuda våra nya grannar trivsamma, fungerande och hälsofrämjande lokaler. Över 150 personer börjar arbeta i stadskärnan, vilket säkert ökar efterfrågan på tjänster, så som till exempel lunchtjänster. Målet också för det här utvecklingsprojektet är alltså att förstärka dragningskraften i Karleby centrum, betonar Rantala.

– Elisa har beslutat att inleda projektplanering av Maxims lokaler tillsammans med Mellersta Österbottens Andelsbank. Vi anser att fastigheten har stor potential. Vi tror att planeringen kommer att framskrida i gott samarbete och att vi kan skapa nya attraktiva arbetslokaler för Elisas anställda i den här fastigheten, säger Niklas Granholm, regiondirektör för Elisa Österbotten. 


Den omfattande renoveringen av Kiinteistö Oy Kokkolan Maxim pågår till slutet av 2024. Efter det vänder banken blicken mot sina egna lokaler. 

– Kundbeteendet i fråga om banktjänsterna har ändrats betydligt redan i över tio år, och ändringen fortsätter också i framtiden tydligt mot digitala tjänster. Våra egna lokaler är i behov av effektivare användning och funktionella ändringar. Det här planeringsarbetet inleder vi redan i år i samarbete med vår personal och OP:s lokalitetstjänster, berättar verkställande direktör Rantala.