Vakuutuksen asiantuntijat otsikko

Försäkringsexperter vid Mellersta Österbottens Andelsbank

Hos Pohjola Försäkring hittar du försäkringar som kan skräddarsys enligt din livssituation och dina behov. Våra försäkringar skyddar dig, dina närmaste, hemmet och din egendom, dina fordon, ditt företag och dess anställda.

Råkade du ut för en skada? 

Behöver du anvisningar för olika skadesituationer och för att göra en skadeanmälan? Pohjola Skadehjälpen hjälper dig i skadeärenden dygnet runt på skadehjalpen.pohjola.fi.

Som privatkund kan du göra en skadeanmälan och sköta dina försäkringsärenden enkelt och säkert i OP-mobilen.

När du behöver kontakta oss i försäkringsärenden 

För att du ska kunna sköta dina ärenden behändigt på nätet har vi samlat många genvägar och vanliga frågor om försäkringar för dig. Välj det ämne som passar bäst och se om du hittar det du söker.

Pohjola Försäkrings lokala experter på Mellersta Österbottens Andelsbank når du via telefon och tidsbokning, när du behöver en ny försäkring eller en uppdatering av försäkringsskyddet. 

Försäkringsrådgivare
Rahkola Anne
Försäkringsrådgivare
010 253 0240 Försäkringar för privatkunder

 

Försäkringsförmedlare
Myllymäki Jari
Försäkringsförmedlare
050 397 8088 Försäkringar för privat- och företagskunder, Lantbruk
Saari Urpo
Försäkringsförmedlare
050 394 9828 Försäkringar för privat- och företagskunder, Lantbruk
Storbjörk Oscar
Försäkringsförmedlare
050 528 6604 Försäkringar för privatkunder

 

Försäkringar för företagskunder
Huhta Harri
Kundrelationschef
010 253 1708 Yrkestrafikmästare och försäkringar för företagskunder
Päivärinta Marjo
Kundrelationschef
010 253 2840 Yrkestrafik och försäkringar för företagskunder
Uusisalo Jarkko
Kundrelationschef
010 253 1717 Yrkestrafikmästare och försäkringar för företagskunder
Vedenpää Antti
Kundrelationschef
010 253 0595 Försäkringar för företagskunder

Bilder på kontaktpersoner

Som företagskund får du på samma gång ordning på både lagstadgade försäkringar hos Ilmarinen och de viktigaste lagstadgade och frivilliga försäkringarna hos Pohjola Försäkring. FöPL- och ArPL-försäkringen beviljas av Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen. 

En försäkringsförmedlare är ombud för Pohjola Försäkring och OP-Livförsäkring.  

När du behöver kontakta oss i bankärenden: Kontaktinformation till personalen vid Mellersta Österbottens Andelsbank