OP Mellersta Österbottens sommarjobbsstöd till kunder i åldern 15–20 år

Ansökningstiden för sommarjobbssedeln är avslutad. Tack till alla sökande.

De första kontakterna med arbetslivet är viktigt för unga! De ger möjlighet att förtjäna egna pengar och via det lära sig att hantera pengar och styra över sin egen ekonomi. Som medlem i en arbetsgemenskap blir också arbetslivets spelregler bekanta och ett sommarjobb kan också leda till en långvarigare anställning. Eller hitta en intressant bransch som leder till studier inom området.

Eftersom speciellt det första sommarjobbet inte är lätt att hitta, vill vi i OP Mellersta Österbotten för vår del uppmana unga att söka sommarjobb. Samtidigt önskar vi att vi sporrar lokala företag och föreningar att anställa unga över sommaren. 

Genom vår kampanj Sommarjobb åt unga delar vi ut 75 sommarjobbssedlar till våra 15–20-åriga kunder.

En sedel är värd 400 euro och med hjälp av den kan en ung person få jobb hos ett företag eller en förening inom OP Mellersta Österbottens verksamhetsområde (Evijärvi, Kalajoki, Karleby, Kelviå, Lochteå, Terjärv och Ylivieska).

Hej du som är ung – Ansökningstiden för Sommarjobbssedeln är 30.1–19.2.2023

Du kan ansöka om sommarjobbssedeln när du är 15–20 år, bor i OP Mellersta Österbottens verksamhetsområde och är kund i vår bank. Du ska vara kund i vår bank när sommarjobbssedlarna lottas ut.

Vi lottar ut sommarjobbssedlarnas mottagare vecka 8 och vi meddelar resultatet av utlottningen till alla som fyllt i ansökan samma vecka.  

Sommarjobbssedeln är värd 400 euro och de unga som har fått sedeln ska själva söka och ansöka om ett sommarjobb. Vi skickar sommarjobbssedlarna per post till de unga som vunnit i utlottningen vecka 10. 

Information till arbetsgivaren – Så här fungerar sommarjobbssedeln  

Arbetsgivare som har FO-nummer och fungerar inom bankens verksamhetsområde kan använda sommarjobbssedeln som stöd för lönen när de sysselsätter en ung person.

  • Sommarjobbet ska infalla under tiden 1.5–31.8.2023.
  • Arbetsgivarföretaget/-föreningen ska fungera inom OP Mellersta Österbottens verksamhetsområde (Evijärvi, Kalajoki, Karleby, Terjärv och Ylivieska) och det ska ha ett FO-nummer. 
  • Arbetsavtalet ska ingås skriftligen. Arbetsgivaren ska iaktta minst ett allmänt bindande kollektivavtal och se till att lönen betalas in på ett bankkonto på ett behörigt sätt. 
  • Arbetsgivaren ska sända namnet på den unga som företaget anställt med en sommarjobbssedel per e-post till OP Mellersta Österbotten till adressen keski-pohjanmaa@op.fi genast när arbetsavtalet har ingåtts. 
  • Det företag som sysselsätter den unga ska sköta de lagstadgade arbetsgivaravgifterna. 
  • Arbetsgivaren fakturerar sommarjobbssedeln av Mellersta Österbottens Andelsbank senast 30.9.2023. 
  • Den sommarjobbssedel som vi erbjuder utgör inte försäljning av en tjänst utan det är fråga om ett mervärdesskattefritt (moms 0 %) lönestöd. 

Med löneräknaren kan du uppskatta storleken på de bikostnader som arbetsgivaren ska betala. Med hjälp av räknaren ser du också enkelt om den unga personens ålder gör att du utöver förskottsinnehållningsprocent på den ungas lön även måste innehålla pensionsavgift och arbetslöshetsförsäkringspremie.