Välkommen till OP Mellersta Österbotten

OP Mellersta Österbotten, vars officiella namn är Mellersta Österbottens Andelsbank, är en kooperativ bank som ägs av sina ägarkunder.
 
Våra starka sidor är bred kompetens, lokalt beslutsfattande och gedigen kännedom om vårt verksamhetsområde. Vi hör till OP Gruppen, som är ett flerbranschföretag med rötter djupt i Finland. 
 
Vi är det ledande lokala finansföretagit i vårt ekonomiområde och vårt verksamhetsområde täcker förutom området inom triangeln Karleby-Kalajoki-Ylivieska också Evijärvi och Terjärv. 
 
Vi finns nära våra kunder via vårt täckande kontorsnät och dessutom på nätet, i mobilen och telefonen. 
 
Då du är kund hos oss får du lösningar för olika skeden i livet:
  • skötsel av dagliga penningärenden
  • placering, sparande och kapitalförvaltning
  • lån och ekonomisk trygghet
  • individuell kapitalförvaltning via OP Privat
  • tjänster för företag av alla storlekar – från betalningar till finansiering
  • notariattjänster (lagfarter, indrivningar, äktenskapsförord, testamenten, intressebevakningsfullmakter, bouppteckningar, arvsskiften och avvittringsavtal)
Vårt tjänstutbud kompletteras med
  • Pohjola Försäkrings skadeförsäkringar med vilka du försäkrar dig själv, din familj och din egendom.
  • OP Hem Österbottens fastighets- och hyresförmedlingstjänster.

Framgång tillsammans, människonära och ansvarsfullt

Våra värden – människonärhet, ansvarskänsla och framgång tillsammans – styr vår dagliga verksamhet och vårt beslutsfattande. Enligt vår grunduppgift främjar vi ägarkundernas, kundernas och omvärldens bestående ekonomiska framgång, trygghet och välfärd. Vid sidan av vår affärsrörelseroll har vi också en annan roll – en stark samhällelig roll. Hos oss innebär ansvarskänslan gärningar!

 

Vi finns till för våra kunder

Som ägarkund hos oss drar du nytta av förmånerna för ägarkunder. Då du sköter dina ärenden samlar du OP-bonus, som används automatiskt för att kvitta bankens serviceavgifter och försäkringsräkningar. Som ägare av banken får du också rabatter på bank- och försäkringstjänster samt på OP Hems tjänster och kan dra nytta av både lokala och riksomfattande kampanjförmåner. Våra partnerförmåner ser du och löser du behändigt in med OP-mobilen.

Välkommen! Tillsammans är vi mer.

Vi ses
OP Mellersta Österbotten