Ansvariga

De ansvarigas e-postadresser har formen fornamn.efternamn(a)op.fi.

Ledningsgruppen

Namn Titel Telefonnummer
Mats Enberg VD 010 257 3345
Mats Lundström Affärsområdesdirektör, Företagstjänster 010 257 3343
Hans Wikberg Affärsområdesdirektör, Privattjänster 010 257 3321
Martina Holmström Varatoimitusjohtaja, HR Johtaja 010 257 3350