Styrelse, förvaltningsråd och fullmäktige

Andelsbankerna är andelslag där ett grundvärde för beslutsfattandet är principen en medlem – en röst.

I andelsbankerna utövas det högsta beslutsfattandet av fullmäktige, som består av ägarkunder och som väljer bankens förvaltningsråd. Förvaltningsrådet väljer bankens styrelse som utöver företrädare för ägarkunderna består av bankens verkställande direktör.

Ordförande
Gustafsson Patrik
Ekenäs, f. 1975
Ingenjör (Bachelor of Science)
VD på Karis Telefon 1.12.2020 -
Medlem i Andelsbanken Raseborgs styrelse 26.11.2019  
Ordförande i Andelsbanken Raseborgs styrelse 21.12.2022 - 

Central arbetserfarenhet:
Teknisk direktör, Karis telefon 1997 - 2020
Olika befattningar (bla. produktchef för olika segment inom telefoni) inom Karis telefon från 1999 – 


Centrala samtidiga förtroendeuppdrag:
Jobbar med Hankodataparks och C-Fiber Hanko


 

Vice ordförande
Drugge Jan
Kimitoön, f. 1970
agrolog
försäljningschef Nordkalk Oy Ab 2016-
viceordförande i Andelsbanken Raseborgs styrelse 03.12.2020 -
medlem i Andelsbanken Raseborgs styrelse 28.11.2017 -
medlem i Andelsbanken Raseborgs förvaltningsråd 1993 - 2017

Central arbetserfarenhet:
distriktsförsäljningschef på Nordkalk Oy Ab 2005 - 2016
försäljningsrepresentant Grene Oy Ab 1994 - 2005

Centrala samtidiga förtroendeuppdrag:
högre tjänstemännens representant i Nordkalks YTK (Yhteistoimintakomitea) 2009 -
Nordkalk Finlands representant i Rettig Groups Euroforum 2010 -
medlem i Solkulla stiftelsens styrelse 2017-
medlem i Kimitoöns kommuns revisionsnämnd 2017- 2021
medlem i Kimitoöns kommunfullmäktige 2021 -

 

 

Karlsson Camilla
Ekenäs, f. 1965
Filosofie magister
HR Manager, Geberit 2010 -
Medlem i Andelsbanken Raseborgs styrelse 26.11.2019

Central arbetserfarenhet: 
HR Manager IDO Bathroom 2010 - 2015
HR Manager Fiskars 2010
HR & Communications Manager Fiskars Brands 2006-2010
Communications Manager Fiskars Brands Finland 2001 - 2006
Export Assistant Fiskars Consumer Oy Ab 1999 - 2001

Erfarenhet av finansbranschen som kundrådgivare 1982–1989

 

Ajalin Patrik
Karis, f. 1978
Diplomingenjör
VD familjeföretag R.Ajalin Oy 2022 -
Medlem i Andelsbanken Raseborgs styrelse 03.12.2020 –

Central arbetserfarenhet
Ralf Ajalin Oy, Styrelsens ordförande 2012-
VP, datasäkerhetskonsult, den globala funktionens dragare F-Secure 2016–2018
Operativ chef, nSense Group A/S 2015-2016


Centrala samtidiga förtroendeuppdrag:
Ordförande i styrelsen Reflector Oy 2020 -


Nordell Kim
Åbo, f. 1959
Ekonomie magister
Medlem i Andelsbanken Raseborgs styrelse 1.12.2022 –Central arbetserfarenhet:
CFO Nordkalk 1994 - 2015, Senior advisor 2016 - 2017
Ekonomichef Optiroc 1993
Ekonomichef Partek 1992
Controller Partek 1992


Centrala samtida förtroendeuppdrag:
VD Tecko-Invest
Styrelseordförande
 U-Käännös Oy
Styrelsemedlem Life on a Leaf Oy
Styrelsemedlem Aktiastiftelsen i Åbo och Pargas rf

Maria Pietola
Raseborg, f 1972
Merkonom, Agrolog
Bokförare, delägare Cape Economy Ab
Medlem i Andelsbanken Raseborgs styrelse 1.12.2022 - 
Medlem i Andelsbanken Raseborgs förvaltningsråd 2011 - 2018
Vice ordförande i Andelsbanken Raseborgs förvaltningsråd 2018 - 2019
Ordförande i Andelsbanken Raseborgs förvaltningsråd 2019 - 2022


Centrala samtida förtroendeuppdrag:
Styrelsemedlem OP-Filia Oy Ab 2021 -Fredrika Lagerbohm
Raseborg, f. 1991
Ekonomie magister
Manager, CFO Services, Greenstep Oy

Medlem i Andelsbanken Raseborgs styrelse 29.11.2023 –
VD
Enberg Mats

Ekenäs f. 1975

Ekonomie magister

Verkställande direktör 
2019 -
Ledningsgruppens ordförande 2019-

Medlem i Andelsbanken Raseborgs styrelse 2019 –
 

Central arbetserfarenhet:
Andelsbanken Raseborg, placeringchef 2005 
Andelsbanken Raseborg, kontorsdirektör 2006
Andelsbanken Raseborg, finansieringschef, Företgsbanken 2007–2009 
Andelsbanken Raseborg, bankdirektör, Företgsbanken, 2009-2019

Centrala samtidiga förtroendeuppdrag:
Eke Golf Ab, styrelsemedlem 2012 - 2019   
OP-Filia Oy Ab, styrelseordförande 2017 -
OP Koti Turun Seutu Oy, styrelsemedlem 2019 -
Västra Nylands handelskammare, styrelsemedlem 2022 -

 

Namn Yrke Hemort Mandatperiod
Björklöf Filip Ekonom Raseborg 2024-2027
Enberg Axel Bokförare Raseborg 2023-2026
Grönqvist Kaj Företagare Raseborg 2022-2025
Häggroth Nina Marknadsföringschef Hangö 2023-2026
Karlsson Ragna-Lise Köpman Raseborg 2024-2027
Lappalainen Jonna Sosionom Kimitoön 2023-2026
Laurén Fredrik Ekonomie magister Kimitoön 2023-2026
Nyman Jörgen Controller Raseborg 2023-2026
Paul Klara Filosofie magister Raseborg 2022-2025
Ruuska Pertti Arbetsledare Hangö 2024-2027
Rönnblad Annika Marknadsföringsspecialist Raseborg 2024-2026
Siggberg Björn Företagare Raseborg 2024-2027
Tallberg Hanna Informatör Raseborg 2022-2025
Willberg Jouko Jordbrukare Kimitoön 2022-2025

Mandatperiod 30.11.2021 - 2025

Namn Yrke Hemort
AVELLAN RONNY  Jordbrukare  Entrepenör Raseborg
BJÖRKHOLM MAGNUS Försäljare Raseborg
BLOMBERG CLAUS Jordbrukare Kimitoön
BYMAN PÅL ERIK Serviceansvarig Kimitoön
ELF STEFAN Agronom, Maskintekniker Raseborg
EXELL OLOF  Ekon.Mag, Företagare Raseborg
FORSMAN MAX VD Ekonom Raseborg
FORSS ROGER  Nödcentralsoperatör  Kimitoön
FÖRSTRÖM BERNT  Automationsingenjör Hangö
HELENIUS LARS-ERIK Arbetsledare Raseborg
HINDRÉN ANDREAS Tullinspektör, IT-tradenom Raseborg
HOLMSTRÖM STURE Agrolog, lantbruksföretagare Kimitoön
ILLMAN SARA  Skötare Raseborg
KOIVULA FREDRIK Försäljningschef Kimitoön
KVARNSTRÖM TARJA  Turistguide Hangö
LINDH STEFAN Företagare Raseborg
LINDROOS INGER  Jordbrukare Raseborg
MANSNER TAGE Agrolog Raseborg
PRINZ MIRA  HR chef Salo
ROTHWELL CHRISTA  Specialklasslärare Raseborg
SJÖDAHL TOMAS  Chef Hangö
TÖRNQVIST JENS Företagare Kimitoön
UGGELDAL JONNA  DI, EHS Manager  Kimitoön
VIRTANEN HEIKKI Agrolog, företagare Kimitoön
WOLFF CHARLOTTA Professor Raseborg