joukkuehenki, kädet yhteen

Välmående 24/7

Ekonomie magister Mats Enberg, 44 år, vd för Andelsbanken Raseborg anser att välmående är viktigt både hemma och arbetsplatsen. Han värnar om att arbetstagarna mår bra och hoppas att det återspeglar sig mot kunderna. Det skall kännas enkelt, tryggt och trivsamt att sköta sina bankärenden hos oss.

Jag kom att se en dokumentär om fotbollsmanagern Bobby Robson. Han var en framgångsrik manager som satte mycket tid på sitt arbete. Mot slutet av livet konstaterade han att ”det blev för lite tid med familjen”. De flesta personer anser att familj, vänner och hälsa är det viktigaste i livet. Många gånger lever vi ett så hektiskt liv att vi glömmer bort att reflektera över det mest betydelsefulla.

Personligen har familjen alltid varit viktig för mig. Redan när mina döttrar föddes, nu 12 och 10 år gamla, hade jag turen att jobba på Andelsbanken Raseborg där det var möjligt för en pappa att vara föräldraledig under några månader. Där och då skapades de första starka banden till barnen. Det behövs tid för att ta hand om de relationer eller andra saker som är viktiga för oss.

För tre år sedan fick vi en ny familjemedlem, en hund. Även om vi förstås gjorde upp ett skriftligt avtal i familjen om ansvarsuppgifter så faller det största ansvaret på föräldrarna. Med åren har jag lärt mig att njuta av den dagliga promenaden med hund, fru och ibland vänner. Det ger oss tid att umgås och ta hand om varandra.

Det samma gäller på arbetsplatsen. Det behövs tid att ta hand om relationerna också där. Som ny VD vill jag satsa på arbetsgemenskap och dialog. Alla behöver finna den roll de trivs i och känna att de kan utvecklas och lyckas med. En av ledningens viktigaste uppgifter är att få människor att uppnå sin fulla potential.

Det krävs också av varje individ en inre reflektion och personlig utveckling. Där kan arbetsgivaren hjälpa till. Under det här året har vi ett projekt i banken som heter Heia Heia. Det bygger på idrottsläkaren Aki Hintsas tankar kring välmående. Enligt honom är välmående ett 24/7 projekt. Vi måste hitta balans i helheten, inte bara på jobbet. Den här modellen är enkel, vilket ofta fungerande saker är. Helheten enligt honom består av aktivitet, kost, sömn och mental energi. Vårt projekt som pågår 12 månader är förhoppningsvis tillräckligt långt för att skapa goda rutiner och en god grund till välmående åt våra anställda. Tar arbetsgivaren hand om sin personal tar personalen i sin tur hand om kunderna.

Till Andelsbankens grunduppgift hör även att bidra till verksamhetsområdets välmående. Det kan vi göra på olika sätt om vi lyckas i vår affärsmässiga roll. I år har vi bl.a. bidragit till att 60 ungdomar via lokala föreningar fått ett sommarjobb i två veckors perioder. Det är viktigt för Andelsbanken att området är livskraftigt och att det finns föreningar som bidrar till verksamhetsområdets dragningskraft. Därför understöder vi många föreningar ekonomiskt, vilket är lätt i förhållande till de timmar frivilliga sätter in.

Jag vill till slut utmana läsarna att göra en egen lista på vad som är viktigt för just dig och sedan också sätta tid på just de sakerna.

#framgångtillsammans #ansvarsfullhet #människonärhet