OP Ryhmän yliopistolahjoitus 2022, Jari Kuusisto, Harry Linnarinne, Vaasan Yliopisto, Olli Tarkkanen, OP Etelä-Pohjanmaa, Jyrki Rantala, OP Keski-Pohjanmaa, Ulf Nylund, Vaasan Osuuspankki,
Olli Tarkkanen OP Etelä-Pohjanmaa, Jyrki Rantala OP Mellersta Österbotten, Jari Kuusisto och Harry Linnarinne Vasa Universitet samt Ulf Nylund Vasa Andelsbank.

De lokala andelsbankerna och OP Gruppen donerar 200 000 euro till Vasa universitet

Andelsbankerna i Österbotten, Mellersta Österbotten och Södra Österbotten och OP Gruppens centralinstitut OP Andelslag donerar totalt 200 000 euro till Vasa universitet.

–  Med denna donation till universitetet stöder vi forskningen och undervisningen, stärker kunnandet i regionen och ökar livskraften i landskapet. Vårt kärnuppdrag är att aktivt utveckla förutsättningarna för att leva i Österbotten, konstaterar OP Etelä-Pohjanmaas verkställande direktör Olli Tarkkanen, Mellersta Österbottens Andelsbanks verkställande direktör Jyrki Rantala och Vasa Andelsbanks verkställande direktör Ulf Nylund.

I denna donation deltar andelsbankerna i Alajärvi, Alavus, Etelä-Pohjanmaa, Jokilaaksot, Mellersta Österbotten, Korsnäs, Kronoby, Kuortane, Laihela, Lehtimäki, Peräseinäjoki, Jakobstad, Purmo, Vasa och Vimpeli. OP Gruppen har länge med donationer understött Vasa universitets forskning och undervisning.

– Med den här stora donationen kan vi utveckla universitets verksamhet med sikte på framtiden. Vi har redan länge haft ett gott och omfattande samarbete med OP Gruppen och regionens andelsbanker, säger Vasa universitets rektor Jari Kuusisto och partnerskapschef Harry Linnarinne.

OP Gruppen donerar 1,8 miljoner euro till universitet i Finland

I Österbotten, Mellersta Österbotten och Södra Österbotten donerar andelsbankerna 80 000 euro och OP Andelslag 120 000 euro. Donationen är en del av en helhet där OP Gruppen till universitet i Finland donerar sammanlagt 1,8 miljoner euro under medelinsamlingsperioden som avslutas i juni 2022. Med donationen vill OP Gruppen stöda finsk kompetens och forskning, skapa förutsättningar för hållbar tillväxt och främja sin omvärlds framgång på lång sikt.

OP Gruppens centralinstituts andel av helheten är 1,2 miljoner euro. Den fördelas jämnt mellan tio universitet som undervisar i ekonomi: 120 000 euro doneras till handelshögskolorna vid Aalto-universitetet, Jyväskylä universitet, Uleåborgs universitet och Åbo universitet, universiteten i Östra Finland, Tammerfors och Vasa, Villmanstrand-Lahtis tekniska universitet LUT, Svenska Handelshögskolan Hanken och Åbo Akademi. Utöver det här donerar andelsbankerna sammanlagt ungefär 620 000 euro till universiteten i deras eget område.

– För oss i egenskap av en stor finländsk aktör är det viktigt att främja mångsidig forskning och kompetens såväl nationellt som lokalt. Vi har stärkt finländarnas ekonomikunskaper i vardagen redan i 120 år, och genom universiteten stöder vi vårt lands spetskompetens inom finans- och ekonomivetenskap, konstaterar OP Gruppens chefdirektör Timo Ritakallio.

Största delen av donationerna berättigar till statens motfinansiering. Motfinansieringen ökar donationernas inverkan genom en tilläggskoefficient till varje donerad euro under perioden. Staten kapitaliserar utifrån medelinsamling som berättigar till motfinansiering universiteten med 67 miljoner euro på hösten 2022.

Dessutom delar OP Gruppens Forskningsstiftelse 2022 ut sammanlagt 1,6 miljoner euro i stipendier för ekonomisk forskning. Stiftelsen är en av Finlands största stiftelser som stöder forskning i ekonomiska vetenskaper. Dess fokus har länge varit forskning inom finansiering och andelsbanksverksamhet. Under 2022 har stiftelsen också beviljat priser och gett stöd till arbetslivsprofessurer för sammanlagt 100 000 euro.


Ytterligare information:
OP Etelä-Pohjanmaas verkställande direktör Olli Tarkkanen, +358 10 25 47201
OP Mellersta Österbottens verkställande direktör Jyrki Rantala, +358 10 25 63833
OP Vasas verkställande direktör Ulf Nylund, +358 10 25 87373