Ansvarspersoner

De ansvarigas e-postadresser har formen fornamn.efternamn(a)op.fi.

Namn Titel Telefonnummer
Ann-Cathrine Koski VD och juridiska tjänster 010 255 5511, 040 6614011
Monica Juth Lån och placeringar 010 255 5513, 050 3570483
Ann-Mari Snickars Lån och juridiska tjänster 010 255 5554, 040 5479943
Anna-Lena Sax Dagliga tjänster 010 255 5553
Annette Nordman Dagliga tjänster 010 255 5530
Yvonne Till Dagliga tjänster 010 255 5563
Korsnäs Andelsbanks telefontjänst   010 255 5501

 

När du behöver ta kontakt i försäkringsärenden: Försäkringsexperterna på OP Korsnäs