Styrelse och förvaltningsråd

Andelsbankerna är andelslag där ett grundvärde för beslutsfattandet är principen en medlem – en röst.

I andelsbankerna utövas det högsta beslutsfattandet av fullmäktige (eller andelsstämman i de banker som inte har fullmäktige), som består av ägarkunder och som väljer bankens förvaltningsråd. Förvaltningsrådet väljer bankens styrelse som utöver företrädare för ägarkunderna består av bankens verkställande direktör.

Ordförande
Leif Mannfolk, 1958
Huvudsyssla och utbildning: Konsult,  maskinbyggnadsingenjör, yrkeslärar-examen.
Styrelseledamot från 27.11.2012
Central arbetserfarenhet: Korsnäs Kurscenter Avdelningschef i metallbranschen 1990-2003, LM-systemet Konsult i företagsledning 2003-. Centrala förtroendeuppdrag: Korsnäs Andelsbank, förvaltningsrådsledamot 1995-2012, Korsnäs Lokalförsäkringsförening, styrelseordförande 2002-2006

Vice ordförande
Annette Söderholm, 1975
Huvudsyssla och utbildning: Företagare, Yrkesexamen Styrelseledamot från 29.11.2011
Central arbetserfarenhet: Frisör egen företagare Centrala förtroendeuppdrag: Inga.

Övriga ledamöter

Rainer Bodman, 1961
Huvudsyssla och utbildning: Verkställande direktör, Skogsbruksingenjör Styrelseledamot från 3.12.2019
Centralarbetserfarenhet: Verksamhetsledare Sideby skogsvårdsförening 1989-1995, Produktionschef AB Mellanå Plant Oy 1996-2003
Centrala förtroendeuppdrag: Sideby Andelsbank, styrelseledamot 1991-1992, styrelsens viceordförande 1993-9.2013, Korsnäs Andelsbank förvaltningsrådsledamot 10.2013-2019

Leif Kakkuri, 1967
Huvudsyssla och utbildning: Brandman, Medikalvaktmästare-examen, brandman-examen.
Styrelseledamot från 11.11.2013
Centralarbetserfarenhet: Rörmontör
Centrala förtroendeuppdrag: Övermark Andelsbank förvaltningsrådsledamot 1999-2011, styrelseledamot 2011-2013

Josefine Fiskars, 1990
Huvudsyssla och utbildning: Senior Accountant, ekonomie magister
Styrelseledamot från 9.12.2021
Centralarbetserfarenhet: Senior accountant2020- Wärtsilä Finland Oy, Fund Administration Manager 2018-2020, Fund accountant 2013-2018 Grit Fund Management Ltd
Centrala förtroendeuppdrag: -

Ann-Cathrine Koski, 1969
Huvudsyssla och utbildning:Verkställande direktör, bankjurist, juris kandidat, VH
Styrelseledamot från 11.10.2022
Centralarbetserfarenhet: Kristinestads Sparbank, bankdirektör 1998-2001, Aktia Bank Abp, bankjurist 2001-10.2011, Korsnäs Andelsbank, bankjurist 10.2011-, utsedd till ställföreträdande VD 02.2018, ställföreträdande VD i praktiken 03.2020-02.2021 och 15.06.2022-10.10.2022, verkställande direktör 11.10.2022-
Centrala förtroendeuppdrag: -

Camilla Ribacka 
f. 1973
FD
Lektor 
Hemort: Molpe, Korsnäs 
Förvaltningsrådsledamot sedan 2019, förvaltningsrådets ordförande sedan 2020

Jessica Lindgren 
f. 1983
Medianom YH, ekonomiförvaltning, digital marknadsföring
Egenföretagare som fotograf
Hemort: Övermark, Närpes 
Förvaltningsrådsledamot sedan 2019, förvaltningsrådets viceordförande sedan 2022

Tomas Backholm 
f. 1973
Datanom, Yrkeslärare
Utbildare
Hemort: Harrström, Korsnäs
Förvaltningsrådsledamot sedan 2015

Pernilla Ek-Karlstedt
f. 1988
Yrkeshögskola
Hälsovårdare
Hemort: Kalax, Närpes
Förvaltningsrådsledamot sedan 2019

Daniel Forsman
f. 1984
Student
Industriarbetare
Hemort: Molpe, Korsnäs
Förvaltningsrådsledamot sedan 2019

Anneli Helenelund
f. 1960
Merkant
Försäljare
Hemort: Helenelund, Korsnäs
Förvaltningsrådsledamot sedan 2015

Jan-Henrik Häggdahl
f. 1958
PeM
Pensionär
Hemort: Molpe, Korsnäs
Förvaltningsrådsledamot sedan 2013

Hanna Högback
f. 1987
Pol.mag. i socialt arbete och socialpolitik
Socialarbetare
Hemort: Bergö, Malax
Förvaltningsrådsledamot sedan 2017

Andreas Lundell
f. 1982
FD
Äldre universitetslektor och egenföretagare
Hemort: Vasa
Förvaltningsrådsledamot sedan 2022

Pia-Christine Pitkäkoski
f. 1969
EK
Företagare
Hemort: Kallträsk, Kristinestad
Förvaltningsrådsledamot sedan 2013

Henrik Sandback
f. 1985
EM
Ekonomidirektör
Hemort: Korsholm
Förvaltningsrådsledamot sedan 2019

Mats Stenfors
f. 1992
Skogsmaskinschaufför, väktare, ordningsvakt
Egenföretagare
Hemort: Övermark, Närpes
Förvaltningsrådsledamot sedan 2019

I vår andelsbank utövas det högsta beslutsfattandet av andelsstämman och alla ägarkunder i banken har rätt att delta i stämman. Vi meddelar separat i god tid om stämmorna.