Styrelse och förvaltningsråd

Andelsbankerna är andelslag där ett grundvärde för beslutsfattandet är principen en medlem – en röst.

I andelsbankerna utövas det högsta beslutsfattandet av fullmäktige (eller andelsstämman i de banker som inte har fullmäktige), som består av ägarkunder och som väljer bankens förvaltningsråd. Förvaltningsrådet väljer bankens styrelse som utöver företrädare för ägarkunderna består av bankens verkställande direktör.

Ordförande
Leif Mannfolk, 1958
Huvudsyssla och utbildning: Konsult, maskinbyggnadsingenjör, yrkeslärarexamen.
Styrelseledamot från 27.11.2012
Central arbetserfarenhet: Korsnäs Kurscenter Avdelningschef i metallbranschen 1990-2003, LM-systemet Konsult i företagsledning 2003-.
Centrala förtroendeuppdrag: Korsnäs Andelsbank, förvaltningsrådsledamot 1995-2012, Korsnäs Lokalförsäkringsförening, styrelseordförande 2002-2006

Vice ordförande
Annette Söderholm, 1975
Huvudsyssla och utbildning: Företagare, Yrkesexamen
Styrelseledamot från 29.11.2011
Central arbetserfarenhet: Frisör egen företagare
Centrala förtroendeuppdrag: Inga.

Övriga ledamöter

Håkan Westermark, 1954
Huvudsyssla och utbildning: VD, Ungdomssekreterare
Styrelseledamot från 11.11.2013
Centralarbetserfarenhet: Försäljningsrepresentant Fennia försäkring 1980-1986, Näringsombudsman Närpes kommun 1986-1992, VD för Ab Företagshuset Dynamo Yritystalo Oy 1992-2018
Centrala förtroendeuppdrag: Övermark Andelsbank styrelseledamot 1983-2013.

Rainer Bodman, 1961
Huvudsyssla och utbildning: Verkställande direktör, Skogsbruksingenjör
Styrelseledamot från 3.12.2019
Centralarbetserfarenhet: Verksamhetsledare Sideby skogsvårdsförening 1989-1995, Produktionschef AB Mellanå Plant Oy 1996-2003
Centrala förtroendeuppdrag: Sideby Andelsbank, styrelseledamot 1991-1992, styrelsens viceordförande 1993-9.2013, Korsnäs Andelsbank förvaltningsrådsledamot 10.2013-2019

Leif Kakkuri, 1967
Huvudsyssla och utbildning: Brandman, Medikalvaktmästare-examen, brandman-examen.
Styrelseledamot från 11.11.2013
Centralarbetserfarenhet: Rörmontör
Centrala förtroendeuppdrag: Övermark Andelsbank förvaltningsrådsledamot 1999-2011, styrelseledamot 2011-2013

Niklas Näsman, 1978
Huvudsyssla och utbildning: Group CFO, Ekonomie magister
Styrelseledamot från 3.12.2019
Central arbetserfarenhet: AB Närpes Trä & Metall Group CFO 5.2019-, Närpes Sparbank Ab Verkställande direktör 4.2018-3.2019, Direktör 2.2018-3.2018, tf. Direktör, Riskkontroll & Compliance 11.2015-1.2018, Kontorsdirektör 6.2015-10.2015, Yttermark Sparbank Verkställande direktör 10.2008-5.2015, Olika Wärtsiläbolag Business Controller 02.2006-9.2008
Centrala förtroendeuppdrag: Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj styrelseledamot 3.2018-3.2019, SB-Fondbolaget Ab styrelseledamot 3.2018-3.2019 och 3.2012-3.2017, suppleant i styrelsen 2010-2012, Sb-Livförsäkring Ab 3.2018-3.2019 och 3.2016-3.2017, Finlands Svenska Sparbanksföreningen r.f. styrelseledamot 2008-2015, Korsnäs Andelsbank förvaltningsrådsledamot 2008.

Jan-Erik Westerdahl, 1966
Huvudsyssla och utbildning: Verkställande direktör, Politices magister
VD och styrelseledamot från 1.1.1995
Central arbetserfarenhet: Korsnäs Andelsbank bankfunktionär 1991-1994, VD 1995-.
Centrala förtroendeuppdrag: Österbottens OP-förbund 1997-2011, Korsnäs lokalförsäkringsförening styrelseordförande 1994-2002, OP-Johtajat ry styrelseledamot 2013-våren 2020.

Namn Yrke Hemort Mandatperiod
Ordförande Camilla Ribacka Filosofie doktor Molpe 2019-2022
Viceordförande Krister Groop Agrolog Norrnäs 2019-2022
Tomas Backholm Utbildare Harrström 2018-2021
Anneli Helenelund Merkant Helenelund 2018-2021
Fredrik Nyståhl Byggnadsarbetare Korsnäs 2019-2022
Helena Höglund-Rusk Verksamhetsledare Korsnäs 2020-2023
Britt-Marie Höglund Byråsekreterare Korsbäck 2018-2021
Stefan Nysjö Ingenjör Petalax 2019-2022
Annika Honkanen Konsulent Harrström 2019-2022
Dage Stenbäck Pens.företagare Molpe 2020-2023
Maria Maars Merkonom Korsnäs 2020-2023
Maria Norrgård Ekonomie magister Molpe 2018-2021
Jan-Henrik Häggdahl Rektor Molpe 2018-2021
Ulf Granås Teknisk chef Taklax 2020-2023
Pia-Christine Pitkäkoski Företagaret Kallträsk 2018-2021
Jan-Anders Lindfors Jordbrukare Övermark 2018-2021
Martin Röös Företagare Övermark 2018-2021
Ann-Kristin Åhman Jordbrukare Övermark 2018-2021
Pernilla Ek Hälsovårdare Kalax 2020-2023
Jessica Lindgren Fotograf Övermark 2019-2022
Ann-Katrin Norrback Mat- och miljöproducent Övermark 2019-2022
Daniel Forsman Industriarbetare Molpe 2019-2021
Johanna Westerlund Polis Bergö 2019-2022
Henrik Sandback Ekonomidirektör Korsholm 2019-2022
Viljam Södergran CFO Sundom 2019-2022
Mats Stenfors Disponent Övermark 2019-2022
Sara Mannsén Informatör Harrström 2019-2022
Hanna Högback Politices magister Bergö 2018-2021
Marina Nordström Växthusföretagare Övermark 2020-2023
I vår andelsbank utövas det högsta beslutsfattandet av andelsstämman och alla ägarkunder i banken har rätt att delta i stämman. Vi meddelar separat i god tid om stämmorna.